Ehkäisevä päihdetyö

​​​​​​​​​​​

Mitä ehkäisevä päihdetyö tekee?​


​Tavoitteemme on edistää kaikenikäisten ihmisten terveitä elämäntapoja sekä ehkäistä ja vähentää päihdehaittojen syntyä.
 
Toimintamuotoina esim.
  • päihteettömien vaihtoehtojen edistäminen
  • kehittää, jalkauttaa ja koordinoi maakunnallista PAKKA-toimintamallia
  • savuttomuustyön tukeminen
  • koulutusta ja luentoja ammattilaisille ja kuntalaisille
  • teemapäivät, kampanjat, tempaukset ja tiedotus
  • koulujen päihdeoppitunnit ja päihdekoulutus työpaikoilla ja eri verkostoissa
  • konsultointi ehkäisevän päihdetyön asioissa
  • päihdeolojen seuranta: tutkimukset, kyselyt ja tilastot​​

 
Ehkäisevä päihdetyö on lakisääteistä toimintaa. 
Linkki sivulle "L​aki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä" ​​


PAKKA-toimintamalli 

PAKKA-toimintamallissa huomiota kiinnitetään sellaisiin tilanteisiin, joissa alkoholi, tupakka ja rahapelit ovat alaikäisten saatavilla. Toimintamallin onnistuminen vaatii selkää ja säännöllistä, suunniteltua koordinaatiota ja yhteistoimintaa, avoimuutta ja 
verkostoitumista kysyntä- ja tarjontatyöryhmien kesken. Yhteistyössä korostuvat yhteisön toimijoiden osallistuminen yhdessä eri päihde- ja rahapelihaittojen
ehkäisyyn sekä kansalaisten osallistaminen. Paikallisyhteisön oleellisia toimijoita ovat kansalaiset, paikalliset poliittiset päättäjät, media, alkoholimarkkinat sekä paikalliset viranomaiset. ​

Jokainen kunta päättää itse PAKKA-toiminnan aloituksesta ja ajankohdasta. Tähän mennessä mukaan ovat lähteneet Lappeenranta ja Taipalsaari ja Imatra. 

Lisää tietoa PAKKA-toimintamallista saat näistä linkeistä: Share