Henkilöstö

​​​​​
Olemme Etelä-Karjalan suurin työnantaja, jonka palveluksessa on noin 5000 henkilöä.

Määräaikaisissa palvelussuhteissa työskentelee noin 14 % henkilöstöstä. Palveluksessamme olevasta henkilöstöstä on naisia 90 % ja miehiä 10 %. 

Arvojamme ovat:
  • ​Yhdessä asiakkaan kanssa
  • Halu ottaa vastuuta
  • Mutkaton vuorovaikutus
  • ​Rohkeus uudistua

Arvostamme sekä vastavalmistuneiden ennakkoluulotonta asennetta että kokeneiden asiantuntijoiden syvää osaamista.​

Panostamme osaamisen kehittämiseen mm. monipuolisella koulutustarjonnalla ja työnohjauksella.
 
Kehitämme työhyvinvointia yksikkökohtaisilla toimenpidesuunnitelmilla, jotka perustuvat työhyvinvointikyselyn tuloksiin. Kannustamme henkilöstöä huolehtimaan omasta hyvinvoinnista​.
 
Linkki Eksoten organisaatiokaavioon:
 
 

Avoimet työpaikat

 

HR

HR vastaa keskitettyjen työnantajatehtävien sekä koulutus- ja työhyvinvointipalvelujen järjestämisestä. HR-tulosyksiköstä vastaa vs. henkilöstöjohtaja Riitta Nilsson​.

HR:n käyntiosoite:
Valto Käkelän katu 3, Toimistotalo Ruori
53130 Lappeenranta​

Intranet eli Eksonet

 
Linkki: Ekso​net (vaatii kirjautu​misen) 

 

 

 Share