Liikuntaneuvonta

​​​​
Liikuntaneuvonta on yksilöön kohdistuvaa terveyden edistämistä. Se on tarkoitettu erityisesti terveytensä ja hyvinvointinsa kannalta riittämättömästi liikkuville. Liikuntaneuvonnan tavoitteena on, että asiakas motivoituu liikkumaan itselleen mieluisalla tavalla, omaa terveyttään ja hyvinvointiaan edistäen. 

Liikuntaneuvonta on tarkoitettu 18 vuotta täyttäneille työikäisille kuntalaisille. Liikuntaneuvontaan voit hakeutua ottamalla yhteyttä liikuntapalveluiden ohjaajiin, kun sinulla herää huoli oman liikkumisen riittävyydestä. Sinut voidaan ohjata liikuntaneuvontaan myös omasta terveyskeskuksestasi, jolloin lähetteenä on liikkumaresepti.

Liikuntaneuvonnassa käydään läpi asiakkaan liikunta- ja elintapatottumuksia, autetaan asiakasta löytämään sopiva tapa toteuttaa terveellisempiä elintapoja sekä lisäämään arjen fyysistä aktiivisuutta. Ohjaaja on tukena asiakkaan muutosprosessissa seurantatapaamisissa. 

Liikuntaneuvonta on maksutonta.​

​Imatra Liikuntaneuvonta​

Lappeenranta Liikuntaneuvonta​​

Parikkala Liikuntaneuvonta​

Ruokolahti Liikuntaneuvonta​

Savitaipale Liikuntaneuvonta​

Taipalsaari Liikuntaneuvonta​


Share