Arkeen Voimaa

ArkeenVoimaa.jpg

Tukea henkilöille, joilla on hankaluuksia arjessa

Arkeen Voimaa- ryhmätoiminta on tarkoitettu henkilöille, joilla on omasta tai läheisen pitkäaikaissairaudesta tai muusta syystä johtuvia hankaluuksia selviytyä arjessa. Ryhmätoiminta auttaa osallistujia tekemään myönteisiä muutoksia elämässään ja pitämään niitä yllä. Arkeen Voimaa-ryhmä koostuu samankaltaisessa elämäntilanteessa olevista ihmisistä, jotka jakavat keskenään ideoita ja kannustavat toisiaan.

​Pienin muutoksin kohti sujuvaa arkea

Ryhmä on kuin opintopiiri. Se tarjoaa tukea, tietoa ja työkaluja erilaisten oireiden ja arjen haasteiden hallintaan. Ryhmässä keskustellaan itsehoidon työkaluista, kuten päätöksentekotaidoista, oman toiminnan suunnittelusta, itselle sopivan kuntoilun ottamisesta osaksi itsehoitoa, terveyttä edistävästä ruokailusta, vuorovaikutustaidoista sekä oman hyvinvoinnin havainnoinnista. Ryhmä kokoontuu kuusi kertaa viikon välein 2,5 tuntia kerrallaan ja sen ohjaajana toimii Arkeen Voimaa- ohjaajakoulutuksen käynyt vapaaehtoinen vertaisohjaaja.​

Kommentteja ryhmäläisiltä:​

"Ryhmistä saanut voimaa arkeen henkisesti!"

"Monipuolisia ohjeita ja aiheita, uutta tietoa"

"Opin rakastamaan itseäni uudella tavalla"​

arkeenvoimaa_kortitUUSIN2018.pdf

Ilmoittautumiset ja lisätiedot:​

Saana Partanen p. 040 146 3235,  saana.partanen@eksote.fi​

Käytössä on myös sähköinen ilmoittautuminen ryhmiin: Eksoten sähkö​​inen asiointi​ ​​

Seuraavat ryhmät alkavat syksyllä 2018, ryhmiin käynnissä jatkuva ilmoittautuminen.​

Arkeen Voimaa - pienin muutoksin kohti sujuvaa arkea on kirjoitettu itsehoitoryhmän toiminnan tueksi ja oheislukemistoksi henkilöille, joilla on pitkäaikaissairaus. ​Arkeen Voimaa-kirjoja löytyy Lappeenrannan maakuntakirjastosta ja sen voi ostaa omakseen myös aluekoordinaattorilta.

Kuntaliitto hallinnoi Arkeen Voimaa-toimintaa valtakunnallisesti.

kuntaliitto.png

Valtakunnalliset Arkeen Voimaa sivut

Arkeen Voimaa facebook-sivutShare