Infektioyksikkö

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Infektioyksikön tehtävä on toimia tartuntatautilainsäädännön mukaisesti Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin alueellisena tartuntatautien ja sairaalahygienian asiantuntijayksikkönä. Tärkeä vastuualueemme on terveydenhuollon henkilöstön kouluttaminen​​.

Erityisen tärkeä yhteistyökumppanimme on kliinisen mikrobiologian laboratorio.​

INFEKTIO- JA SAIRAALAHYGIENIAOHJEISTO


Eristysohjeisto

3.4.1 Eristyssuositukset infektios​airauksissa.pdf
3.4.2 Tavanomaiset varotoimet.pdf
3.4.3 Kosketusvarotoimet akuuttisairaalan osastoilla.pdf
3.4.4 Kosketusvarotoimet aja​nvarausvastaanotoilla ja poliklinikoilla.pdf
3.4.5 Kosketusvarotoimet asumispalveluyksiköissä ja vanhainkodeissa.pdf
3.4.6 Kosketusvarotoim​et kotihoidossa.pdf
3.4.7 Pisaraeristys.pdf
3.4.8 Ilmaeristys.pdf
3.4.9 Su​ojaeristys.pdf

Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta​

3.7.1 MRSA Toimintaohje.pdf
3.7.2 ESBL Eschericia Coli Toimintaohje.pdf
3.7.3 ESBL Klebsiella pneumoniae Toimintaohje.pdf
3.7.4 VRE Toimintaohje.pdf
3.7.15 Ulkomaalaisesta sairaalasta suora siirto tai hoito ed​eltävän vuoden aikana.pdf

Potilasohjeet

3.5.5 Potilasohje ESBL.pdf
3.5.6 Potilasohje MRSA.pdf