Patteritie 10

Tavoitteena on:


Oma koti
Fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn tukeminen sekä omatoimisuuden edistäminen
Yksinäisyyden estäminen
Yhteisöllisyyteen kannustaminen
Aktiivinen ryhmätoiminta
Toimintakyvyn arviointi, palveluohjaus ja neuvonta
Ohjaaja tukee ja avustaa asukasta tarpeen mukaan​