Biopankki

​​​​​​​​​

Ole osana tiedettä ja suomalaista tutkimusta. Luovuta näytteesi Helsingin Biopankille. ​


Eksote on yhtenä perustajana mukana Helsingin Biopankin toiminnassa.​ Biopankin tavoitteena on terveyden edistäminen, sairauksien ehkäisy ja uusien hoitomuotojen kehittäminen. Toiminta perustuu biopankkilakiin (688/2012) ja on viranomaisten valvomaa. Vapaaehtoisuuteen perustuvien biopankkinäytteiden kerääminen on alkanut Eksotessa heinäkuussa 2017. 

  • Biopankkiin kootaan ihmisperäisiä näytteitä ja tietoja lääketieteellistä tutkimusta ja tuotekehitystä varten.
  • Osallistuminen biopankkitoimintaan on vapaaehtoista ja perustuu suostumukseen. Suostumuksen antamatta jättäminen tai myöhempi peruminen eivät vaikuta terveydenhuollon palveluiden saamiseen.
  • Näytteenantajalla on oikeus tietää, missä tutkimuksissa hänen näytteitään ja tietojaan on käytetty.
  • Biopankki luovuttaa näytteitä ja niihin liittyviä tietoja tutkimukseen näytteenantajan yksityisyydensuoja turvaten.
  • Biopankissa näytteenantajan näytteitä ja tietoja säilytetään jopa vuosikymmeniä.

​​Eksoten näytteenottopaikat

Biopankkinäytteitä ja kirjallisia suostumuksia näytteenottoon kerätään Lappeenrannassa neljänä päivänä viikossa.

  • ma ja ke klo 10–14 keskussairaalan laboratorio (Valto Käkelän katu 1​)
  • ti ja to klo 10–12.30 Laboratorion näytteenottokeskus Leirissä (Lönnrotinkatu 7)​
Näytteitä kerätään pääsääntöisesti muiden diagnostisten toimenpiteiden yhteydessä. Tällä hetkellä näytteeksi otetaan putki verta. Biopankkinäytteet lähetetään ma–to iltapäivisin kylmäkuljetuksena HUSLabiin.​​Helsingin Biopankin ovat perustaneet Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS), Helsingin yliopisto, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) ja Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä (Carea) tukemaan näiden alueiden tutkimuksen ja hoidon kehittämistä. HUS omistaa Helsingin Biopankin ja vastaa näytteiden sekä tietojen säilyttämisestä.

Helsingin Biopankin tarkoitus ja tutkimusalue on väestön terveyden edistäminen, tautimekanismeihin vaikuttavien tekijöiden tunnistaminen, sairauksien ehkäisy sekä väestön hyvinvointia tai terveyttä edistävien tai sairaanhoidossa käyttävien tuotteiden tai hoitokäytäntöjen kehittäminen. Biopankki rekisteröitiin Valviran valtakunnalliseen biopankkirekisteriin 21.4.2015.Share