Ruokolahden palvelukeskus


 
​​​​​​​​

Toiminta


 
Palvelukeskuksessa hoidetaan sekä lyhytaikaishoidossa että pitkäaikaishoidossa olevia asukkaita, asukaspaikkoja on 20 + 2 ylipaikkaa. Lisäksi palvelukeskuksessa on 2 lyhytaikaispaikkaa vuorohoitolaisia varten.

 
Toteutamme työssämme kuntouttavaa työotetta tukemalla asukkaan omaa toimintakykyä ja yksilöllisiä voimavaroja.

 
Toimimme vastuuhoitajamallin mukaisesti jolloin jokaisella asukkaalla on oma, nimetty vastuuhoitaja, joka vastaa asukkaan kokonaishoidosta.

 
Asukkaan hoitoon ja kuntoutukseen osallistuu hoitohenkilökunnan lisäksi tarvittaessa kuntohoitaja.

 
Saattohoidossa olevat asukkaat saavat turvallisen hoidon elämänsä loppuvaiheessa.
Lääkäri käy palvelukeskuksessa vähintään  kerran viikossa.