Eksote työpaikkana

​​​​Eksote on Etelä-Karjalan suurin työnantaja, jonka palveluksessa on noin 5000 henkilöä. Isona organisaationa pystymme tarjoamaan mielenkiintoisia uramahdollisuuksia ja tuemme kouluttautumista.
 
Lisäksi tarjoamme koko henkilökunnalle mm. seuraavia etuja:
• sporttipassi
• liikunnallisia ryhmiä
• elokuva- ja teatterilippuja henkilöstöhintaan
• ryhmätoimintaa työterveyshuollon kautta 
• kuntoutusryhmiä​

Toiminnassamme heijastuvat arvomme, joita ovat: yhdessä asiakkaan kanssa, halu ottaa vastuuta, mutkaton vuorovaikutus sekä rohkeus uudistua. Kehitämme palveluja asiakkailta saadun palautteen pohjalta. Olemme savuton työpaikka.

Tarvitsemme jatkuvasti monen alan asiantuntijoita erilaisiin ja eripituisiin työtehtäviin täydentämään osaavaa joukkoamme. Panostamme osaamisen kehittämiseen muun muassa monipuolisella koulutustarjonnalla ja työnohjauksella. Kehitämme työhyvinvointia ja kannustamme henkilöstöä huolehtimaan omasta hyvinvoinnista​.​​

Monialainen organisaatiomme asiakkaiden tukena

Olemme asiakkaidemme tukena läpi heidän elämänsä. Terveyskeskuksen ja erikoissairaanhoidon tiivis yhteistyö varmistaa tarvittavien potilastietojen saatavuuden ja hoidon turvallisen toteuttamisen. Teemme työtä ennakoivalla ja kuntouttavalla työotteella.

Terveyspalveluihimme kuuluvat avo- ja suun terveydenhuolto (Etelä-Karjalan terveyskeskus), mielenterveys- ja päihdepalvelut, sairaanhoidolliset tukipalvelut (mm. laboratorio- ja kuvantamispalvelut), sairaalat (Etelä-Karjalan keskussairaala) sekä akuutti, kuten ensihoito ja päivystys.

Perhe- ja sosiaalipalvelumme muodostuvat kolmesta osa-alueesta: perhepalveluista, aikuisten sosiaalipalveluista ja vammaispalveluista. Osa perhe- ja sosiaalipalveluista tarjotaan lähipalveluina asiakkaiden asuinympäristössä. Harvemmin tarvittavat ja vaativaa erityisosaamista edellyttävät palvelut toteutetaan keskitetysti.

Vanhusten palvelujemme tavoitteena on edistää ikääntyneiden hyvinvointia, terveyttä sekä toiminta- ja työkykyisyyttä laadukkailla, kustannustehokkailla sekä väestön palvelutarpeeseen ja ikärakenteeseen joustavasti mukautuvilla palveluilla. Moniammatillinen henkilöstömme kehittää vanhustyötä kuntouttavalla työotteella hyvinvointiteknologiaa hyödyntäen. Kiinnitämme huomiota ikäihmisten jäljellä olevien voimavarojen vahvistamiseen ja itsenäisen asumisen tukemiseen.

Varhaisella kuntoutuksella tuemme asiakkaidemme toimintakykyä ja nopeutamme työelämään palaamista tai tukea kotona selviytymistä. Kuntoutukseen panostamalla vähennemme sairaalapäiviä ja laitoshoidon tarvetta. Toteutamme kuntouttavaa toimintaa paitsi laitoksissa, myös lähipalveluina kotona, palveluasunnoissa ja päivätoimintakeskuksissa. Toiminnassamme huomioimme kuntoutusketjun, jossa yhtenä osana on monipuolinen kolmannen sektorin järjestämä vertaistoiminta. Vertaistoiminta tuo osaltaan iloa ja mielekkyyttä elämään.

Eksote kehittää

Kehitämme jatkuvasti uusia ja erilaisia tapoja toteuttaa sosiaali- ja terveyspalveluita. Panostamme yhteiseen kehittämiseen eri toimialoillamme. Annamme uusille työntekijöillemme ja harjoitteluun tuleville opiskelijoille sekä aikaa että opastusta. Meillä on tutkimusrahasto, jonka avulla kannustamme työntekijöitämme etenemään omassa tutkimustyössään.

Lue lisää Eksoten kehittämishankkeista, linkki sivuille

Lue lisää tutkimusrahastosta, linkki tiedotteeseen

Lue lisää, mitä olemme saaneet aikaan, linkki sivulle

Olitko meillä töissä? Kerro, mitä pidit Eksotesta työpaikkana:

Vastaa kyselyyn

Oletko tulossa meille töihin tai harjoitteluun? Tee Eksoten tietosuoja- ja tietoturvatesti työntekijöille ja harjoittelijoille

Jokaisen uuden työntekijän ja harjoitteluun tulevan opiskelijan tulee tehdä Eksoten tietosuoja- ja tietoturvatesti ennen harjoittelun tai työsuhteen alkua. Tietoturva ja tietosuoja liittyvät kiinteästi Eksoten maineeseen, asiakkaiden ja potilaiden luottamukseen sekä palvelujen laatuun, joten on tärkeää, että jokainen tuntee tähän liittyvät säädökset ja ohjeet omassa työssään. Esimiesten on varmistuttava, että alaiset tekevät testin ja heidän tietosuoja- ja tietoturvaosaamisensa on ajan tasalla.

Kun työntekijä tai harjoitteluun tuleva opiskelija klikkaa itsensä testin sivulle, annetaan ensin nimi ja sähköpostiosoite. Tämän jälkeen henkilö saa sähköpostiinsa aloituslinkin. Näin myös Eksoten ulkopuoliset harjoitteluun tulevat opiskelijat ja uudet työntekijät pääsevät tekemään testin ennen harjoittelun tai työsuhteen alkua. Testistä saatu diplomi on hyvä pyytää lähettämään esimiehelle tai sähköpostin liitteenä.

Linkki Eksoten tietosuoja- ja tietoturvatestiin​​​