Lääketieteen opiskelijat ja lääkärit

Ajankohtaista


Linkki tiedottees​een: Hammaslääkäriliiton esimiespalkinto Eksoten apulaisylihammaslääkärille 

Lääketieteen opiskelijoiden ja lääkäreiden rekrytointi ​​


​Eksote tarj​oaa hyvät mahdollisuudet kouluttautua monessa eri vaiheessa lääkärin uralla​.

Perusopintojaksoja suorittavia lääketieteen opiskelijoita tulee terveysasemillemme kaikista lääketieteellisistä tiedekunnista. Amanuensseja meillä on työssä jatkuvasti. Meillä voi erikoistua useimpiin erikoisaloihin sekä suorittaa YEK-vaiheen. 

Helsingin yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston opiskelijoiden terveyskeskusjaksoja koordinoivat yliopistot. Etelä-Karjalan terveyskeskuksessa opiskelijat pääsevät tutustumaan toimintaan ja harjoittelemaan yliopiston ohjelmien mukaisesti.
 
Etelä-Karjalan keskussairaalassa lääketieteen opiskelijoiden perusopetuksessa mukana ovat keuhkosairauksien, lastentautien ja naistentautien klinikat.

Meillä työssä olevilla säilyvät lomaedut toimipaikkaa ja erikoisalaa vaihtaessa, myös erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä. Tästä Eksote on saanut hyvää palautetta nuorilta lääkäreiltä. 

Jos olet kiinnostunut suorittamaan YEK- ja/tai erikoistumispalvelusi meillä, voit täyttää sähköisen koulutuskoordinaatiolomakkeen, jonka avulla autamme suunnittelemaan sopivan kokonaisuuden. 

Amanuenssuurit ja ulkomaalaistaustaisten lääkäreiden harjoittelu


Meillä on jatkuvasti harjoittelussa myös ulkomaalaistaustaisia lääkäreitä. Jo ennen yhteydenottoa edellytämme hyvää suomenkieltä ja ammatillista osaamista, Valviran oikeaksi todistamia tutkintotodistuksia sekä virallista kielitodistusta.


Amanuenssipaikkoja voit kysyä suoraan erikoisalojen ylilääkäreiltä ja yleislääketieteen osalta terveyskeskuksen ylilääkäreiltä.
 
Lisätietoa lääkärin ammattioikeuksista löydät Valviran verkkosivuilta. Tietoa EU- ja ETA-maiden ulkopuolella koulutetuille lääkäreille löytyy myös Valviran verkkosivuilta. 

Lääkärirekrytointi


Lääkärin työstä ja erikoissairaanhoidon eri osa-alueista kiinnostuneet voivat ottaa suoraan yhteyttä ko. alan ylilääkäriin.
  • ​Sairaalapalveluiden alueen yhteyshenkilö on ​johtajaylilääkäri Tarja Nylund, puh. 040 127 4200, tarja.nylund@eksote.fi

Perusterveydenhuollon työpaikoista kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä suoraan eri toimialueiden ylilääkäreihin.
  • ​Lisätietoja antaa johtava ylilääkäri Johanna Tulonen-Tapio, puh. 044 791 5946, johanna.tulonen-tapio@eksote.fi​