Iltatähti

Toiminta


Ryhmäkoti Iltatähti on kotihoidolla tuettua asumista, asukaspaikkoja on 17. Asukas maksaa huoneestaan vuokraa kunnalle ja sen lisäksi asukas maksaa kaikista tukipalveluista (ateriat, siivous, turvapuhelin jne.).

Toteutamme työssämme kuntouttavaa työotetta tukemalla asukkaan omaa toimintakykyä ja yksilöllisiä voimavaroja.

Kannustamme asukkaita toimimaan mahdollisimman itsenäisesti.

Toimimme vastuuhoitajamallin mukaisesti jolloin jokaisella asukkaalla on oma, nimetty vastuuhoitaja, joka vastaa asukkaan kokonaishoidosta.

Asukkaan hoitoon ja kuntoutukseen osallistuu hoitohenkilökunnan lisäksi tarvittaessa kuntohoitaja.

Saattohoidossa oleva asukas saa turvallisen hoidon elämänsä loppuvaiheessa.
Lääkäri käy ryhmäkodissa kerran viikossa.