Ruokorinne

​​​​​​​​Järjestämme asumisyksiköiden ja vanhainkotien asukkaille ja omaisille kyselyn, jonka tarkoituksena on saada palautetta yksiköiden toiminnasta. Vastausten perusteella pyrimme kehittämään toimintaamme. Asukkailla on mahdollisuus vastata kyselyyn toimipisteessä terveydenhuoltoalan opiskelijoiden haastattelemana. Omaiset ja läheiset voitte vastata kyselyyn oheisen linkin kautta (linkki kyselyyn). Vastausaika kyselyyn on 18.12.2017 asti. Kiitos vastauksestasi.​​
​​​​​

Toiminta


Ryhmäkoti Ruokorinne on kotihoidolla tuettua asumista, asukaspaikkoja on 14 ja lyhytaikaispaikkoja 3. Asukas maksaa huoneestaan vuokraa kunnalle ja sen lisäksi asukas maksaa kaikista tukipalveluista (ateriat, siivous, turvapuhelin jne.).

Toteutamme työssämme kuntouttavaa työotetta tukemalla asukkaan omaa toimintakykyä ja yksilöllisiä voimavaroja.

Kannustamme asukkaita toimimaan mahdollisimman itsenäisesti.

Toimimme vastuuhoitajamallin mukaisesti jolloin jokaisella asukkaalla on oma, nimetty vastuuhoitaja, joka vastaa asukkaan kokonaishoidosta.

Asukkaan hoitoon ja kuntoutukseen osallistuu hoitohenkilökunnan lisäksi tarvittaessa kuntohoitaja.

Saattohoidossa oleva asukas saa turvallisen hoidon elämänsä loppuvaiheessa.
Lääkäri käy ryhmäkodissa kerran viikossa.