Eksote työpaikkana

​​​​​Eksote on Etelä-Karjalan suurin työnantaja, jonka palveluksessa on noin 5000 henkilöä. Isona organisaationa pystymme tarjoamaan mielenkiintoisia uramahdollisuuksia ja tuemme kouluttautumista.
 
Toiminnassamme heijastuvat arvomme, joita ovat: 

  • Yhdessä asiakkaan kanssa
  • Halu ottaa vastuuta
  • Mutkaton vuorovaikutus
  • Rohkeus uudistua

Kehitämme palveluja asiakkailta saadun palautteen pohjalta. Olemme savuton työpaikka.

Tarvitsemme jatkuvasti monen alan asiantuntijoita erilaisiin ja eripituisiin työtehtäviin täydentämään osaavaa joukkoamme. Arvostamme sekä vastavalmistuneiden ennakkoluulotonta asennetta että kokeneiden asiantuntijoiden syvää osaamista.​

Panostamme osaamisen kehittämiseen muun muassa monipuolisella koulutustarjonnalla ja työnohjauksella. Kehitämme työhyvinvointia ja kannustamme henkilöstöä huolehtimaan omasta hyvinvoinnistaan​.​​

Monialainen organisaatiomme asiakkaiden tukena

Olemme asiakkaidemme tukena läpi heidän elämänsä. Terveyskeskuksen ja erikoissairaanhoidon tiivis yhteistyö varmistaa tarvittavien potilastietojen saatavuuden ja hoidon turvallisen toteuttamisen. Teemme työtä ennakoivalla ja kuntouttavalla työotteella.

Eksote kehittää

Kehitämme jatkuvasti uusia ja erilaisia tapoja toteuttaa sosiaali- ja terveyspalveluita. Panostamme yhteiseen kehittämiseen eri toimialoillamme. Annamme uusille työntekijöillemme ja harjoitteluun tuleville opiskelijoille sekä aikaa että opastusta. Meillä on tutkimusrahasto, jonka avulla kannustamme työntekijöitämme etenemään omassa tutkimustyössään.

Lue lisää Eksoten kehittämishankkeista, linkki sivuille

Lue lisää tutkimusrahastosta, linkki tiedotteeseen

Lue lisää, mitä olemme saaneet aikaan, linkki sivulle

Olitko meillä töissä?

Kerro, mitä pidit Eksotesta työpaikkana:

Vastaa kyselyyn

Oletko tulossa meille töihin tai harjoitteluun?

Tee Eksoten tietosuoja- ja tietoturvatesti sekä tarvittaessa infektioturvallisuuskysely

 

Tietosuoja- ja tietoturvatesti

Jokaisen uuden työntekijän ja harjoitteluun tulevan opiskelijan tulee tehdä Eksoten tietosuoja- ja tietoturvatesti ennen harjoittelun tai työsuhteen alkua. Tietoturva ja tietosuoja liittyvät kiinteästi Eksoten maineeseen, asiakkaiden ja potilaiden luottamukseen sekä palvelujen laatuun, joten on tärkeää, että jokainen tuntee tähän liittyvät säädökset ja ohjeet omassa työssään. Esimiesten on varmistuttava, että alaiset tekevät testin ja heidän tietosuoja- ja tietoturvaosaamisensa on ajan tasalla.

Kun työntekijä tai harjoitteluun tuleva opiskelija klikkaa itsensä testin sivulle, annetaan ensin nimi ja sähköpostiosoite. Tämän jälkeen henkilö saa sähköpostiinsa aloituslinkin. Näin myös Eksoten ulkopuoliset harjoitteluun tulevat opiskelijat ja uudet työntekijät pääsevät tekemään testin ennen harjoittelun tai työsuhteen alkua. Testistä saatu diplomi on hyvä pyytää lähettämään esimiehelle tai sähköpostin liitteenä.

Linkki Eksoten tietosuoja- ja tietoturvatestiin​​​

Infektioturvallisuuskysely

Alla linkki infektioturvallisuuskyselylomakkeelle, jonka tarkoituksena on Tartuntatautilain 1227/2016 nojalla selvittää työntekijän/opiskelijan merkittävät ajankohtaiset infektiot, taudinaiheuttajien kantajuus sekä henkilön vastustuskyky tartuntatauteja kohtaan.

Kysely tehdään aluksi kaikille Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiriin potilas- ja asiakastyöhön tai potilastyön harjoitteluun tuleville ennen ensimmäistä työsuhdetta, myös lyhytaikaisille sijaisille.

Infektioturvallisuuskysely.docx 

Infektioturvallisuuskysely (englanti).docxShare