Juurakkokadun palvelukodit


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Viikoittain toistuvat tapahtumat 2018

  •  23.07.18 klo 13.30-14.00 hemmottelutuokio tiimeissä
  • 24.07.18 Klo 13.30-14.15 taidepiiri H1 salissa
  • 25.07.18 Klo 13.30-14.00 muistiryhmä H1 salissa
  • 26.07.18 Klo 13.30-14.00 pelituokio H1 salissa
  • 27.07.18 Klo 13.30-14.00 liikuntaryhmä H1 salissa
  • 28.07.18 Klo 13.15-13.45 musiikkituokio tiimeissä
  • 29.07.18 Klo 13.15-13.45 lehtikatsaus tiimeissä

 

Ulkoilua arkisin klo 12.30 eteenpäin.

 

Elokuun tapahtumia

  • 06.08.18 klo 13.30-14.00 yhteislaulut H1 salissa
  • 09.08.18 klo 15-16.00 kaverikoirat vierailevat
  • 13.08.18 klo 14.15-14.45 päivähartaus H1 salissa

 

Retki Marjolaan ja olympialaiset, ajankohdat vielä avoimet.

 

Toiminta​​​​​​​​​​

 

Juurakkokadun palvelukoti on 59-paikkainen ympärivuorokautisen tehostetun ​​palveluasumisen yksikkö.  Palvelukoti muodostuu kahdesta talosta, Kaarlesta ja Huldasta. Tavoitteenamme on tukea ja edistää asukkaan omaa toimintakykyä ja yksilöllisiä voimavaroja sekä ylläpitää aktiivista arkea ja elämänlaadun säilymistä.


Hoiva ja huolenpito on asukaslähtöistä ja osallistuvaa. Henkilökuntamme kannustaa, aktivoi, ohjaa ja avustaa asukasta arjen toiminnoissa hänen voimavarojensa mukaisesti. Huomioimme omaiset ja läheiset asukkaan hoidon tukena ja voimavarana. Palvelukodin arkea rytmittää viikko-ohjelma, joka koostuu henkilökunnan järjestämästä toiminnasta sekä  vierailijoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa järjestetyistä tilaisuuksista ja tapahtumista.​


 

Palvelukodissamme jokaisella asukkaalla on nimettynä oma vastuuhoitaja, joka vastaa asukkaan kuntoutumissuunnitelman laatimisesta, toteutumisesta ja arvioinnista. Lisäksi vastuuhoitaja huolehtii talon ulkopuolisten toimintojen sujuvuudesta sekä yhteydenpidosta omaisiin. Omalääkäri käy palvelukodissa pääsääntöisesti kerran viikossa.

 

 

 

                                                             


 

 


Share