Rauhala-koti

​​​​​​​​​​​​​​​Järjestämme asumisyksiköiden ja vanhainkotien asukkaille ja omaisille kyselyn, jonka tarkoituksena on saada palautetta yksiköiden toiminnasta. Vastausten perusteella pyrimme kehittämään toimintaamme. Asukkailla on mahdollisuus vastata kyselyyn toimipisteessä terveydenhuoltoalan opiskelijoiden haastattelemana. Omaiset ja läheiset voitte vastata kyselyyn oheisen linkin kautta (linkki kyselyyn). Vastausaika kyselyyn on 18.12.2017 asti. Kiitos vastauksestasi.​​

​​​​​​Toiminta


Kannustamme, ohjaamme ja avustamme asukasta päivittäisissä arjen toiminnoissa 
kuntouttavalla työotteella.

Omaisten on hyvä sopia keskuudestaan yksi henkilö, kenen kanssa henkilökunta pääsääntöisesti asioi.

Omaisena ja läheisenä olet tervetullut osallistumaan läheisesi arkeen ja kaikkeen järjestettyyn yhteiseen toimintaan.