Arkeen Voimaa- itsehoidon kurssi

​​ArkeenVoimaa.jpg

Kaipaatko tukea arjen haasteisiin? Haluatko lisätä omaa hyvinvointiasi ja jaksamistasi?

Arkeen Voimaa- ryhmätoiminta on tarkoitettu henkilöille, joilla on jokin arjen sujuvuutta haittaava ongelma, kuten oma tai läheisen pitkäaikaissairaus, työttömyys tai yksinäisyys. Ryhmässä etsitään keinoja, joiden avulla osallistuja voi tehdä myönteisiä muutoksia elämässään ja autetaan niiden ylläpitämisessä. Arkeen Voimaa-ryhmä koostuu samankaltaisia oireita kokevista ihmisistä, jotka jakavat keskenään ideoita ja kannustavat toisiaan.

​Pienin muutoksin kohti sujuvaa arkea

Ryhmä on kuin opintopiiri. Se tarjoaa tukea, tietoa ja työkaluja erilaisten oireiden ja arjen haasteiden hallintaan. Ryhmässä keskustellaan itsehoidon työkaluista, kuten päätöksentekotaidoista, oman toiminnan suunnittelusta, itselle sopivan kuntoilun ottamisesta osaksi itsehoitoa, terveyttä edistävästä ruokailusta, vuorovaikutustaidoista sekä oman hyvinvoinnin havainnoinnista. Ryhmä kokoontuu kuusi kertaa viikon välein 2,5 tuntia kerrallaan.

Kommentteja ryhmäläisiltä:​

"Kiitos, kun saan olla tässä mukana. Nyt minullakin on joku merkitys."

"Ryhmässä sai olla oma itsensä."

"Mua ei pakotettu mihinkään, sain ite miettiä mitä pystyn viikon aikana tekemään."


Ilmoittautumiset ja lisätiedot:​

Niina Ryhänen p. 040 146 3235,  niina.ryhanen@eksote.fi​

Käytössä on myös sähköinen ilmoittautuminen​ ryhmiin.

Seuraavat ryhmät alkavat syksyllä 2019 Armilassa:

Ryhmä 1; 21.8.-25.9.2019

Ryhmä 2; 30.10.-4.12.2019

Arkeen Voimaa - pienin muutoksin kohti sujuvaa arkea on kirjoitettu itsehoitoryhmän toiminnan tueksi ja oheislukemistoksi henkilöille, joilla on pitkäaikaissairaus. ​Arkeen Voimaa-kirjoja löytyy Lappeenrannan maakuntakirjastosta ja sen voi ostaa omakseen myös aluekoordinaattorilta.

Kuntaliitto hallinnoi Arkeen Voimaa-toimintaa valtakunnallisesti.

kuntaliitto.png

Valtakunnalliset Arkeen Voimaa sivut

Arkeen Voimaa facebook-sivutShare