Vanamokoti

​​​​​​​Toiminta


Tavoitteenamme on tukea ja edistää asukkaan omaa toimintakykyä ja yksilöllisiä voimavaroja sekä ylläpitää aktiivista arkea ja elämänlaadun säilymistä.

Vanamokodissa on 25 paikkaa pitkäaikaisille asukkaille sekä 7 paikkaa lyhytaikaisille kuntoutujille (mm. omaishoitajan lomapäivät, kuntoutuminen sairaalajakson jälkeen).

Hoito ja kuntoutus on asukas- ja voimavaralähtöistä, osallistavaa sekä kannustavaa.

Huomioimme omaiset ja läheiset asukkaan hoidon ja kuntoutuksen tukena ja voimavarana.

Henkilökuntamme ohjaa, tukee sekä avustaa asukasta  tarpeen mukaan.

Asukkaan hoitoon ja kuntoutukseen osallistuu hoitohenkilökunnan lisäksi fysioterapeutti, kuntohoitaja ja vanhustenhuollon ohjaaja.

Lääkäri käy kerran viikossa ja muina päivinä on mahdollisuus konsultoida lääkäriä puhelimitse tai sähköisesti.

Toiminnassamme hyödynnämme niin virikeryhmien ohjausta kuin pienryhmissä tehtäviä harjoitteita yksilöohjauksen rinnalla.

Asukkaat käyttävät Vanamokodin kuntoilutilaa ohjatusti hoitajan tai fysioterapeutin tuella.

Asukkaat ovat Vanamokodissa omissa vaatteissaan ja asuvat omissa asunnoissaan, jotka voivat sisustaa haluamallaan tavalla.

Lyhytaikaiset kuntoutujat tuovat itse käytössä olevat apuvälineet ja lääkkeensä mukanaan jaksolle omaishoitajan lomapäivien ajalle.