Koronavirus ja koronavirustauti (COVID-19)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Päivitetty 17.5.​2021

Tilannekuva Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin alueella

​​​​​​
 • Koronavirustilanne Etelä-Karjalassa paranee vastuullisen käytöksen myötä. Alueellinen valmius on hyvä.

 • Etelä-Karjalan alueellinen COVID-19 tilanneku​varyhm​ä on todennut 11.5.2021​: Koronavirusep​id​emia on Etelä-Karjalan alueella leviämisvaiheessa. Epidemian kolme v​aihetta ova​t ​perustaso​, kii​htymisvaihe ja leviämisvaihe. ​​Tilannekuva päivitetä​ä​​n Etelä-Karjalassa seuraavan kerran 18.5.2021​​​.​ Lue viimeisin tilannekuvaryhmän tiedote >>​​​
 • Tilannekuvaryhmä toivoo Etelä-Karjalassa noudatettavan koronaepidemiaan liittyviä ohjeita, suosituksia ja rajoituk​sia huolellisesti.​

 • Etelä-Karjalassa varmistettuja koronata​rtuntoja on​ tode​ttu yhteensä 1183​​​ (m​uutos edelliseen +7​​​​​​​)​​​. ​​​​​​Tarkemmat päiväkohtaiset määrät >>
Jos sinulla on koronavirukseen viittaavia, lieviäkin oireita, toimi seuraavasti

​​ (Tarkemmat ohjeet löydät Alueelliset toiminta-ohjeet sivulta >>)

1) Tee sähköinen oirearvio Omaolo -palvelussa tai ota yhteyttä puhelimitse lähimmälle hyvinvointi- ja terveysasemalle (yhteystiedot) tai päivystysaikana päivystysapuun p. 116 117 ​(Valitse 2, mikäli asiasi liittyy koronavirukseen).

2) Omaolo-palvelu ohjaa sinut tarvittaessa Eksoten koronatestiajanvaraukseen tai hoitaja arvioi puhelimessa tarpeesi saapua vastaa​notolle ja/tai koronavirustestiin.

3) Koronavirustesti pyritään ottamaan 1-2 vuorokauden sisällä oireiden alkamisesta.​ Näytteenottomme toimivat aina ajanvarauksella.

HUOM! Vain alle kouluikäisten lasten vointia voi infektio-oireissa seurata kotona, kouluikäisten ja aikuisten on täytettävä Omaolo-arvio tai soitettava Eksotelle, jotta terveydenhuoltohenkilökuntamme​ arvioi tarpeen koronatestiin.​​

Jos tarvitset matkustamista varten koronavirustestistä todistuksen, sinun tulee hakeutua työterveyshuoltoon tai yksityiseen terveyshuoltoon. Eksotella otetusta koronavirustestistä saa todistuksen ladattua osoitteessa koronatietoni.fi

​ ​Koronarokotukset​
​​
Kaikki tieto alueen koronarokotuksista on koottu Koronarokotukset -verkkosivulle​. 
Voit tarkastaa sivulta rokotettavat ryhmät​ sekä ohjeet ajan varaamiseen. Mikäli haluat seurata rokotusten etenemistä, voit siirtyä sivulle Miten koronarokotukset edistyvät Etelä-Karjalassa? Sivuilta löydät myös kattavasti tietoa sekä koronarokotteista että Eksoten järjestämistä koronarokotuksista.​

Koronapuhelimessa on ajoittain ruuhkaa ja suuri yhtäaikaisten käyttäjien määrä saattaa aiheuttaa ajoittaista hitautta sähköisessä asioinnissa. Toivomme asiakkailta kärsivällisyyttä. ​

Jos ajanvarausjärjestelmässä ei ole näkyvillä varattavia aikoja, rokotteita ei ole vapaana. Myöskään puhelinpalvelusta ei tällöin voi varata aikaa. Yritäthän myöhemmin uudelleen. ​

Olemme keränneet vastauksia useimmiten kysyttyihin Eksoten alueen koronarokotuksia koskeviin kysymyksiin​.

 
Suositukset ja rajoitukset
​​
​​​
Etelä-Karjalassa voimassa olevat suositukset ja päätökset​
​​ ​
Seuraavat suositukset ovat Etelä-Karjalassa voimassa 1.5.2021–31.5.2021 välisenä aikana, ellei muuta mainita. Suositusten tarpeellisuutta arvioidaan viikoittain tilannekuvaryhmän kokouksessa. Suositukset ovat voimassa viranomaisille, väestölle, toiminnan harjoittajille sekä opetuksen järjestäjille. Myös yksityisten toimijoiden toivotaan noudattavan vastaavia alueelle annettuja suosituksia. ​

 

