Kliininen neurofysiologia

​​​​​​​Osasto toimii ajanvarausperiaatteella.Tutkimuksiin tarvitaan lääkärin lähete.​Aukioloajat ma–to klo 7.30-15.00 sekä pe 7.30 -13.00​. 

​​​​Kliininen neurofysiologia tutkii ääreis- ja keskushermoston sekä lihasten toimintahäiriöitä erilaisissa tautitiloissa, hermovaurioissa, lihassairauksissa ja unihäiriöissä.

Tavallisia tutkittavia sairauksia ovat epilepsia ja muut tajunnanhäiriöt, ääreishermoston rappeumasairaudet, hermopinteet, lihassairaudet ja unihäiriöt.

​​​Tavallisimpia kliinisen neurofysiologian tutkimuksia

EEG- (elektroenkelografia) eli aivosähkökäyrätutkimuksissa mitataan aivojen sähköisiä ilmiöitä asettamalla useita pintaelektrodeja pään iholle.

ENMG- (elektroneuromyografia) eli hermo- ja lihassähkötutkimukset mittaavat elimistön hermojen ja lihasten toimintaa. Tutkimus tehdään antamalla sähköärsykkeitä käyttämällä joko neulaa (lihakset) tai pintaelektrodia (hermot).​

SEP-tutkimus eli somatosensoriset herätepotentiaalit, tuntoherätevasteet. Tutkimus tehdään ihon pinnalta annettavien pienten sähköärsykkeiden avulla. Tutkimuksella selvitetään hermoston tuntoradaston toimintaa sekä ääreishermoston että keskushermoston alueella.​​

VEP-tutkimus eli visuaaliset herätepotentiaalit. Tutkimuksella selvitetään näköhermon toimintaa mittaamalla näköärsykkeen kulkua silmästä aivokuorelle. Näköärsykkeen aiheuttama aivosähkötoiminnan muutos antaa tietoa näköradaston toiminnasta.​

BAEP-tutkimus eli auditiiviset aivorunkopotentiaalit. Tutkimuksella pyritään selvittämään kuuloradan toimintaa kuulohermon ja aivorungon alueella. Tutkimus suoritetaan pintaelektrodien avulla. Ärsykkeenä käytetään lyhytkestoista ääniärsykettä, j​oka annetaan kuulokkeiden kautta.​

Potilasohjeet

EEG (rutiini) eli elektroenkefalografia – aivosähkökäyrä ohje potilaalle.pdf

EEG (uniaktivaatio) eli elektroenkefalografia – aivosähkökäyrä ohje potilaalle.pdf

EEG (unideprivaatio) eli elektroenkefalografia – aivosähkökäyrä ohje potilaalle.pdf

ENMG ohje poti​laalle.pdfShare