Uusi K-sairaala


Eksotessa valmistellaan Et​elä-Karjalan keskussairaalaan uutta sairaalaosaa, jota kutsutaan K-sairaalaksi.

Voit seurata hankkeen etenemistä sairaalan tontilla web-kameran välityksellä.
Linkki web-kameraan​ ​

Uuden K-sairaalan rinnalla toteutetaan keskussairaalan peruskorjaushanke​.

Tiedotteita


Linkki tiedotteeseen 21.11.2016​: K-sairaalaosan rakennustyömaalla käytetyssä betonissa ei poikkeamia 


 

 

Toiminnot

 

K-sairaalaan keskitetään yleis- ja erikoislääketieteen päivystystä. Lisäksi sinne tulee päivystysosasto ja vuodeosastoja. K-sairaala rakennetaan​ Kahilanniementien varteen pysäköintitalon viereen, ny​kyisen keskussairaalan taakse.

Keskussairaalan peruskorjaushankkeessa Leiko- eli Leikkaukseen kotoa -toiminnalle rakennetaan uudet tilat vanhan sairaalarakennuksen sisällä. Leiko on toiminut tähän asti väliaikaisissa tiloissa (tilaelementti). Toiminnan kannalta on tärkeää, että se sijaitsee lähellä leikkausosastoa.​ Peruskorjaushankkeessa myös tehovalvontayksikkö rakentuu teho-osaston yhteyteen ja on tarkoitettu potilaille, jotka eivät tarvitse tehohoitoa, mutta kuitenkin tehostettua valvontaa. Nykyään nämä potilaat hoidetaan vuodeosastolla.​

Hankkeen aikataulu


 

K-sairaalan maanrakennus- ja louhintatyöt toteutuivat vuoden 2015 aikana. Maanrakennustyöt edellyttävät kallion louhintaa Kahilanniementien puolella. Louhintatyöt tullaan suunnittelemaan ja aikatauluttamaan yhdessä eri yksiköiden kanssa siten, että niistä aiheutuisi mahdollisimman vähän harmia toiminnan kannalta.​

K-rakennusosa valmistuu vuoden 2017 lopussa ja otetaan käyttöön vuonna 2018.

Miksi K-sairaalan rakentamista valmistellaan?

 

Nykyinen Etelä-Karjalan keskussairaala on rakennettu 50-luvulla. Sen tilat eivät vastaa nykyaikaista sairaalatoimintaa. Lisäksi tiloissa on sisäilmaongelmia. Rakennuksen remontoiminen on kallista ja väistötilat eivät ole vaihtoehto pitkällä tähtäimellä.

K-sairaalahanke on osa Eksoten strategian toteuttamista. Eksoten visio "Toimintakykyisenä kotona" tarkoittaa sairaalan näkökulmasta sitä, että potilas pyritään saamaan mahdollisimman nopeasti kotiin, toimintakykyisenä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että hoitoajat lyhenevät ja hoidot ”kevenevät”. Kotona oleminen on osa sairaanhoitoa, siksi ammattilaisten tulee turvata myös kotona oloa.

Mitä toiminnallisia muutoksia hankkeella tavoitellaan? 

 
  • ​Palvelua yksinkertaistetaan asiakkaan näkökulmasta.
  • Sairaala on yksi solmukohta asiakkaan palveluverkostossa. Muita solmukohtia ovat esimerkiksi hyvinvointiasemat. Kotoa-kotiin -prosessia sujuvoitetaan eli sitä, miten ja mistä sairaalaan tu​llaan, minne sairaalasta mennään. Koska potilaan makuuttaminen on aina epäterveellistä, pyrkimyksenä on siirtyminen mahdollisimman pian pois sairaalasta.
  • Tiedon jakamisen lisäämistä. Potilaan ja asiakkaan on tiedettävä mitä seuraavaksi tapahtuu, jotta hän voi ennakoida asioita ja osallistua hoitoon.
  • Potilasturvallisuutta kasvatetaan. Tieto lisää turvallisuuden tunnetta. Lisäksi huomiota kiinnitetään entistä enemmän asianmukaisiin hoito-olosuhteisiin, tehovalvontaan, vuodeosastosuunnit​teluun, infektioasioihin ja potilaan yksityisyyden suojaan. ​
 

Hankkeen organisaatio ja te​kijät


 

​Rakennuttaja on Eksote. Hankkeen asettajana toimii hallitus ja ohjausryhmänä hallituksen nimeämä strategia- ja tulevaisuusjaosto. 

Hankkeen johtoryhmänä toimii virkamiehistä koostuva johtoryhmä: 
Pentti Itkonen, toimitusjohtaja, puheenjohtaja
Tuula Karhula, terveys- ja vanhustenpalveluiden johtaja
Tarja Nylund, akuuttisairaalan johtaja
Jari Akkanen, tek​ninen johtaja
Liisa Mänttäri, talousjohtaja
Merja Lampinen, palvelupäällikkö
Kirsi Tapiola-Huomo, palvelupäällikkö​
Tanja Kaarna, projektipäällikkö
Outi Pulli, projektisihteeri
Kaija Kiiski, henkilöstön edustaja

Suunnittelu


Rakennuttajakonsultti: ISS Proko OY
Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtuuritoimisto Ovaskainen Oy ja Partanen & Lamusuo
Rakennesuunnittelu: Imatran Juva Oy
Pohjarakennesuunnittelu: Geosaimaa Oy
Louhinta- ja lujitussuunnittelu: Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd
LVIAS-suunnittelu: Granlund Oy
KSL-suunnittelu: Granlund Oy
Tehovalvonnan ja Leikon LVI-suunnittelu: Ramboll Finland Oy
Liikennesuunnittelu: Tarfix

Valvonta


Työmaavalvonta:Konrap Oy
LVI-valvoja: LeaseGreen TalPro Oy
Sähkötöiden valvoja: Granlund Saimaa Oy
Räjähdys- ja louhintavalvonta, tärinämittaus: Tärinämittaus Valtonen Oy
Kantavien rakenteiden ulkopuonen tarkastaminen: Turunen & Räisänen Ky
Juridinen riskienhallinta: Mäkitalo Rantanen & Co Oy

K-sairaalan urakoitsijat


Maanrakennus- ja louhinta: Peab Infra Oy
Sähkönjakelun muutostyöt: Kuusitunturi Oy
Pääurakka: HL-rakentajat

Sivu-urakat:
Ilmanvaihto ja putki: Saipu Oy
Sähkö: Are Oy
Rakennusautomaatio: Siemens Oy
Jäte- ja pyykkijärjestelmä: Ecosir Group Oy
Sprinkler: Firecon Group Oy
Hissit: KONE Hissit Oy
Sairaalakaasu: Avo-Putki Oy

Peruskorjaushankeen urakoitsijat (tehovalvonta, Leiko, dialyysi)


Pääurakka: HL Rakentajat Oy

Sivu-urakat:
Putki: Saipu Oy
Ilmastointi: Are Oy
Sähkö: Polar 2000
Rakennusautomaatio: Siemens Oy
Sprinkler: Firecon Group Oy

Sairaalataide; taiteilijat


Sirpa Hynninen, Vesa-Ville Saarinen, Ville Huhtanen, Nelli Tanner, Annu Vertanen, Tuulia Iso-try​ykäri, Janette Holmström​

Uusiutuva energia


Hankitaan osana K-sairaalan energiaratkaisua järvilämpöä ja -kylmää (hallituksen päätös 20.4.2016)