Opiskelijoiden terveyspalvelut

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Opiskeluterveys tarjoaa Eksoten alueella oleville oppilaitosten opiskelijoille moniammatillista terveyden- ja sairaanhoitoa. 

Opiskeluhuollossa toimivat opiskeluterveydenhoitajat, kuraattorit, opiskeluhuollon psykologit ja lääkärit. Yhteydenotto puhelimitse, Wilman kautta tai sähköpostitse. Lääkäriin saa yhteyden opiskeluterveydenhoitajan kautta. ​​Opiskeluhuollon henkilöstön yhteytiedot löytyvät kouluittain sivuston kuntalistauspalkista. (Imatra, Lappeenranta, Luumäki, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale.)

Terveystarkastukset​​

 
Opiskeluterveyden terveydenhoitajien tehtäviä ovat terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät asiat sekä rajoitetusti sairauteen liittyvät asiat, mielenterveysasiat, päihde- ja seksuaaliterveysneuvonta sekä -hoito. Päivystysluonteiset asiat voidaan ohjata terveyskeskukseen. Kutsunnanalaisten opiskelijoiden ennakkoterveystarkastukset tehdään oman oppilaitoksen terveydenhoitajalla.

Toisen asteen opiskelijoille tehdään sekä terveydenhoitajan että lääkärin tekemät terveystarkastukset.

Sähköinen terveyskysely


Ammattikorkeakouluopiskelijoilla on mahdollisuus täyttää terveyskysely Eks​​oten sähköisessä asiointipalvelussa.

Kysely löytyy Eksoten asiointipalvelussa kohdasta Aloita asiointi > Esitietolomakkeet​.

Linkki Eksoten asiointipalveluun

Kuraattorit ja psykologit


Kuraattoreiden työtehtäviin kuuluvat ensisijaisesti psykososiaaliset sekä kasvuun ja kehitykseen liittyvät teemat. Näitä on esimerkiksi kaveri/ihmissuhteisiin tai kotiin/perheeseen liittyvät pulmat. Opintososiaalisiin etuihin liittyvä kartoitus ja ohjaus. Työskentely opintojen keskeytysuhan alla olevien opiskelijoiden tai pudokkaiden tukemiseksi.

Psykologien työtehtäviin kuuluu tunne-elämään ja mielenterveyteen liittyvien pulmien selvittely ja tukeminen kyseisissä tilanteissa sekä lisäksi keskusteluapu ammatilliseen suuntautumiseen liittyvissä kysymyksissä. Psykologien kanssa voi selvitellä myös oppimiseen ja opiskeluun liittyviä pulmia.

Opiskeluterveydenhuollon maksut

Vuoden 2019 alusta alkaen 18 vuotta täyttäneiltä peritään sairaanhoidollisista lääkärikäynneistä terveyskeskusmaksu 20,60 € /käynti. Maksu peritään kolmelta (3) ensimmäiseltä käynniltä (koko Eksoten alue) kalenterivuoden aikana.

Kaikista käyttämättä ja peruuttamatta jätetyistä lääkäriajoista peritään 15 vuotta täyttäneiltä sakkomaksu 50,80 €.

1.4.2019 alkaen peritään sairaanhoidollisista hoitajakäynneistä vastaanotolla 11,40 €/käynti. Maksu peritään kolmelta (3) ensimmäiseltä käynniltä (koko Eksoten alue) kalenterivuoden aikana.

Tietyt lääkärintodistukset ovat maksullisia; esim. ajokorttitodistus ja terveystodistus ulkomaille lähtöä varten. 61,00 €/50,80€.

Sosiaali- ja terveyshuollon asiakasmaksut 2019

 Share