Ehkäisevä päihdetyö

__________________________________________________________________

​Suomen alkoholilakia ollaan uudistamassa!

Alkoholilainsäädännön voimaantulo viivästyy aiemmin luvatusta 1.1.2017 päivämäärästä. 


​____________________________________________________________________

Uusi Tupakkalaki tuli voimaan 15.8.2016.

Suomen tupakkalakiin tehtiin kokonaisuudistus, jonka tavoitteena on tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön loppuminen vuoteen 2030 mennessä.

____________________________________________________________________


Tupakoinnin​ lopettaminen kannattaa aina!

28 päivää ilman -​ryhmätoiminta näkyy myös meillä Lappeenrannassa! 

​Uusi kurssi alkaa 7.3.2017 aiheella "Tapa, tottumus vai riippuvuus?​" Muut tapaamiskerrat ja ilmoittautuminen 28paivaailman.fi​ -sivuston kautta. 

Lisää tietoa savuttomuudesta, tupakoinnin lopettamisesta saat seuraavista linkeistä:​   Linkki sivulle "28 päivää ilman -kurssi tupakoinnin lopetusta harkitseville henkilöille"​ ja  tästä Stumpin sivuille.​

Tupakoijasta tupakoimattomaksi, sauhuttelijasta savuttomaksi – otatko haasteen vastaan?​ Tutustu tästä linkistä tupakasta vieroituspotilaan Käypä hoito -suositukseen.​​

_________________________________________________________________​​

PAKKA-toimintamalli 

PAKKA-toimintamallia ollaan käynnistämässä hiljalleen Eksoten alueen kunnissa. Jokainen kunta päättää itse aloituksesta ja ajankohdasta. Tavoitteenamme on, että PAKKA-toimintamalli olisi käytössä kaikissa Eksoten kunnissa viimeistään vuonna 2020. Alustavasti syyskuussa 2016 kuntatapaamisessa sovittiin, että mukaan ovat lähdössä ensimmäisten joukossa ainakin Lappeenranta ja Taipalsaari.

PAKKA on Stakesin vuosina 2004 - 2008 kehittämä toimintamalli alkoholihaittojen vähentäiseksi paikallisella tasolla. PAKKA-toimintamalli on aloitettu hankkeen avulla Hämeenlinnasta vuonna 2004, jonka jälkeen se vakiintui osaksi ehkäisevän päihdetyön toimintaa.

PAKKA-toimintamallissa huomiota kiinnitetään sellaisiin tilanteisiin, joissa alkoholi, tupakka ja rahapelit ovat alaikäisten saatavilla. Toimintamallin onnistuminen vaatii selkää ja säännöllistä, suunniteltua koordinaatiota ja yhteistoimintaa, avoimuutta ja 
verkostoitumista kysyntä- ja tarjontatyöryhmien kesken. Yhteistyössä korostuvat yhteisön toimijoiden osallistuminen yhdessä eri päihde- ja rahapelihaittojen
ehkäisyyn sekä kansalaisten osallistaminen. Paikallisyhteisön oleellisia toimijoita ovat kansalaiset, paikalliset poliittiset päättäjät, media, alkoholimarkkinat sekä paikalliset viranomaiset. 

Lisää tietoa PAKKA-toimintamallista saat näistä linkeistä: 
___________________________________________________________________

Mitä ehkäisevä päihdetyö tekee?​

​Tavoitteemme on edistää kaikenikäisten ihmisten terveitä elämäntapoja sekä ehkäistä ja vähentää päihdehaittojen syntyä.
 
Toimintamuotoina esim.
  • päihteettömien vaihtoehtojen edistäminen
  • savuttomuustyö
  • koulutusta ja luentoja ammattilaisille ja kuntalaisille
  • teemapäivät ja kampanjat, tiedotus
  • koulujen päihdeoppitunnit ja päihdekoulutus työpaikoilla ja eri verkostoissa
  • konsultointi ehkäisevän päihdetyön asioissa
  • päihdeolojen seuranta: tutkimukset, kyselyt ja tilastot​​

 
Ehkäisevä päihdetyö on lakisääteistä toimintaa. 
Linkki sivulle "L​aki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä" ​