Vuodeosastot

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Vuodeosastot:
​​​​​​

Vuodeosastoilla annamme lyhytaikaishoitoa keskussairaalasta jatkokuntoutukseen ja terveys- ja hyvinvointiasemien lääkärinvastaanotoilta tuleville potilaille sekä vuorohoidossa oleville asiakkaille.​


Hoidon keskeiset tavoitteet:


  • kuntoutuminen
  • kotiutuminen
  • vuorohoitojaksoilla olevien asiakkaiden omaishoitajien tukeminen
  • Vuodeosastoilla hoidetaan myös pitkäaikaispotilaita, jotka odottavat palveluasumis-, ympärivuorokautista palveluasumis- tai vanhainkotipaikkaa. 

Vuodeosastoilla toteutamme potilaslähtöistä saattohoitoa.


Mitä potilas maksaa vuodeosastohoidosta?


​Maksu lyhytaikaishoidosta ja ylläpidosta on 38,80 €/​hoitopäivä.​
Maksukaton ylittymisen jälkeen lyhytaikaisessa laitoshoidossa peritään 17,90 €/hoitopäivä.​​​

Pitkäaikaislaitoshoidosta peritään potilaan maksukyvyn mukaan määräytyvä maksu. Maksu voidaan kuitenkin määrätä enintään sen suuruiseksi, että hoitoa saavan henkilökohtaiseen käyttöön jää kuukausittain vähintään ​107,00 euroa.

Linkki asiakasmaksuihinShare