Psykososiaalinen kuntoutus

​​​​​​​​​​​​​​​​​​COVID-19 tilanteen vuoksi Psykososiaalisen kuntoutuksen kuntouttavan päivätoiminnan ja Nuorten Pajan toiminnan supistaminen jatkuu 31.5.2020 asti.​


Toimintojen supistaminen jatkuu määräajaksi eli 31.5. saakka. Ryhmätoiminta on keskeytetty, mukaan lukien avoin päivätoiminta. Tilanteesta on tiedotettu asiakkaita ja heidän kanssaan on yhdessä arvioitu tuen- ja palveluntarve toiminnan supistamisen aikana ja sovittu tarvittavasta kontaktista.

Asiakkaat voivat edelleen olla yhteydessä ensisijaisesti omien ryhmiensä ohjaajiin tai toimintakeskuksien Veturi ja Portti yhteyspuhelimiin. Yksilöajat toteutetaan pääsääntöisesti etäyhteyksin tai keskeytetään määräajaksi 31.5. saakka.
Kiireellisissä asioissa asiakkaita on ohjattu olemaan yhteydessä Mielenterveys- ja päihdepäivystykseen p. 05 352 4610. Omat työntekijät/ryhmien ohjaajat ovat asiakkaisiin yhteydessä yhteydessä, kun toiminta palaa normaaliksi. 

Lisätietoja:

toimintayksikön esimies ​Maiju Taskula, p. 040 5000318


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Psykososiaalisen kuntoutuksen tehtävänä on parantaa yksilön elämänhallintaa, selviytymistä, toipumista ja elämänmukaisen arjen löytymistä. ​Palvelujen tuottamisessa lähtökohtanamme on, että asiakas on oman elämänsä asiantuntija ja häntä koskeva kuntoutussuunnitelma tehdään yhdessä asiakkaan ja kuntoutukseen perehtyneiden ammattilaisten kanssa. Tavoitteemme on, että jokaisella asiakkaalle on nimetty vastuuhenkilö, jonka tehtävä on huolehtia kuntoutussuunnitelman toteutumisesta ja toimia yhdyshenkilönä asiakkaan asioissa. Tuotamme psykososiaalisen kuntoutuksen palveluita Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin alueella sijaitsevissa kuntouttavan päivätoiminnan yksiköissä, Työelämäosallisuutta tukevien palvelujen (TEOT-palvelut) pajoilla ja kuntouttavissa asumispalveluyksiköissä. Psykososiaalisen kuntoutuksen ja osallisuuden tulosyksikössä toimii myös oma liikkuvan työn yksikkö (LIITO), joka tuottaa palveluita sinne, missä asiakkaan arki on. Yksityiset palveluntuottajat, 3. sektori ja muut eri toimijatahot ovat mukana täydentämässä palveluvalikoimaamme asiakkaan tarpeiden mukaisesti

 
 
Psykososiaalisen kuntoutukse​n ryhmälista-päivitetty 29.5.2020Share