Lehmuskoti

​​​​​​​​

Toiminta

​​

Tavoitteenamme on tukea ja edistää asukkaan omaa toimintakykyä ja yksilöllisiä voimavaroja sekä ylläpitää aktiivista arkea ja elämänlaadun säilymistä.

Hoito ja kuntoutus on asukaslähtöistä ja osallistavaa.

Huomioimme omaiset ja läheiset asukkaan hoidon ja kuntoutuksen tukena ja voimavarana.

Henkilökuntamme ohjaa, tukee sekä avustaa asukasta  tarpeen mukaan.

Asukkaan hoitoon ja kuntoutukseen osallistuu hoitohenkilökunnan lisäksi fysioterapeutteja, kuntohoitaja ja vanhustenhuollon ohjaaja.

Lääkäri käy kerran viikossa ja geriatri kahtena aamupäivänä viikossa.

Toimintaamme rytmittää viikko-ohjelma, joka koostuu päivittäisestä kuntouttavasta hoitotyöstä,  yksilöllisistä harjoitteista, ryhmätoiminnasta sekä virikkeellisestä toiminnasta.

Asukkaat käyttävät Lehmuskodin kuntosalia f​ysioterapeutin ohjaamana.

Viikoittain kokoontuu kaksi toimintaterapiaryhmää.

Asukkaat ovat Lehmuskodissa omissa vaatteissa ja tuovat itse käytössä olevat apuvälineet ja lääkkeensä mukanaan jaksolle.