Hankkeet

​​HYVINVOIVA eteläkarjalainen


Hankeen tarkoituksena on luoda Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiriin hyvinvointivalmentajamalli. Hyvinvointivalmentaja on terveydenhuollon ammattilainen, joka toimii kuntien liikuntaneuvojien työparina ja vahvistaa samalla Etelä-Karjalan elintapaneuvontaprosessia sekä palvelupolkua. 

Hankkeen tavoitteet

  • ​​​Tavoittaa terveytensä kannalta riskiryhmässä olevat kuntalaiset oikea-aikaisesti ja tarjota heille matalan kynnyksen elintapaneuvontaa.
  • Vahvistaa terveydenhuollon ammattilaisten ja kuntien liikuntatoimien yhteistyötä, sekä vahvistaa liikuntalähetteen käyttöönottoa Etelä-Karjalassa.
  • Tuottaa liikunta- ja elintapaneuvonnasta vaikuttavuustietoa.
  • Kehittää ja vakiinnuttaa elintapaneuvonta osaksi Eksoten palveluja. 
Hanke toteutetaan yhteistyössä Etelä-Karjalan kuntien, Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry:n ja järjestöjen kanssa. Hanketta rahoittaa KKI (Kunnossa kaiken ikää)
Hankeaika 2019, optio vuodelle 2020

P​rojektipäällikkö: Minna Piirainen, p. 040 615 3718, minna.piirainen@eksote.fi
Projektityöntekijä: Ulla Heimonen, p. 040 651 3167, ulla.heimonen@eksote.fi
Projektityöntekijä: Ulla Peippo, p. 040 651 3166, ulla.peippo@eksote.fi​​​​​​​​​​​StopDia

Stop Diabetes (StopDia) on laaja suomalainen tutkimushanke, jonka tavoitteena on tyypin 2 diabeteksen ehkäiseminen. StopDia tutkimushanke tähtää diabetesriskissä olevien henkilöiden nykyistä tehokkaampaan tunnistamiseen ja heidän motivaationsa lisäämiseen, jotta pysyvät elintapamuutokset mahdollistuvat. Apuna käytetään uudella tavalla teknologiaa ja ryhmäohjausta. 

Projektipäällikkö: Tuija Ylitörmänen p. 040 846 3495, tuija.ylitormanen@eksote.fi


StopDia​Share