Psykogeriatrinen ja geriatrinen kuntoutus

​​​​​​​​
​Psykogeriatrinen ja geriatrinen kuntoutusosasto

 
​Osasto on psykogeriatrinen ja geriatrinen osasto, jossa on 24 kuntoutuspaikkaa. Tarjoamme psykogeriatrista ja geriatrista arviointia ja kuntoutusta. Hoidamme ja kuntoutamme myös erikoissairaanhoidosta tulevia vanhuspotilaita.

Kuntoutujat tulevat osastollemme SAS-toimiston kautta tai terveyskeskuslääkärin tai muistipoliklinikan lähettäminä. Osaston toiminnasta vastaa geriatri.

Osastollamme on kaksi tiimiä: tiimit 5 ja 6. Tiimeissä kuntoutusta toteutamme moniammatillisesti.  Tiimiin kuluu lääkärin ja hoitohenkilökunnan lisäksi fysioterapeutti, kuntohoitaja ja toimintaterapeutti. Sosiaalityöntekijän ja muiden ammattilaisten tuki on tiimin käytössä tarvittaessa.

Osaston toiminta

 
Toiminta-ajatuksenamme on tarjota moniammatillista hoitoa ja kuntoutusta kuntoutujan omien voimavarojen ja tavoitteiden mukaisesti. Henkilökunta ohjaa, tukee sekä avustaa tarpeen mukaan. Huomioimme omaisten ja läheisten merkityksen kuntoutumisen osana.  Kotiutuksen suunnittelun aloitamme heti kuntoutujan osastolle saapumisen jälkeen.

Osaston toimintaa rytmittää viikko-ohjelma, joka koostuu päivittäisestä toiminnasta, yksilö- ja ryhmätoiminnasta, fysioterapiasta, erilaisista harjoitteista sekä viriketoiminnasta. 

Keskeisenä tavoitteena on ylläpitää ja edistää kuntoutujan toimintakykyä ja kotona selviytymistä. Kuntoutujan oma motivaatio ja omaisten kanssa tehtävä yhteistyö ovat tärkeitä tekijöitä kuntoutumisessa.

Vierailut ja tiedonanto

 
Osastolla voi vierailla vapaasti. Läheiset ovat tervetulleita mukaan kuntoutujan tavoitteita tukemaan ja osallistumaan kuntoutukseen sekä keskustelemaan asioista henkilökunnan ja lääkärin kanssa.Share