Toimila

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​

Toiminta


 
​Toimila on 10-paikkainen palveluasumisen yksikkö Ruokolahden palvelukeskuksen yhteydessä.

 
Toteutamme työssämme kuntouttavaa työotetta tukemalla asukkaan omaa toimintakykyä ja yksilöllisiä voimavaroja.

 
Toimimme vastuuhoitajamallin mukaisesti jolloin jokaisella asukkaalla on oma, nimetty vastuuhoitaja, joka vastaa asukkaan kokonaishoidosta.

 
Asukkaan hoitoon ja kuntoutukseen osallistuu hoitohenkilökunnan lisäksi tarvittaessa kuntohoitaja.

 
Saattohoidossa olevat asukkaat saavat turvallisen hoidon elämänsä loppuvaiheessa.
Lääkäri käy palvelukeskuksessa  kerran viikossa.

 


Share