Osastohoito

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Linkki mielenterveys- ja päihdepalvelujen osastohoitosivulle


Osasto PS 1​​​​​​


Osasto PS1 on suljettu vastaanotto-osasto. Osastopaikkoja on 14.
Arkisin klo 21.15–07.15 sekä viikonloppuina ja juhlapyhinä osastolla toimii mielenterveys- ja päihdepäivystys.

​Hoidamme ja tutkimme potilaita, joilla on vakava mielenterveyden häiriö tai vakava päihdeongelma​. Osastohoito tulee kyseeseen vain siinä tapauksessa, kun avohoidon keinot eivät ole riittävät. Osastohoidon aikana teemme tiivistä yhteistyötä avohoidon työntekijöiden kanssa.

Voit hakeutua hoitoon lääkärin lähetteellä, avohoidon ohjaamana tai mielenterveyspäivystyksen kautta. Mielenterveyspäivystyksen kautta tullessasi et tarvitse lähetettä. 

Osas​​to ​PS 3


Osasto PS​ 3 on suljettu osasto. 13-paikkainen osastomme tarjoaa ympärivuorokautista hoitoa.

Hoidamme ja tutkimme potilaita, joilla on vakava mielenterveyden ongelma. Osastojakson aikana teemme tiivistä yhteistyötä avohoidon työntekijöiden kanssa sekä alueen palvelukotien työntekijöiden kanssa.

Voit hakeutua hoitoon lääkärin lähetteellä, avohoidon ohjaamana tai mielenterveyspäivystyksen kautta. Mielenterveyspäivystyksen kautta tullessasi et tarvitse lähetettä.
Share