Palautteen antaminen (CLES+T)

​​​​​

Antamasi palaute on meille arvokasta!

Sosiaali- ja terveysalan ammattitaitoa edistävä harjoittelu ja työssäoppiminen on olennainen osa alan koulutusta ja ammattiin kasvua. Harjoittelun onnistumisen edellytyksenä on hyvä ja asiantunteva ohjaus.

Keräämme opiskelijaohjauksen laadusta palautetta voidaksemme kehittää opiskelijoiden ohjausta.

Opiskelijoiden palautteet kerätään opiskelijaohjauksen laatukyselyllä (CLES+T), joka pohjautuu Mikko Saarikosken kehittämän CLES- ja CLES+T-mittarin kysymyksiin.

Kyselymme ovat luottamuksellisia eikä henkilöllisyytesi tule esiin missään vaiheessa. Kyselyt raportoidaan kerran vuodessa yksiköiden esimiehille ja opiskelijavastaaville.

Muista pyytää harjoittelusi tai työssäoppimisesi aikana palautetta ohjaajaltasi. Voit myös arvioida itseäsi, mikä jo sujuu ja missä vielä tarvitset kehittymistä. Ohjaajamme ottavat myös mielellään palautetta vastaan antamastaan ohjauksesta ja oppimisympäristöstä.

Opiskelijaohjauksen laatukysely (CLES+T)

Pyydämme sinua vastaamaan kyselyyn harjoittelujaksosi lopussa. Vastaaminen vie aikaa noin 15–20 minuuttia.  ​

Linkk​i ky​selyyn​

Clinical learning environment and supervision scale (CLES+T)

Please answer the questionnaire in the end of your training period. It will take about 15-20 minutes to answer.

Link for the CLES+T questionnaireShare