Infektioyksikkö

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Infektioyksikön tehtävä on toimia tartuntatautilainsäädännön mukaisesti Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin alueellisena tartuntatautien ja sairaalahygienian asiantuntijayksikkönä. Tärkeä vastuualueemme on alueellinen ohjeistus ja ​terveydenhuollon henkilöstön kouluttaminen​​.

INFEKTIO- JA SAIRAALAHYGIENIAOHJEISTO

Henkilöhygienia, työ- ja suojavaatetus

3.2.5 Oikeaoppinen terveydenhuollon työntekijöiden henkilöhygienia.pdf


Puhdistus ja desinfektio

3.3.1 Veri- ja eritetahradesinfektio.pdf


Varotoimiohjeisto

3.4.1 Varotoimisuositukset infektiosairauksissa.pd​​​​f
3.4.2 Tavanomai​set varotoimet.pdf
3.4.3 Kosketusvarotoimet akuuttisairaalan osastoilla.pdf
3.4.4 Kosketusvarotoimet ajanvarausvastaanotoilla ja poliklinikoilla.pdf
3.4.5 Kosketusvarotoimet asumispalveluyksiköissä ja vanhainkodeissa.pdf
3.4.6 Kosketusvarotoimet kotihoidossa.pdf
3.4.7 Pisaravarotoimet.pdf
3.4.8 Ilmavarotoimet.pdf
3.4.9 Suojavarotoimet.pdf

​Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta​

3.7.1 MRSA Toimintaohje.pdf
3.7.2 ESBL Eschericia Coli Toimintaohje.pdf
3.7.3 ESBL Klebsiella pneumoniae Toimintaohje.pdf
3.7.4 VRE Toimintaohje.pdf
3.7.6 Clostridium difficile Toimintaohje.pdf
3.7.15 Ulkomaalaisesta sairaalasta suora siirto tai hoito ed​eltävän vuoden aikana.pdf

Potilasohjeet

3.5.5 Potilasohje ESBL.pdf
3.5.6 Potilasohje MRSA.pdfShare