Ehkäisevä päihdetyö

​​​​​​​​AJANKOHTAISTA


​Suomen alkoholilakia ollaan uudistamassa!

Alkoholilainsäädännön voimaantulo viivästyy aiemmin luvatusta 1.1.2018 päivämäärästä. 

Alkoholilain poliittinen uudistuskäsittely alkoi helmikuussa 2016, päätavoitteina elinkeinotoiminnan parempi huomioiminen ja alkoholihaittojen vähentäminen. 
Aihetta voit seurata mm. Eduskunnan sivuilta​
____________________________________________________________________

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN VIIKKO, vk 45, 6. - 12.11.2017

Ehkäisevän päihdetyön viikkoa vietetään vuosittain marraskuun alussa, viikolla 45. Viikon tavoitteena on vähentää päihdehaittoja, lisätä päihteisiin liittyvää tietoutta, edistää päihteettömiä elintapoja ja edistää päihdeongelmista kärsivien kansalaisten oikeuksia. 

Ehkäisevän päihdetyön viikkoa koordinoi Ehkäisevän päihdetyön verkosto EHYT ry:n ja Suomen Punaisen Ristin vetämänä. Kampanjan aikana Eksoten ehkäisevä päihdetyö on mukana tapahtumissa ja tsemppaa järjestöjä ja kuntien eri tahoja järjestämään myös omaa toimintaa viikon aikana. ​ 


____________________________________________________________________

Tupakoinnin​ lopettaminen kannattaa aina!

28 päivää ilman -​ryhmätoiminta Lappeenrannassa! 

​Uusi kurssi alkaa 05.09.2017   

aiheella "Tapa, tottumus vai riippuvuus?​" Muut tapaamiskerrat ja ilmoittautuminen 28paivaailman.fi​ -sivuston kautta. 

Lisää tietoa savuttomuudesta, tupakoinnin lopettamisesta saat seuraavista linkeistä:​   Linkki sivulle "28 päivää ilman -kurssi tupakoinnin lopetusta harkitseville henkilöille"​ ja  tästä Stumpin sivuille.​

Tupakoijasta tupakoimattomaksi, sauhuttelijasta savuttomaksi – otatko haasteen vastaan?​ Tutustu tästä linkistä tupakasta vieroituspotilaan Käypä hoito -suositukseen.​​

Uusi Tupakkalaki tuli voimaan 15.8.2016.

Suomen tupakkalakiin tehtiin kokonaisuudistus, jonka tavoitteena on tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön loppuminen vuoteen 2030 mennessä.

​​Linkki sivulle: Savuton Suomi 2030.​​

_________________________________________________________________​​

PAKKA-toimintamalli 

PAKKA-toimintamalli on käynnistynyt Eksoten alueella. Tarjonta- sekä kysyntätyöryhmät PAKKA-toiminnan aloittaneissa kunnissa ovat käynnistyneet. Jokainen kunta päättää itse PAKKA-toiminnan aloituksesta ja ajankohdasta. Tähän mennessä mukaan ovat lähteneet Lappeenranta ja Taipalsaari ja Imatra. 

Ensimmäisen maakunnallisen tarjontatyöryhmän kokoontuminen Lappeenrannassa oli 16.2.2017, toinen 18.5.2017 . Mukana on ollut hyvä edustus eri toimijatahoilta. Toisessa tapaamisessa tehtiin toimintasuunnitelmaa syksyn tarjontatyöryhmätyölle. Suurin kokonaisuus tulee olemaan ostokokeiden suunnittelu, koulutus ja ostokokeiden toteutus, mahdollisesti jo alkuvuodesta 2018. Tarjontatyöryhmän puheenjohtajana toimii tämän (2017) vuoden ajan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Tuula Partanen. Seuraavat kokoustapaamiset niin tarjonta- kuin kysyntätyöryhmille ovat syyskuussa 2017.

PAKKA-toimintamallissa huomiota kiinnitetään sellaisiin tilanteisiin, joissa alkoholi, tupakka ja rahapelit ovat alaikäisten saatavilla. Toimintamallin onnistuminen vaatii selkää ja säännöllistä, suunniteltua koordinaatiota ja yhteistoimintaa, avoimuutta ja 
verkostoitumista kysyntä- ja tarjontatyöryhmien kesken. Yhteistyössä korostuvat yhteisön toimijoiden osallistuminen yhdessä eri päihde- ja rahapelihaittojen
ehkäisyyn sekä kansalaisten osallistaminen. Paikallisyhteisön oleellisia toimijoita ovat kansalaiset, paikalliset poliittiset päättäjät, media, alkoholimarkkinat sekä paikalliset viranomaiset. ​

Lisää tietoa PAKKA-toimintamallista saat näistä linkeistä: 
___________________________________________________________________

Mitä ehkäisevä päihdetyö tekee?​

​Tavoitteemme on edistää kaikenikäisten ihmisten terveitä elämäntapoja sekä ehkäistä ja vähentää päihdehaittojen syntyä.
 
Toimintamuotoina esim.
  • päihteettömien vaihtoehtojen edistäminen
  • kehittää, jalkauttaa ja koordinoi maakunnallista PAKKA-toimintamallia
  • savuttomuustyön tukeminen
  • koulutusta ja luentoja ammattilaisille ja kuntalaisille
  • teemapäivät, kampanjat, tempaukset ja tiedotus
  • koulujen päihdeoppitunnit ja päihdekoulutus työpaikoilla ja eri verkostoissa
  • konsultointi ehkäisevän päihdetyön asioissa
  • päihdeolojen seuranta: tutkimukset, kyselyt ja tilastot​​

 
Ehkäisevä päihdetyö on lakisääteistä toimintaa. 
Linkki sivulle "L​aki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä" ​