Hankkeet

​​​​​​​​​​

Jakkara-hanke


Eksote edistää taiteen prosenttiperiaatteen laajentamista Jakkara-hankkeella. Opetus- ja kulttuuriministeriön kärkihankkeella prosenttiperiaatteen laajentaminen pyritään jatkossa varaamaan osuus sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannuksista taide- ja kulttuuripalveluiden hankintaan. Hankkeen toteuttajina ovat Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote, Etelä-Karjalan liitto, Kaakon taide ja Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom.

Jakkara-hankkeen toimenpiteitä Etelä-Karjalassa ovat Kaiku-kortin käytön laajentaminen, maakunnallisen kulttuurityöpajatoiminnan käynnistäminen, kulttuurihyvinvointisuunnitelman toteuttaminen, asiakaslähtöisten palvelupolkumallien suunnitteleminen, käyttäjälähtöisten tilojen viihtyvyyden ja esteettisyyden suunnittelun vahvistaminen sekä prosenttiperiaatteen laajentaminen osaksi eksoten toimintaa niin, että henkilöstöllä on nykyistä enemmän käytettävissä työaikaa asiakkaiden kulttuurihyvinvoinnin vahvistamiseen.

Projektityöntekijä: Sari Hokkanen p. 0400 287 229, sari.hokkanen@eksote.fi​


StopDia

Stop Diabetes (StopDia) on laaja suomalainen tutkimushanke, jonka tavoitteena on tyypin 2 diabeteksen ehkäiseminen. StopDia tutkimushanke tähtää diabetesriskissä olevien henkilöiden nykyistä tehokkaampaan tunnistamiseen ja heidän motivaationsa lisäämiseen, jotta pysyvät elintapamuutokset mahdollistuvat. Apuna käytetään uudella tavalla teknologiaa ja ryhmäohjausta. 

Projektipäällikkö: Tuija Ylitörmänen p. 040 846 3495, tuija.ylitormanen@eksote.fi

StopDia​


Vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon poikkihallinnollisesti (VESOTE)

VESOTE – Vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon poikkihallinnollisesti -hanke on yksi STM:n rahoittamista Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta -kärkihankkeista (2017–18). UKK-instituutin koordinoimassa hankkeessa vahvistetaan ja kehitetään  elintapaohjausta mm. osaamisen vahvistamisen, laadukkaiden toimintamallien käyttöönoton, laajan yhteistyön ja hyvien käytäntöjen levittämisen avulla. 17 toimijan yhteishankkeen vaikutusalueella on yhteensä yli 4 miljoonaa asukasta ja se kattaa 184 kuntaa.

VESOTE-hanke vahvistaa ja kehittää sosiaali- ja terveydenhuollossa vaikuttavaa ja tavoitteellista elintapaohjausta. Hankkeen kehittämistoimet painottavat liikkumista, ravitsemusta ja unta. Lopullisena hankkeen päämääränä on, että suomalaiset lisäävät liikkumista, vähentävät istumista, syövät monipuolisesti ja terveellisesti sekä nukkuvat paremmin. 

VESOTE-hankkeen toimenpiteet:

 • ​lähi- ja verkkokoulutuksia ammattilaisille:
  • liikuntaneuvonta
  • ravitsemusneuvonta
  • unettomuuden lääkkeetön hoito
  • ​elintapaohjauksen kirjaamiskäytänteet
 • hoito- ja palveluketjujen kehittäminen ja vahvistaminen
 • alueellisten yhteistyöverkostojen luominen
 • liikkumisen sekä unen objektiivinen seuranta ja tiedon hyödyntäminen
 • elintapaneuvonta ja elintapaneuvonnan vaikuttavuuden arviointi

Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta

Eksote:n hankkeessa lisätään elintapaohjausta jo ennen henkilön sairastumista kehittämällä mobiili-elintapapoliklinikka kansalaisten käyttöön. Eksote kannustaa kansalaisia keräämään tietoa elintavoistaan ja kehittää mobiili-elintapapoliklinikkaa (Mobsi), jonka avulla käyttäjä saa palautetta, herätteitä sekä kannustusta hyvien elintapojen ylläpitämisessä. Tarkoituksena on, että elintapaneuvonta tapahtuu interaktiivisesti ennaltaehkäisten riskejä. 

Projektikoordinaattori: Mira Vidén p. 040 198 8959,  mira.viden@eksote.fi

Projektityöntekijä: Ulla Heimonen p. 040 651 3167, ulla.heimonen@eksote.fi

Vesote​Share