Vallikoti

​​​​​​​​​​​​Toiminta

Vallikoti on Luumäellä Taavetissa sijaitseva vanhusten ympärivuorokautisen tehostetun palveluasumisen yksikkö. Vallikodissa on kolme asukassiipeä, uudisrakennuksessa sijaitsevat Ukko-Pekka ja Ellen, joissa toiminta alkoi syksyllä 2015, ja entisiin vanhainkodin tiloihin remontoitu Katariina, jonka toiminta käynnistyi keväällä 2016.

Vallikodissa on 56 paikkaa pitkäaikaisille asukkaille ja 10 paikkaa lyhytaikaisille kuntoutujille esim. sairaalajakson jälkeen sekä omaishoitajan lomapaikalle tuleville.

Pyrimme tukemaan ja edistämään asukkaan omaa toimintakykyä ja yksilöllisiä voimavaroja sekä ylläpitämään aktiivista arkea ja elämänlaadun säilymistä.

Jokaiselle asukkaalle on nimetty vastuuhoitaja, joka huolehtii toimintakyvyn arviointiin liittyvistä asioista ja suunnittelee asukkaan hoitoa yhdessä asukkaan, omaisten ja läheisten sekä muun palvelukodin henkilökunnan kanssa. Vastuuhoitaja vastaa kuntoutumis-, hoito- ja palvelusuunnitelman laatimisesta, toteuttamisesta ja toteutuksen määräajoin tapahtuvasta seurannasta ja arvioinnista sekä suunnitelman päivittämisestä yhdessä asukkaan ja hänen omaisensa/läheisensä kanssa.

Henkilökunta ja ulkopuoliset vierailijat järjestävät monenlaista toimintaa ja ajanvietettä asukkaille.

Toivomme, että omaiset/läheiset ovat aktiivisesti tukena asukkaan jokapäiväisessä elämässä, hoidossa ja kuntoutuksessa. He ovat tervetulleita osallistumaan läheisensä arkeen ja kaikkeen palvelukodissa järjestettyyn yhteiseen toimintaan.

Lääkäri käy maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin iltapäivällä ja häntä on mahdollisuus konsultoida myös puhelimitse. Hoitohenkilökunnan lisäksi asukkaan kuntoutusta tukevat fysioterapeutti ja kuntohoitaja. Vanhustenhuollon ohjaaja on tavattavissa Vallikodissa vähintään kaksi kertaa kuukaudessa ja puhelimitse päivittäin.

Asukkaat käyttävät palvelukodissa pääsääntöisesti omia vaatteitaan. Nimikoidut vaatteet huolletaan palvelukodissa.

Lyhytaikaispaikalle tulevilla kuntoutujilla on käytössä omat apuvälineet ja lääkkeet.

 

Saunavuorot

Saunan voi lämmittää joka päivä ja omainen voi halutessaan osallistua läheisensä saunottamiseen.

Yhteistyötahot 

Vallikodin toimintaan osallistuu useita paikallisia yhteistyötahoja.

 

Tapahtumat 2018

 

Viikoittaiset tapahtumat: 

Ohjaaja Maiju Lantta käy joka tiistai pitämässä toimintaryhmän. Ukko-Pekka ja Ellen klo 14.30, Katariina klo 15.15. Kesto 45 min.

Jumppatuokio fysioterapeutin johdolla keskiviikkoisin. Ukko-Pekka ja Ellen klo 13-13.30. Katariina klo 13.30-14.

Ikäkahvilatoiminta 22.9. alkaen perjantaisin. Ensimmäinen kokoontuminen PT 10. Joka toinen perjantai Vallikodilla. Ukko-Pekka klo 10.00-10.20, Ellen klo 10.20-10.40 ja Katariina klo 10.40-11.00.

Vallikodilla ulkoillaan vanhusten kanssa päivittäin ja järjestetään muuta toimintaa, mm. jumppa, yhteislaulu, sananlaskut, lehtien ja kirjojen lukeminen, musiikin kuuntelu, elokuvat.

Kesäkuu

su 3.6. Perunoiden ja yrttien istutus asukassiipi Katariinan sisäpihalle.

ma 4.6. Levyjen soittaja. Ukko-Pekka ja Ellen klo 12.15 ja Katariina klo 13.00.

ti 5.6  Laulajat 13.00-14.00

 

KESÄKUUN VIIKKO-OHJELMA

 

VIIKKO 22

1.6. Kauneudenhoitoa. Elokuva.

2.6. Askartelua

3.6. Ulkopelejä. Jumalanpalvelus TV1 klo 10.

 

VIIKKO 23

4.6. Levyjen soittaja, Ukko-Pekka ja Ellen klo 12.15, Katariina klo 13. Puolustusvoimain lippujuhlan paraati TV1 klo 13.10.

5.6. Laulajat klo 13-14. Elokuva.

6.6. Muistelutuokio. Elokuva.

7.6. Lehdenlukua, Luumäen lehti.

8.6. Kauneudenhoitoa. Elokuva.

9.6. Askartelua

10.6. Jumppa

 

VIIKKO 24

11.6. Toripäivä, ulkoilu. Elokuva.

12.6. Laulut ja runot. Elokuva.

13.6. Muistelutuokio. Elokuva.

14.6. Lehdenlukua, Luumäen lehti.

15.6. Kauneudenhoitoa. Elokuva.

16.6. Askartelua.

17.6. Ulkopelejä.

 

VIIKKO 25

18.6. Jumppa. Elokuva.

19.6. Laulut ja runot.

20.6. Muistelutuokio

21.6. Lehdenlukua, Luumäen lehti.

22.6. Juhannusaatto. Makkaranpaistoa, haitarimusiikkia klo 13-15.

23.6. Juhannuspäivä, Suomen lipun päivä. Täytekakkukahvit hoitajien kanssa.

24.6. Muistelua juhannuksesta.

 

VIIKKO 26

25.6. Toripäivä, ulkoilua.

26.6. Laulut ja runot.

27.6. Muistelutuokio

28.6. Lehdenlukua, Luumäen lehti. Yhteislaulua Taavetin linnoitus klo 18.

29.6. Kauneudenhoitoa

30.6. Askartelua. Kanuunan voimapäivä klo 12. Korkkarit kopsuu torilla klo 12.

 

Heinäkuu

3.7. Laulajat klo 13-14Share