Eksote työpaikkana


Etelä-Karjalan keskussairaala on​ vuoden 2015 työpaikka​


Linkki tiedotteeseen​ 

Eksote työpaikkana 


​Eksote on Etelä-Karjalan suurin työnantaja, jonka palveluksessa on noin 5000 henkilöä. Panostamme osaamisen kehittämiseen mm. monipuolisella koulutustarjonnalla ja työnohjauksella. Kehitämme työhyvinvointia ja kannustamme henkilöstöä huolehtimaan omasta hyvinvoinnista​. Isona organisaationa pystymme tarjoamaan mielenkiintoisia uramahdollisuuksia ja tuemme kouluttautumista.
 
Lisäksi tarjoamme koko henkilökunnalle mm. seuraavia etuja:
• sporttipassi
• liikunnallisia ryhmiä
• elokuva- ja teatterilippuja henkilöstöhintaan
• ryhmätoimintaa työterveyshuollon kautta 
• kuntoutusryhmiä​

Toiminnassamme heijastuvat arvomme, joita ovat: yhdessä asiakkaan kanssa, halu ottaa vastuuta, mutkaton vuorovaikutus sekä rohkeus uudistua. Korostamme asiakkaan ja potilaan hoidontarpeen mukaista palvelujen tuottamista sekä asiakkaan ja potilaan ohjaamista oikeaan paikkaan oikeaan aikaan. Kunnioitamme asiakkaan ja potilaan erilaisuutta ja arvokkuutta ja kehitämme palveluja asiakkailta saadun palautteen mukaisesti.

Kerro, mitä pidit Eksotesta työpaikkana:

Vastaa kyselyyn


Asiakkaiden tukena

Olemme asiakkaidemme tukena läpi heidän elämänsä. Terveyskeskuksen ja erikoissairaanhoidon tiivis yhteistyö varmistaa tarvittavien potilastietojen saatavuuden ja hoidon turvallisen toteuttamisen. Teemme työtä ennakoivalla ja kuntouttavalla työotteella.

Terveyspalveluihimme kuuluvat avo- ja suun terveydenhuolto (Etelä-Karjalan terveyskeskus), mielenterveys- ja päihdepalvelut, sairaanhoidolliset tukipalvelut (mm. laboratorio- ja kuvantamispalvelut), sairaalat (Etelä-Karjalan keskussairaala) sekä akuutti, kuten ensihoito ja päivystys.

Perhe- ja sosiaalipalvelumme muodostuvat kolmesta osa-alueesta: perhepalveluista, aikuisten sosiaalipalveluista ja vammaispalveluista. Osa perhe- ja sosiaalipalveluista tarjotaan lähipalveluina asiakkaiden asuinympäristössä. Harvemmin tarvittavat ja vaativaa erityisosaamista edellyttävät palvelut toteutetaan keskitetysti.

Vanhusten palvelujemme tavoitteena on edistää ikääntyneiden hyvinvointia, terveyttä sekä toiminta- ja työkykyisyyttä laadukkailla, kustannustehokkailla sekä väestön palvelutarpeeseen ja ikärakenteeseen joustavasti mukautuvilla palveluilla. Moniammatillinen henkilöstömme kehittää vanhustyötä kuntouttavalla työotteella hyvinvointiteknologiaa hyödyntäen. Kiinnitämme huomiota ikäihmisten jäljellä olevien voimavarojen vahvistamiseen ja itsenäisen asumisen tukemiseen.

Tärkeää työtä kuntouttavalla työotteella

Teemme työtä ennakoivalla ja kuntouttavalla työotteella. Varhaisella kuntoutuksella tuemme asiakkaidemme toimintakykyä ja nopeutamme työelämään palaamista tai tukea kotona selviytymistä. Kuntoutukseen panostamalla vähennemme sairaalapäiviä ja laitoshoidon tarvetta.
Toteutamme kuntouttavaa toimintaa paitsi laitoksissa, myös lähipalveluina kotona, palveluasunnoissa ja päivätoimintakeskuksissa. Toiminnassamme huomioimme kuntoutusketjun, jossa yhtenä osana on monipuolinen kolmannen sektorin järjestämä vertaistoiminta. Vertaistoiminta tuo osaltaan iloa ja mielekkyyttä elämään.
 

Eksote kehittää

Kehitämme entistä laadukkaampaa tapaa toteuttaa sosiaali- ja terveyspalveluita. Kohtaamme niin asiakkaamme kuin toisemmekin välittömällä asenteella, huolehdimme työyhteisön ilmapiiristä ja tarjoamme opiskelijoille sekä aikaa että opastusta. Lue lisää Eksoten kehittämisestä tästä lin​kistä.
 

Luotamme tekijöihimme

Luottamus näkyy vastuuna, mutta myös vapautena toteuttaa työtään ja kehittää ammattitaitoaan. Arvostamme oma-aloitteisuutta ja kannustamme työntekijöitämme kouluttautumaan. Tarvitsemme jatkuvasti monen alan asiantuntijoita erilaisiin ja eripituisiin työtehtäviin täydentämään osaavaa joukkoamme.