Kirurginen vuodeosasto A6

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Saapu​​​minen

Osastomme sijaitsee keskussairaalan A-siiven 6. kerroksessa.Potilaat tulevat osastollemme joko päivystyksen kautta tai sovitusti leikkaukseen tai tutkimukseen. Suurin osa ennalta sovituista potilaistamme saapuu ensin LEIKOON. Sieltä potilaat menevät ensin joko leikkaukseen tai röntgeniin, riippuen siitä, mitä heille on tarkoitus tehdä. Potilaat tulevat toimenpiteen jälkeen suoraan tai heräämön kautta osastollemme.​

LEIKO

Hoito

Osastollemme erikoisalat ovat gastrokirurgia, verisuoni- ja thoraxkirurgia, plastiikkakirurgia ja yleiskirurgia.

 
Potilaiden hoitoon osastollamme osallistuvat erikoislääkärit, sairaalalääkärit, sairaanhoitajat, perushoitajat sekä fysioterapeutit että kuntohoitajat.  Tarvittaessa voimme hyödyntää myös sosiaalihoitajan, syöpäsairaanhoitajan tai kotiutushoitajan ammattitaitoa.

 
Keskussairaala on opetussairaala, joten osastolla on myös sairaanhoidon ja lähihoitaja opiskelijoita.  Hoidossa pidämme tärkeänä omatoimisuuden tukemista ja omaa vastuuta omasta kuntoutumisesta.

 
Potilashuoneet ovat unisex huoneita. Mahdollisuuksien mukaan pyrimme sijoittamaan eri sukupuolta olevat henkilöt eri huoneisiin, mutta aina tämä ei ole mahdollista.​

 

Omaisuus ja puhelin​

Osastolla vastaat itse omista tavaroistasi. Jokaisella potilaalla on mahdollisuus lukollisen kaapin käyttöön. Suosittelemme oman matkapuhelimen käyttöä osastolla.​ 

 

Vierailut

Vierailuaika on vapaa. Käytäthän osastolle tullessasi ja poistuessasi käsien desinfiointiin tarkoitettua käsihuuhdetta.​ ​Pyydämme välttämään voimakkaita hajusteita tullessasi osastolle. Kukkia ei saa tuoda osastollemme.


 

Palaute​

Kehitämme toimintaamme mm. saatujen potilaspalautteiden avulla. Voit antaa palautetta suoraan henkilökunnalle tai osastolla olevaan palautelaatikkoon.

 

Potilasohjeet   

​Plastiikkakirurgian ohjeet

Tähystys- ja toimenpideohjeet

​Verisuonikirurgian ohjeet

Yleis- ja gastrokirurgian ohjeet


 


 
 
Share