Diabetespoliklinikka


Diabeteshoitajat terveys-​ ja hyvinvointiasemilla

Linkki diabeteshoitajien sivulle​ ​​

Diabetespoliklinikka Etelä-Karjalan k​eskussairaalassa​​

Diabetespoliklinikka on sisätautien alaan kuuluvien sairauksien lähetepoliklinikka. Meille on keskitetty tyypin 1  ja vaikeimpien tyypin 2 diabetespotilaiden hoito.​

Poliklinikalle saavut lääkärin lähetteellä hyvinvointi- tai terveysasemilta, yksityisestä terveydenhuollosta, työterveyshuollosta, muista sairaaloista tai keskussairaalan toisesta yksiköstä konsultaatiopotilaana.​ 

Diabeteshoitajat antavat poliklinikkamme potilaille ohjausta ja neuvontaa lääkärikäyntien yhteydessä tai erikseen ajanvarauksella. Tarpeen mukaan järjestämme myös ryhmäohjausta.

​​Linkki sisätautien poliklinikan sivuille​​

Diabetesriskitesti


​​​​​​​Testaa riskisi sairastua tyypin 2 diabe​tekseen​​ ​Share