Psykososiaalinen kuntoutus

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Psykososiaalisen kuntoutuksen tehtävänä on parantaa yksilön elämänhallintaa, selviytymistä, toipumista ja elämänmukaisen arjen löytymistä. ​Palvelujen tuottamisessa lähtökohtanamme on, että asiakas on oman elämänsä asiantuntija ja häntä koskeva kuntoutussuunnitelma tehdään yhdessä asiakkaan ja kuntoutukseen perehtyneiden ammattilaisten kanssa. Tavoitteemme on, että jokaisella asiakkaalle on nimetty vastuuhenkilö, jonka tehtävä on huolehtia kuntoutussuunnitelman toteutumisesta ja toimia yhdyshenkilönä asiakkaan asioissa. Tuotamme psykososiaalisen kuntoutuksen palveluita Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin alueella sijaitsevissa kuntouttavan päivätoiminnan yksiköissä, Työelämäosallisuutta tukevien palvelujen (TEOT-palvelut) pajoilla ja kuntouttavissa asumispalveluyksiköissä. Psykososiaalisen kuntoutuksen ja osallisuuden tulosyksikössä toimii myös oma liikkuvan työn yksikkö (LIITO), joka tuottaa palveluita sinne, missä asiakkaan arki on. Yksityiset palveluntuottajat, 3. sektori ja muut eri toimijatahot ovat mukana täydentämässä palveluvalikoimaamme asiakkaan tarpeiden mukaisesti

 

 

 


 


Share