Lääkärit ja lääketieteen opiskelijat

​​​​​​​​​Eksote_laakarit_2016.jpg​​​​​​

​Eksote tarj​oaa hyvät mahdollisuudet kouluttautua monessa eri vaiheessa lääkärin uralla. Eksoten perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalvelut yhdistävässä organisaatiossa on erittäin hyvät ja monipuoliset mahdollisuudet kasvulle opiskelijasta mestariksi ja valmiin lääkärin erilaisille uravalinnoille. ​Monipuolisuudestaan huolimatta Eksote on sopivan kokoinen, joten kollegat tulevat tutuiksi ​ja konsultaatiot onnistuvat helposti.

Alueellamme toimii yksi terveyskeskus, Etelä-Karjalan terveyskeskus. Terveys- ja hyvinvointiasemia on yksitoista. Perusopintojaksoja suorittavia lääketieteen opiskelijoita tulee terveysasemillemme kaikista lääketieteellisistä tiedekunnista. Amanuensseja meillä on työssä jatkuvasti. Meillä voi erikoistua useimpiin erikoisaloihin sekä suorittaa YEK-vaiheen. Jos olet kiinnostunut suorittamaan YEK- ja/tai erikoistumispalvelusi meillä, ota yhteyttä, autamme suunnittelemaan sinulle sopivan kokonaisuuden. 

Helsingin yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston opiskelijoiden terveyskeskusjaksoja koordinoivat yliopistot. Etelä-Karjalan terveyskeskuksessa opiskelijat pääsevät tutustumaan toimintaan ja harjoittelemaan yliopiston ohjelmien mukaisesti.

Uusi akuuttisairaalamme valmistui keväällä 2018. Olemme yksi 12:sta laajan päivystyksen sairaalasta.​ Etelä-Karjalan keskussairaalassa on edustettuna kaikki monipuolisen keskussairaalan erikoisalat ja saatavilla on kaikki tärkeimmät tukipalvelut, muun muassa monipuoliset radiologiset ja laboratoriopalvelut, sekä kliinisfysiologiset ja neurofysiologiset tutkimusmahdollisuudet. 

Etelä-Karjalan keskussairaalassa lääketieteen opiskelijoiden perusopetuksessa mukana ovat keuhkosairauksien, lastentautien ja naistentautien klinikat. Lisäksi sairaalamme yhteydessä toimii työlääketieteen poliklinikka, jossa voi suorittaa työlääketieteen erikoistumista.​

Eksote tarjoaa valmiille lääkäreille monenlaisia etuja joustavien työmahdollisuuksien ja kilpailukykyisen palkan lisäksi. Paikallinen rekrytointisopimus takaa muun muassa hyvät koulutusmahdollisuudet ja sen, että Eksotessa työssä olevilla säilyvät lomaedut toimipaikkaa ja erikoisalaa vaihtaessa, myös erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä. Tuemme tutkimustyötä - meillä on henkilökunnan yliopistotasoisen tutkimuksen tukemiseksi on oma rahasto. Tutkija saa seuraa ja tukea määräajoin kokoontuvasta tutkijaklubista​.​​

Vakituiseen virkaan valittavalle, jolla ei ole asuntoa työsuhteen alkaessa, kustannetaan kuukauden asuminen työnantajan järjestämässä asunnossa. Kyseessä on verotettava etuus.​​​

Amanuenssuurit ja ulkomaalaistaustaisten lääkäreiden harjoittelu


Meillä on jatkuvasti harjoittelussa myös ulkomaalaistaustaisia lääkäreitä. Jo ennen yhteydenottoa edellytämme hyvää suomenkieltä ja ammatillista osaamista, Valviran oikeaksi todistamia tutkintotodistuksia sekä virallista kielitodistusta.


Amanuenssipaikkoja voit kysyä suoraan erikoisalojen ylilääkäreiltä ja yleislääketieteen osalta terveyskeskuksen ylilääkäreiltä.
 
Lisätietoa lääkärin ammattioikeuksista löydät Valviran verkkosivuilta. Tietoa EU- ja ETA-maiden ulkopuolella koulutetuille lääkäreille löytyy myös Valviran verkkosivuilta.
 

Lääkärirekrytointi


Meillä on erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa jatkuvasti avoinna olevia sijaisuuksia, joita voi tiedustella ylilääkäreiltä.
 
Lääkärin työstä ja erikoissairaanhoidon eri osa-alueista kiinnostuneet voivat ottaa suoraan yhteyttä ko. alan ylilääkäriin. ​Sairaalapalveluiden alueen yhteyshenkilö on ​johtajaylilääkäri Marjo Numminen, puh. 040 127 4200, marjo.numminen@eksote.fi. 

Perusterveydenhuollon työ- ja erikoistumispaikoista kiinnos​tuneet voivat ottaa yhteyttä ylilääkäreihin:
Lappee, Länsi: ylilääkäri Sami Raasakka puh. 040 651 1594, sami.raasakka@eksote.fi, Imatra, Pohjoinen: ylilääkäri Minna Häyhä puh. 040 556 2530, minna.hayha@eksote.fi
 

 


Share