Ammatti- ja aikuisopiston opiskelijat

​​​

Ota yhteyttä

Opiskelijan tulee ottaa yhteyttä työssäoppimispaikkaan ennen jakson alkua.

Oppilaitoksen tehtävä

Oppilaitoksesta lähetetään harjoitteluyksikköön kirje, jossa kerrotaan opiskelijan ja työssäoppimisen ohjaajan/vastuukouluttajan yhteystiedot, jakson opetussuunnitelman mukaiset tavoitteet, arviointilomake, työssäoppimisen tavoite ja arviointilomake, henkilökohtainen ammattiosaamisen näytön/tutkintosuorituksen suunnitelma ja itsearvioinnin lomake (hensu).

Työssäoppimisen ohjaaja

Opiskelijat saavat työssäoppimisen ohjaajan/ohjaajien sekä arvioijan tiedot jakson alkaessa.

Tavoitteet

Opiskelijat kirjaavat työssäoppimisen tavoitteensa ensimmäisen työssäoppimisviikon aikana. Ennen ammattiosaamisen näyttöä/tutkintotilaisuuden alkua on opiskelijan kirjattava tavoitteet näytön/tutkintotilaisuuden ajalle.

Perehdytys

Perehdytys toteutetaan kussakin yksikössä erikseen.

Työelämätaidot

Opiskelija noudattaa työelämän sääntöjä ja työaikoja.

Opiskelija laatii työvuorot ohjaajansa kanssa pääsääntöisesti ohjaajan työvuorojen mukaisesti. Opiskelijat vastaavat työvuoromerkintöjensä paikkaansa pitävyydestä. Opiskelija vahvistaa toteutuneet työvuoronsa omalla allekirjoituksellaan ja ohjaaja hyväksyy ne, jonka jälkeen opiskelija toimittaa sen ohjaavalle opettajalle.

Opiskelijan vakuutusturva

Oppilaitos huolehtii opiskelijamme tapaturmavakuutuksesta.

Asunto

Vapaita asuntoja voi tiedustella p. 040 127 4210. Lisäksi asuntoja voi tiedustella myös LOAS:lta.

Työturvallisuus ja hygienia

Opiskelijat saavat suojavaatteensa työs​säoppimispaikastansa. On hyvä huomioida, että kaikissa yksiköissä ei suojavaatteita käytetä.

Opiskelija hankkii itse työjalkineet ja nimineulan. Työjalkineiden tulee olla turvalliset, hygieeniset ja ne tulee puhdistaa säännöllisesti.

Käsienpesu ja käsien desinfektio ovat tärkein toimenpide infektioiden torjunnassa. Kynnet tulee olla lyhyet ja puhtaat. Käsien alueen tulehdukset on hoidettava nopeasti ja tehokkaasti. Kynsilakan, teko- ja rakennekynsien sekä kynsikorujen käyttö on kielletty.

Potilas- ja työturvallisuutemme varmistamiseksi työssä ei käytetä sormuksia, rannekoruja eikä rannekelloja. Kasvojen lävistykset ja riippuvat, suuret korvakorut eivät kuulu työasuun. Pitkät hiukset tulee olla sidottuina eikä rastatukka hygieniasyistä sovi potilastyöhön. Voimakkaat hajusteet niin naisilla kuin miehillä ovat kiellettyjä allergisten reaktioiden välttämiseksi. ​