Kotiin annettavat palvelut

​​​​​​​​

​​​Tuemme ikäihmisten kotona selviytymistä järjestämällä erilaisia palveluja kotiin. Kartoitamme avun- ja palvelutarpeen kotikäynnillä. Otamme huomioon ikäihmisen omat voimavarat ja suunnittelemme palvelut yhdessä ikäihmisen ja tämän omaisten kanssa.

Myönnämme kotihoidon palveluja asiakkaan tarpeen mukaan. Eksoten hallitus hyväksyy palvelujen myöntämisen kriteerit vuosittain. Palvelumaksut määräytyvät asiakkaan tulojen ja varallisuuden mukaan.

Kotihoidon myöntämisperusteet 2016

Linkki Asiakasmaksut-sivulle

Kotiin annettavia palveluja ovat:

 

Eksoten hyväksymiltä yksityisiltä palveluntuottajilta voit ostaa sairaanhoito- ja hoivapalveluja sekä kotihoidon tukipalveluja,​ kuten ateria- ja vaatehuolto, kylvetys-, siivous-, kuljetus-, saattaja- sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluita, joita voit tarvita suoriutuaksesi päivittäisestä arjesta.

Linkki yksityisten palveluntuottajien tietoihin