Vallikoti

​​​​​​​​​​​​Toiminta

Vallikoti on Luumäellä Taavetissa sijaitseva vanhusten ympärivuorokautisen tehostetun palveluasumisen yksikkö. Vallikodissa on kolme asukassiipeä, uudisrakennuksessa sijaitsevat Ukko-Pekka ja Ellen, joissa toiminta alkoi syksyllä 2015, ja entisiin vanhainkodin tiloihin remontoitu Katariina, jonka toiminta käynnistyi keväällä 2016.

Vallikodissa on 56 paikkaa pitkäaikaisille asukkaille ja 10 paikkaa lyhytaikaisille kuntoutujille esim. sairaalajakson jälkeen sekä omaishoitajan lomapaikalle tuleville.

Pyrimme tukemaan ja edistämään asukkaan omaa toimintakykyä ja yksilöllisiä voimavaroja sekä ylläpitämään aktiivista arkea ja elämänlaadun säilymistä.

Jokaiselle asukkaalle on nimetty vastuuhoitaja, joka huolehtii toimintakyvyn arviointiin liittyvistä asioista ja suunnittelee asukkaan hoitoa yhdessä asukkaan, omaisten ja läheisten sekä muun palvelukodin henkilökunnan kanssa. Vastuuhoitaja vastaa kuntoutumis-, hoito- ja palvelusuunnitelman laatimisesta, toteuttamisesta ja toteutuksen määräajoin tapahtuvasta seurannasta ja arvioinnista sekä suunnitelman päivittämisestä yhdessä asukkaan ja hänen omaisensa/läheisensä kanssa.

Henkilökunta ja ulkopuoliset vierailijat järjestävät monenlaista toimintaa ja ajanvietettä asukkaille.

Toivomme, että omaiset/läheiset ovat aktiivisesti tukena asukkaan jokapäiväisessä elämässä, hoidossa ja kuntoutuksessa. He ovat tervetulleita osallistumaan läheisensä arkeen ja kaikkeen palvelukodissa järjestettyyn yhteiseen toimintaan.

Lääkäri käy arkipäivisin ja häntä on mahdollisuus konsultoida myös puhelimitse. Hoitohenkilökunnan lisäksi asukkaan kuntoutusta tukevat fysioterapeutti ja kuntohoitaja. Vanhustenhuollon ohjaaja on tavattavissa Vallikodissa vähintään kaksi kertaa kuukaudessa ja puhelimitse päivittäin.

Asukkaat käyttävät palvelukodissa pääsääntöisesti omia vaatteitaan. Nimikoidut vaatteet huolletaan palvelukodissa.

Lyhytaikaispaikalle tulevilla kuntoutujilla on käytössä omat apuvälineet ja lääkkeet.

 

Saunavuorot

Saunan voi lämmittää joka päivä ja omainen voi halutessaan osallistua läheisensä saunottamiseen.

Yhteistyötahot 

Vallikodin toimintaan osallistuu useita paikallisia yhteistyötahoja.

 

Tapahtumat 2017

 

Vallikodilla ulkoillaan vanhusten kanssa päivittäin ja järjestetään muuta toimintaa, mm. jumppa, yhteislaulu, sananlaskut, lehtien ja kirjojen lukeminen.

 

Kesäkuu

5.6. Musiikkituokio J. Kiuru (Ukko-Pekka)

6.6. Laulajat klo 13.30 (Ellen)

6.6. Asukaskokous klo 13.00 (Vallikoti, Katariina)

7.6. Kenkäesittely ja myynti Katariinan päiväsalissa

17.6 Suomen luonnon päivä - Rakastu kesäyöhön, luonto-opastusta, kerätään kasveja

19.6 Musiikkituokio J. Kiuru klo 12:30 Ellen ja Ukko-Pekka klo 13:00 Katariina

20.6 Luumäen lasten kesäkerhon vierailu klo 10:20 Katariina, klo 10:40 Ukko-Pekka ja Ellen

23.6. JUHANNUSJUHLA alkaa klo 13 hanurinsoitolla, omaiset joukolla mukaan juhlimaan keskikesän juhlaa!

 

Heinäkuu

4.7 Laulajat klo 13:15 Ukko-Pekka ja Ellen klo 14:00 Katariina

11.7. Kotieläinpäivä Vallikodin pihalla n. klo 11 alkaen. Järjestää Luumäen Eläinsuojeluyhdistys Ry. Säävaraus, sateen sattuessa tapahtuma siirtyy viikolla eteenpäin. Lisäkysymykset Anni Parkolle.

 

Elokuu

26.8 Suomen luonnon päivä - Juhli luontoa - vietetään yhteistä elojuhlaa maistellen kesän satoa laulellen