Osasto 3

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​Vaativan kuntoutuksen osasto

​ 
Osasto 3 on 15-paikkainen vaativan kuntoutuksen osasto. Osaston toiminnasta vastaa neurologian erikoislääkäri apunaan neurologiaan erikoistuva lääkäri. Fysiatrian lääkäri kiertää myös osastolla.

Osastolla kuntoutetaan neurologisia sekä ortopedisia/fysiatrisia potilaita moniammatillisen työryhmän avulla. 
 
Kuntouttavan hoitotyön lisäksi osaston terapiamuotoihin kuuluvat: 
  • fysioterapia
  • toimintaterapia
  • puheterapia
  • neuropsykologinen kuntoutus
Osastollamme on laaja yhteistyöverkosto paikallisiin eri alojen ammattilaisiin. 

Teemme tiivistä yhteistyötä esimerkiksi vammaispalvelun ja apuvälineyksikön kanssa. 

Saatavana ovat myös seksuaalineuvojan ja psykiatrian yksikön ammattilaisten palvelut.
 

​Tiedonanto ja vierailut 

 
Voit ensisijaisesti keskustella omahoitajan kanssa kuntoutumiseen liittyvistä asioista. Omahoitaja huolehtii kuntoutuksen kokonaisuudesta yhteistyössä kuntoutujan, työryhmän ja omaisten kanssa.

​Osastollamme ei ole varsinaisia vierailuaikoja, mutta sairaalan pääovi suljetaan klo 17.30. Tämän jälkeen pääset vierailulle soittamalla ulko-oven vieressä olevaa ovikelloa.


Share