Penttiläntien palvelukoti

​​​​​​​​​​​​​​​​​AKTIIVINEN ARKI 2020

Villiviini


Helmikuu

Viikottain sään salliessa myös ulkoilemme ja tuomme sieltä muistoja mieleen.

VK 9 Kalevalaviikko

 • Ti. 25.2 klo 18.00 Kaverikoirat kiertää kerroksissa
 • Pe. 28.2. Kalevalan päivä, suomalaisen kulttuurin päivä
 • La. 29.2. Karkauspäivä


Poppeli​​

Poppelissa ei maanantaisin harrastetoimintaa.​

 

Helmikuu


 VK 9​

 • Ti 25.2. Laskiaistiistai, Ulkoilupäivä. Klo 18.00 kaverikoirat kiertelevät kerroksissa
 • Ke 26.2. Martat vierailevat, tarjoavat kalevalanpäiväkahvit ja muuta ohjelmaa
 • To 27.2. etäklubitoiminta, Saimian opiskelijat pitävät
 • Pe 28.2. Kalevalan päivä
 • La 29.2. Karkauspäivä

Ulkoilua joka päivä sään salliessa.


Kanervikko


Helmikuu

Ulkoilemme sään salliessa ja sauna lämpiää useampana päivänä viikossa.

Luemme päivän lehtiä ja keskustelemme aiheista yleisesti.​​

​ Viikko 9

 • Ma 24.2. Pelihetki / ulkoilua
 • Ti 25.2. Laskiaistiistai, kaverikoirat kiertävät kerroksissa
 • Ke 26.2. Muistelutuokio
 • To 27.2. Lukutuokio
 • Pe 28.2. Kalevalan päivä, jumppa
 • La 29.2. Karkauspäivä, musiikkituokioToiminta


Tavoitteenamme on tukea ja vahvistaa asukkaan hyvinvointia ja jäljellä olevaa toimintakykyä yksilöllisesti ja asukaslähtöisesti. Tarjoamme asukkaiden toiveiden mukaista aktiivista arkea tukevaa toimintaa. Palvelukodissamme käy vierailijoita, jotka järjestävät erilaista ajanvietettä asukkaille​​


Ajankohtaista​

Tiedote 13.11.19
Hyvä asumispalveluyksikön asukas/omainen

 
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) on kilpailuttanut lääkkeiden koneellisen annosjakelun. 

 
Hankinnan kohteena ovat kotihoidon sekä asumispalveluyksiköissä asuvien Eksoten asiakkaiden lääkehuollon hoitaminen. Lääkehuoltoon sisältyvät lääkkeiden koneellinen annosjakelu, reseptien hallinnointi, asiakkaiden kokonaislääkityksen tarkistaminen, lääkkeiden kuljettaminen kahden viikon välein kotihoidon- ja asumispalveluyksiköiden toimipisteisiin sekä säännöllisten toimitusten välillä tarvittavien akuuttien lääkkeiden kuljettaminen Eksoten määrittelemiin toimipisteisiin sekä lääkejätteen kuljettaminen pois kyseisistä yksiköistä.

 
Lääkkeiden koneellisen annosjakelun hyödyt ovat mm. virheiden minimointi, ajan säästö jakelussa ja säästöt lääkekustannuksissa. Lääkkeiden koneellisessa annosjakelussa asiakas maksaa vain hankkimistaan lääkkeistä ja käyttämättä jääneiden pakkausten määrä vähenee.

 
Palveluun sisältyvät myös asiakkaan muut kuin annosjakelulääkkeet, mikäli asiakas ei päätä toisin.
Asiakkaat voivat halutessaan ostaa muut kuin annosjakelulääkkeet valitsemastaan apteekista, tällöin lääkityksen tarkistaminen ei ole apteekin vastuulla muiden kuin annosjakelulääkkeiden osalta.

 
Eksote maksaa kilpailutetun lääkehuollon kokonaisuuden kustannukset ja asiakas maksaa itse omat lääkkeensä.

 
Lääkkeiden koneellinen annosjakelun puitesopimus tulee voimaan 1.1.2020 alkaen. Palvelun käynnistysvaiheessa sen piiriin tulevien kotihoidon ja muiden asumispalveluyksiköiden asiakkaiden siirtäminen ao. palvelun piiriin tehdään joustavasti noin 2-3 kuukauden kuluessa.

 
Teidän/läheisenne lääkehuoltoon sisältyvät lääkkeiden koneellinen annosjakelu, lääkereseptien hallinnointi ja kokonaislääkityksen arviointi sekä koneelliseen lääkejakeluun soveltumattomien lääkkeiden toimitus tapahtuu  1.1.2020  alkaen  Yliopiston apteekista.

 
Lisätietoja saa tarvittaessa

 
toimipisteen vastaava Johanna Thomander-Tiainen, puh. 040 651 1935
toimintayksikön esimies Jaana Ahl, puh. 040 355 8442

 ​
Hanna Rönkkönen
hoiva- ja palveluasumisen palvelupäällikkö​Uusi lääkäri aloittaa käynnit palvelukodissamme vk;lla 46.


​Poppelissa on otettu käyttöön asukkaiden harrastetaulu, jonka tarkoituksena on taata kaikille asukkaille heidän toimintakykyään tukevaa toimintaa viikoittain. Harrastetaulun käyttöön otto vastaa osaltaan asukas- ja omaistyytyväisyyskyselyissä esiin nousseisiin haasteisiin. Tarvittaessa voitte kysyä lisätietoja henkilökunnalta tai toimintayksikön esimieheltä.


 

EKSOTEN HOIVAPALVELUT FACEBOOK SIVUSTO

Eksoten hoivapalvelut facebook-sivusto on perustettu 20.11.2018.

Sivusto on käytössä muun muassa hoivan eri yksiköiden tapahtumien jakamisessa ja palveluiden tunnetuksi tekemisessä.

Kuvissa mahdollisesti tunnistettavissa olevilta asiakkailta/asukkailta on kysytty lupa kuvan julkaisemiseen. Jos lupaa ei ole, julkaisemme kuvia, joista asiakas/asukas ei ole tunnistettavissa.

Löydätte sivun: https://www.facebook.com/Eksoten-hoivapalvelut-1422660337865708/

Kaikille avoimella sivulla ei käsitellä luottamuksellisia tai yksityisyyden suojan piiriin kuuluvia tietoja. Herjaavat kirjoitukset tullaan poistamaan, samoin julkaisut, joissa mainitaan asiakkaan tai Eksoten työntekijän nimiä.

Lisätietoja voitte kysyä henkilökunnalta.


 Share