Osasto 5

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​Geriatrinen kuntoutusosasto

 
Osastolla on 25 sairaansijaa potilaille, jotka tarvitsevat lyhytaikaista (alle 7 vrk) jatkohoitoa ja -kuntoutusta.

 
Kuntoutujamme tulevat SAS-toimiston sijoittamina Etelä-Karjalan keskussairaalasta eri erikoisalojen vuodeosastoilta ja päivystyksen Nova-osastolta silloin, kun sairauden hoito ei vaadi enää erikoissairaanhoitoa, mutta kuntoutuja tarvitsee vielä toipumiseen sairaalatasoista hoitoa.

 
Potilaan tullessa osastolle moniammatillinen (hoitajat, lääkäri, fysioterapeutti, kuntohoitaja) tiimimme arvioi potilaan hoidon ja kuntoutuksen tarpeen sekä oletettavan keston. Potilas, omaiset ja muut hoitoon osallistuvat otetaan suunnitteluun mukaan heti hoidon alkuvaiheessa. Tavoitteena on kotikuntoisuus ilman tukipalveluja tai tukipalveluiden ja/tai kotihoidon turvin.

 
Lyhyen hoitojakson aikana korostuu, että kotiutuksen suunnittelu aloitetaan jo kuntoutujan saapuessa osastolle. Tämä tapahtuu siten, että kuntoutujan kotitilanne selvitetään heti hoidon alkuvaiheessa häneltä itseltään ja/tai omaisilta sekä kotihoidolta. Kuntoutujan kotihoitoon ja omaiselle ilmoitetaan kotiutuminen. 

 
Tarvittaessa kotihoidon kanssa järjestetään hoitoneuvottelu (kotihoitopalveluiden aloitus) ja SAS-toimiston kanssa yhteistyötapaaminen turvallisen kotiutumisen turvaamiseksi.

 

Tiedonanto ja vierailut

 
Omaisen kuntoutukseen liittyvissä asioissa soittakaa hoitajille (kanslian numero sivun oikeassa reunassa). Tarvittaessa varaamme soittopyynnön osastonlääkärille omaisenne asioista.

 
​Osastollamme ei ole varsinaisia vierailuaikoja, mutta sairaalan pääovi suljetaan klo 17.30. Tämän jälkeen pääset vierailulle soittamalla ulko-oven vieressä olevaa ovikelloa.

 Share