Tikanpesä

​​​​​​​​​​Järjestämme asumisyksiköiden ja vanhainkotien asukkaille ja omaisille kyselyn, jonka tarkoituksena on saada palautetta yksiköiden toiminnasta. Vastausten perusteella pyrimme kehittämään toimintaamme. Asukkailla on mahdollisuus vastata kyselyyn toimipisteessä terveydenhuoltoalan opiskelijoiden haastattelemana. Omaiset ja läheiset voitte vastata kyselyyn oheisen linkin kautta (linkki kyselyyn). Vastausaika kyselyyn on 18.12.2017 asti. Kiitos vastauksestasi.​​


​​​​​​​​​​​​​​​​Toiminta


Tavoitteenamme on tukea ja edistää asukkaan omaa toimintakykyä ja yksilöllisiä voimavaroja, sekä ylläpitää aktiivista arkea ja elämänlaadun säilymistä.

Toimintaamme ohjaa vastuuhoitajuus ja asukkaan voimavarat huomioiva ja niitä tukeva kuntouttava työtapa.

Palveluasumisessa luomme kodinomaisen, turvallisen asuinympäristön, jossa asukkaat pystyvät säilyttämään yksityisyytensä, itsemääräämisoikeutensa sekä oman elämäntyylinsä mahdollisimman pitkään. Jokaisessa huoneessa on hoitosänky. Asukkaat ovat Tikanpesässä omissa vaatteissa ja huone sisustetaan omilla tavaroilla.

Lääkäri käy yksikössä kahden viikon välein.

Tikanpesässä on myös lyhytaikaishoitoa. Lyhytaikaishoito tukee kotona asumista tarjoamalla kuntouttavaa toimintaa, ylläpitämällä sosiaalisia kontakteja ja tarjoamalla kotona huolehtivalle läheiselle hengähdystauon. Lyhytaikaishoidossa ollaan omissa vaatteissa ja jaksolle tuodaan mukana omat apuvälineet sekä lääkkeet.