Osasto 1

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​Kunto​​​utusosa​sto 


Osastolla on 25 paikkaa kuntoutujille, jotka tarvitsevat lyhytaikaista (7–35 vrk) kuntoutusta toimintakyvyn tilapäisen laskun vuoksi.
 
Kuntoutujamme tulevat SAS-toimiston sijoittamina Etelä-Karjalan keskussairaalasta. Ensisijaisesti SAS-toimisto pyrkii sijoittamaan meille murtumien ja trauman jälkeistä kuntoutusta tarvitsevia henkilöitä. 

Toipuminen akuutista sairaudesta tai traumasta/murtumasta vaatii aktiivista kuntoutusta. Tavoitteena on lisätä ja parantaa kuntoutujien toimintakykyä, itsenäistä selviytymistä ja edistää hyvinvointia. Kuntoutusjakson tavoitteena on kotiutuminen omaan kotiin ilman apuja tai kotihoidon turvin. Osasto tekee aktiivista yhteistyötä kotihoidon kanssa kotiutuksen onnistumiseksi.
 
Osastolla on kaksi tiimiä, joissa kummassakin työskentelee

  • ​lääkäri
  • sairaanhoitajia ja lähi-/perushoitajia
  • fysioterapeutti ja kuntohoitaja
  • toimintaterapeutti
 
Kuntoutusjakson alussa jokaiselle kuntoutujalle laaditaan kuntoutumissuunnitelma. Kuntoutuminen etenee kuntoutujan omien tavoitteiden ja tiimin kanssa yhdessä asettamien tavoitteiden mukaisesti. Kuntoutumisen etenemistä seurataan päivittäin mittaamalla saatua toimintakykyä edistävää toimintaa jokaisen kuntoutujan kohdalla.

Lisäksi kuntoutumisen edistymistä seurataan toimintakyvyn- ja avuntarpeen sekä fyysisen suorituskyvyn mittareilla (FIM, SPPB). Arvioinnin tukena käytetään tarvittaessa muistitestiä (MMSE) ja myöhäisiän depressiotestiä (GDS-15) sekä kaatumisvaara-arviointia (KVA). Kotiutumisen suunnittelu aloitetaan samalla, kun kuntoutumissuunnitelmaan kirjataan yhteisesti sovittu kuntoutusjakson pituus ja kotiutuspäivä.

 ​Tiedonanto ja vierailut 

Omaisen kuntoutukseen liittyvissä asioissa soittakaa hoitajille. Varsinaisia vierailuaikoja osastolla ei ole. Toivomme teidän kuitenkin vierailevan klo 12–19 välillä. sairaalan ulko-ovi suljetaan klo 17.30. Tämän jälkeen pääsette sisään soittamalla ulko-oven vieressä olevaa summeria.


Share