Vallikoti

 ​​​​​​​​​​​​

Toiminta

Vallikoti on Luumäellä Taavetissa sijaitseva vanhusten ympärivuorokautisen tehostetun palveluasumisen yksikkö. Vallikodissa on kolme asukassiipeä, uudisrakennuksessa sijaitsevat Ukko-Pekka ja Ellen, joissa toiminta alkoi syksyllä 2015, ja entisiin vanhainkodin tiloihin remontoitu Katariina, jonka toiminta käynnistyi keväällä 2016.

Vallikodissa on 56 paikkaa pitkäaikaisille asukkaille ja 10 paikkaa lyhytaikaisille kuntoutujille esim. sairaalajakson jälkeen sekä omaishoitajan lomapaikalle tuleville.

Pyrimme tukemaan ja edistämään asukkaan omaa toimintakykyä ja yksilöllisiä voimavaroja sekä ylläpitämään aktiivista arkea ja elämänlaadun säilymistä.

Jokaiselle asukkaalle on nimetty vastuuhoitaja, joka huolehtii toimintakyvyn arviointiin liittyvistä asioista ja suunnittelee asukkaan hoitoa yhdessä asukkaan, omaisten ja läheisten sekä muun palvelukodin henkilökunnan kanssa. Vastuuhoitaja vastaa kuntoutumis-, hoito- ja palvelusuunnitelman laatimisesta, toteuttamisesta ja toteutuksen määräajoin tapahtuvasta seurannasta ja arvioinnista sekä suunnitelman päivittämisestä yhdessä asukkaan ja hänen omaisensa/läheisensä kanssa.

Henkilökunta ja ulkopuoliset vierailijat järjestävät monenlaista toimintaa ja ajanvietettä asukkaille.

Toivomme, että omaiset/läheiset ovat aktiivisesti tukena asukkaan jokapäiväisessä elämässä, hoidossa ja kuntoutuksessa. He ovat tervetulleita osallistumaan läheisensä arkeen ja kaikkeen palvelukodissa järjestettyyn yhteiseen toimintaan.

Lääkäri käy maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin iltapäivällä ja häntä on mahdollisuus konsultoida myös puhelimitse. Hoitohenkilökunnan lisäksi asukkaan kuntoutusta tukevat fysioterapeutti ja kuntohoitaja. Vanhustenhuollon ohjaaja on tavattavissa Vallikodissa vähintään kaksi kertaa kuukaudessa ja puhelimitse päivittäin.

Asukkaat käyttävät palvelukodissa pääsääntöisesti omia vaatteitaan. Nimikoidut vaatteet huolletaan palvelukodissa.

Lyhytaikaispaikalle tulevilla kuntoutujilla on käytössä omat apuvälineet ja lääkkeet.

 

Saunavuorot

Saunan voi lämmittää joka päivä ja omainen voi halutessaan osallistua läheisensä saunottamiseen.

Yhteistyötahot 

Vallikodin toimintaan osallistuu useita paikallisia yhteistyötahoja.

 

Tapahtumat 2018

 

Viikoittaiset tapahtumat: 

Ohjaaja Maiju Lantta käy joka tiistai pitämässä toimintaryhmän. Ukko-Pekka ja Ellen klo 14.30, Katariina klo 15.15. Kesto 45 min.

Jumppatuokio fysioterapeutin johdolla keskiviikkoisin. Ukko-Pekka ja Ellen klo 13-13.30. Katariina klo 13.30-14.

Levyjen soittaja vierailee maanantaisin klo 12.15 Ukko-Pekka ja Ellen ja Katariina klo 13. Soittaa vanhaa suomalaista musiikkia. 

Ikäkahvilatoiminta alkaa 14.9.2018 perjantaisin. Ensimmäinen kokoontuminen PT 10, haku Vallikodilta klo 9.40. Joka toinen perjantai ohjelmaa Vallikodilla, Katariina klo 10.00-10.20, Ellen klo 10.20-10.40 ja Ukko-Pekka klo 10.40-11.00.

Vallikodilla ulkoillaan vanhusten kanssa päivittäin ja järjestetään muuta toimintaa, mm. jumppa, yhteislaulu, sananlaskut, lehtien ja kirjojen lukeminen, musiikin kuuntelu, elokuvat.

 

LOKAKUUN VIIKKO-OHJELMA

Vallikodin aktiivinen arki toteutetaan päivittäin klo 13-16.

 

VIIKKO 39

24.9. Levyjen soittaja Ukko-Pekka 12.15, Ellen 12.45, Katariina 13.15

25.9. Laulajat Ukko-Pekka 13.30, Ellen 14.00, Katariina 14.30

26.9. Muistelua

27.9. Lehdenlukua, Luumäen Lehti

28.9. Ikäkahvila PT 10

29.9. Kauneudenhoitopäivä

30.9. Jumalanpalvelus

 

VIIKKO 40 

1.10. Muistelua syystöistä ym.

2.10. Yhteislauluhetki syyslauluteemalla.

3.10. Runonlausuntaa. Jumppatuokio.

4.10. Lehdenlukua, Luumäen lehti

5.10. Hanurimusiikkia S. Puranen

6.10. Lettukestit klo 14. Rieskan leipomisen muistelua.

7.10. Jumalanpalvelus TV/Radio

 

VIIKKO 41

  8.10. Syksyn värikkäiden lehtien tunnistusta.

  9.10. Arvoitukset

10.10. Kirjojen muistelua Aleksis Kiven päivänä. Jumppatuokio.

11.10. Lehdenlukua, Luumäen lehti.

12.10. Ikäkahvila PT 10

13.10. Muistellaan, mitä ennen leivottiin.

14.10. Jumalanpalvelus TV/Radio

 

VIIKKO 42

15.10. Muistelua metsästyksestä, kalastuksesta ja harrastuksista yleensä

16.10. Laulutuokio.

17.10. Laiva on lastattu -leikki. Jumppatuokio.

18.10. Lehdenlukua, Luumäen Lehti

19.10. Senioritanssia

20.10. Markkinat

21.10. Jumalanpalvelus TV/Radio

 

VIIKKO 43

22.10. Voimistelu-/jumppatuokio

23.10. Kotimainen elokuva

24.10. Eri maiden lippujen tunnistusta YK:n päivänä. Jumppatuokio.

25.10. Lehdenlukua, Luumäen Lehti

26.10. Ikäkahvila PT 10

27.10. Saunaperinteiden muistelua

28.10. Jumalanpalvelus TV/Radio

 

VIIKKO 44

29.10. Käsitöiden muistelua, kehruu, matonkudonta ym.

30.10. Tuolijumppa

31.10. Lehdenlukua. Ehtoollishartaus klo 13 Katariina, klo 14 U-P ja Ellen.Share