Honkaharjun sairaala

​Honkaharjun sairaalan vuodeosastot 2 ja 3


 
Osastoilla hoidetaan lyhytaikaista kuntoutusta vaativia potilaita, jotka eivät tarvitse erikoissairaanhoitoa, mutta eivät vielä selviydy kotona sekä saattohoitopotilaita.

 
Potilaat tulevat osastoille SAS-toimiston kautta lyhytaikaiseen jatkohoitoon ja kuntoutumaan Etelä-Karjalan keskussairaalan osastoilta, päivystyksestä, Nova-osastolta, hyvinvointi- ja terveysasemien vastaanotoilta sekä Honkaharjun kiirevastaanotolta.

 

Osastojen toiminta


 
Eksoten toimintamallin mukaisesti osastoilla on käytössä kuntouttavan hoitotyön toimintamalli ja potilaiden omia voimavaroja hyödynnetään päivittäisten toimintojen yhteydessä. Tavoitteena on kotiuttaa potilaat mahdollisimman pian omiin koteihinsa.

 
Potilaille tehdään yksilöllinen hoito- ja kuntoutussuunnitelma hoidon alkuvaiheessa yhdessä potilaan, omaisten ja moniammatillisen hoitotiimin kanssa. Toiveenamme olisi, että yksi omainen olisi yhteyshenkilönä, joka tiedottaa asioita muille omaisille. 

 
Omaiset voivat halutessaan auttaa omaistaan ruokailussa, liikkumisessa, ulkoilussa ja toimia saattajana, jos potilas lähtee esim. tutkimuksiin muihin yksiköihin.

 
Vierailuaika osastolla on klo 11 ete​enpäin. Aamupäivän rauhoitamme osaston aamutoimille.

 
Kotiutukset pyrimme tekemään aamupäivän aikana. Omaisten yhteydenotot esim. lääkärikiertoasioista toivomme soitettavan mielellään iltapäivisin.

 
Osastot eivät vastaa potilaiden henkilökohtaisista tavaroista. Osastoilla on palautelaatikot, joihin voit jättää palautetta henkilökunnalle.​

 

Honkaharjun terveysasema 


 

Apuvälinepalvelut


 

Dialyysi


Potilaat saapuvat meille kotoa ajanvarauksella. Sijaitsemme Honkaharjun sairaalan pohjakerroksessa.

Dialyysissä elimistö puhdistetaan kuona-aineista ja liiasta nesteestä, kun potilaan omat munuaiset eivät selviä tehtävästä. Honkaharjun dialyysissä hoidetaan  kroonista munuaisen vajaatoimintaa sairastavia potilaita. Dialyysissä on 12 virallista hoitopaikkaa. Hoitaja an​ne​taan ma​la aamuvuorossa sekä ma ja pe myös iltavuorossa

Vuodeosastopaikkaa tarvitsevat dialyysipotilaat ovat Honkaharjun sairaalan vuodeosastoilla 2 ja 3. Tarvittaessa potilaita hoidetaan myös keskussairaalan dialyysissä.​​
Linkki keskussairaalan dialyysin sivulle