Vallikoti

​​​​​​​​​​​​Toiminta

Vallikoti on Luumäellä Taavetissa sijaitseva vanhusten ympärivuorokautisen tehostetun palveluasumisen yksikkö. Vallikodissa on kolme asukassiipeä, uudisrakennuksessa sijaitsevat Ukko-Pekka ja Ellen, joissa toiminta alkoi syksyllä 2015, ja entisiin vanhainkodin tiloihin remontoitu Katariina, jonka toiminta käynnistyi keväällä 2016.

Vallikodissa on 56 paikkaa pitkäaikaisille asukkaille ja 10 paikkaa lyhytaikaisille kuntoutujille esim. sairaalajakson jälkeen sekä omaishoitajan lomapaikalle tuleville.

Pyrimme tukemaan ja edistämään asukkaan omaa toimintakykyä ja yksilöllisiä voimavaroja sekä ylläpitämään aktiivista arkea ja elämänlaadun säilymistä.

Jokaiselle asukkaalle on nimetty vastuuhoitaja, joka huolehtii toimintakyvyn arviointiin liittyvistä asioista ja suunnittelee asukkaan hoitoa yhdessä asukkaan, omaisten ja läheisten sekä muun palvelukodin henkilökunnan kanssa. Vastuuhoitaja vastaa kuntoutumis-, hoito- ja palvelusuunnitelman laatimisesta, toteuttamisesta ja toteutuksen määräajoin tapahtuvasta seurannasta ja arvioinnista sekä suunnitelman päivittämisestä yhdessä asukkaan ja hänen omaisensa/läheisensä kanssa.

Henkilökunta ja ulkopuoliset vierailijat järjestävät monenlaista toimintaa ja ajanvietettä asukkaille.

Toivomme, että omaiset/läheiset ovat aktiivisesti tukena asukkaan jokapäiväisessä elämässä, hoidossa ja kuntoutuksessa. He ovat tervetulleita osallistumaan läheisensä arkeen ja kaikkeen palvelukodissa järjestettyyn yhteiseen toimintaan.

Lääkäri käy maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin iltapäivällä ja häntä on mahdollisuus konsultoida myös puhelimitse. Hoitohenkilökunnan lisäksi asukkaan kuntoutusta tukevat fysioterapeutti ja kuntohoitaja. Vanhustenhuollon ohjaaja on tavattavissa Vallikodissa vähintään kaksi kertaa kuukaudessa ja puhelimitse päivittäin.

Asukkaat käyttävät palvelukodissa pääsääntöisesti omia vaatteitaan. Nimikoidut vaatteet huolletaan palvelukodissa.

Lyhytaikaispaikalle tulevilla kuntoutujilla on käytössä omat apuvälineet ja lääkkeet.

 

Saunavuorot

Saunan voi lämmittää joka päivä ja omainen voi halutessaan osallistua läheisensä saunottamiseen.

Yhteistyötahot 

Vallikodin toimintaan osallistuu useita paikallisia yhteistyötahoja.

 

Tapahtumat 2018

 

Viikoittaiset tapahtumat: 

Ohjaaja Maiju Lantta käy joka tiistai pitämässä toimintaryhmän. Ukko-Pekka ja Ellen klo 14.30, Katariina klo 15.15. Kesto 45 min.

Jumppatuokio fysioterapeutin johdolla keskiviikkoisin. Ukko-Pekka ja Ellen klo 13-13.30. Katariina klo 13.30-14.

Kunnan järjestämä virkistyshetki. Ukko-Pekka tiistaisin 14-15, Ellen keskiviikkoisin 14-15 ja Katariina torstaisin 14-15.

Ikäkahvilatoiminta 22.9. alkaen perjantaisin. Ensimmäinen kokoontuminen PT 10. Joka toinen perjantai Vallikodilla. Ukko-Pekka klo 10.00-10.20, Ellen klo 10.20-10.40 ja Katariina klo 10.40-11.00.

Vallikodilla ulkoillaan vanhusten kanssa päivittäin ja järjestetään muuta toimintaa, mm. jumppa, yhteislaulu, sananlaskut, lehtien ja kirjojen lukeminen, musiikin kuuntelu, elokuvat.

Maaliskuu

to 8.3 Kangasvarren Nuorisoseuran näytelmäryhmä tulee esittämään näytelmän Juttutuokio, Katariina klo 10.30, kesto 20 min.

ma 26.3 Musiikkituokio: Jarmo ​Kiuru soittaa vanhan ajan musiikkia Ukko-Pekka klo 12.15, Katariina ja Ellen klo 13.10.

 ke 28.3 Hartaus ja ehtoollinen: Katariina klo 13.00, Ukko-Pekka ja Ellen klo 14.00.

pe 30.3 Pääsiäispuput tulee vierailulle Vallikodille n. klo 13-14.30.

Huhtikuu 

ke 11.4 Hartaus: Katariina klo 13.00, Ukko-Pekka ja Ellen klo 13.30.

ti 17.4 Rakunasoittokunnan varusmiesorkesteri Trio Särmä klo 13.30.

to 26.4 Senior Shop klo 13.00 - 15.00.

 

Toukokuu

 ke 23.5 Hartaus: Katariina klo 13.00, Ukko-Pekka ja ellen klo 13.30.

 

 

 

 Share