Arjen tukikeskus Arttu

​​Arjen tukikeskus Arttu tarjoaa asiakkaan tarpeet, toiveet ja taidot huomioivaa apua, ohjausta ja neuvontaa vammaispalvelun tukiasukkaille. Palveluihin sisältyvät henkilökohtainen ohjaus ja apu sekä erilaiset ryhmätoiminnot.

Artussa on yhteinen olohuone, jossa välillä järjestetään vammaispalvelujen asiakkaiden toiveiden mukaista toimintaa.

​