​Tartuntatautilain 58 d §:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto velvoittaa Eksoten alueen toimijoita varmistamaan, että asiakkaille ja toimintaan osallistuville tarkoitetuissa tiloissa henkilöt eivät joudu keskenään lähikontaktiin. Määräys perustuu uuteen tartuntatautilain pykälään 58 d ja on voimassa 1.5.–16.5.2021​. Uusi päätös tehty ajalle: 17.5.–31.5.2021​. Alueellisessa tilannekuvaryhmässä todettiin 11.5.2021, että 58 d §:n kriteerit eivät enää täyty ja päätös purettaneen. Lisätietoja AVIn sivuilta: https://avi.fi/yleistiedoksiannot

Yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset:

Voimassa on Aluehallintoviraston päätöksellä kuuden (6) hengen kokoontumisrajoitus.​ Kokoontumisrajoituksen kriteerejä arvioidaan seuraavan kerran 18.5. tilannekuvaryhmässä. Lisätietoja AVI:n sivuilta: https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69905271

Yksityistilaisuudet:

Suositellaan, että ei järjestetä yli kuuden (6) hengen yksityistilaisuuksia tai perhejuhlia, eikä tällaisiin myöskään osallistuta.

Maskisuositus:

Kasvomaskin käytön suositukset 12-vuotiaille ja sitä vanhemmille: 
Etelä-Karjalassa on voimassa vahva suositus käyttää kasvomaskia.

 • Maskisuositus on voimassa joukkoliikenteessä, mukaan lukien koulukyydit sekä taksinkuljettajat ja -matkustajat
 • Julkisissa tiloissa ja tilaisuuksissa
 • Yksityisten palveluntarjoajien tiloissa (kaupat, pankit, jne.)
 • ​Peruskouluissa kuudennesta luokasta lähtien, toisen asteen oppilaitoksissa, vapaan sivistystyön opistoissa ja korkeakouluissa oppilaille, opiskelijoille ja henkilökunnalle
 • Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon
 • Kaikissa työyhteisöissä, sekä harrastus- ja vapaaehtoistoiminnan sisätiloissa, jos samassa tilassa toimii ja oleskelee useampia henkilöitä.
Asiakaspalvelupisteet tulee varustaa suojaplekseillä. Asiakaspalvelutyötä tekeville tulee työnantajan jakaa maskit tai suojavisiirit työntekijöille, jotka joutuvat työskentelemään alle 2 metrin päässä muista ihmisistä.

 
Maskia tai visiiriä suositellaan vahvasti myös varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilökunnalle.
 

Opetuksen järjestäminen:​

Etelä-Karjalassa on palattu lähiopetukseen 12.4. alkaen sekä perusopetuksen yläluokkien että toisen asteen osalta asteittain. Toisen asteen kouluissa lähiopetukseen on voinut palata 10.5.2021 alkaen. Kouluissa on huolehdittava terveysturvallisuusohjeista ja opetus tulee järjestää tilanteen mukaisesti 1-2 metrin turvaetäisyyksillä mahdollisuuksien mukaisesti. Kouluissa tulee käyttää lähiopetuksessa maskeja.​

Opetuksen järjestäjät tiedottavat opetusjärjestelyistä.​

Alueellinen tilannekuvaryhmä suosittelee opetustoimille seuraavia lisätoimenpiteitä 31.5.2021 saakka vuosiluokilla 1–6:​
 • ​Koulujen yhteisissä opetusryhmissä luovutaan lähiopetuksesta. Yhteisiä opetusryhmiä on ollut esimerkiksi A2-kieliryhmissä. Näiden ryhmien opetus suositellaan järjestettäväksi etäyhteyksiä hyödyntäen tai sovelletusti. Tavoitteena se, että tartunnat eivät leviäisi koulusta toiseen opetusjärjestelyiden takia.
 • Kiertävien opettajien toiminta suositellaan asettamaan tauolle. Opettajat opettavat lähtökohtaisesti omissa kouluissaan.
 • Koulun sisällä suositellaan opetus järjestettäväksi niin, että luokan oma opettaja opettaa kaikkia aineita, mikäli mahdollista, vaikka sisältöjä jouduttaisiin soveltamaan.
 • Koulut voivat omalla päätöksellään suositella maskeja käytettäväksi myös vuosiluokilla 1–6, mikäli katsovat maskit tarpeelliseksi. Pienten lasten kohdalla on kuitenkin erikseen arvioitava, osaako lapsi itsenäisesti käyttää maskia hygieenisesti. Maski on osattava pukea ja riisua siten, ettei riski tartunnalle kasva maskin vääränlaisen käytön vuoksi. Jos maskia tai kasvoja kosketellaan turhaan, on olemassa riski, että virukset leviävät käsien kautta.

Maskisuositus on voimassa kaikille yli 12-vuotiaille ja kaikissa koulukyydeissä.

Opetuksen järjestäjille annetaan maskisuositus myös koulukuljetuksissa. Opetuksen järjestäjä huolehtii vastuullaan oleville koulukuljetettaville lapsille ja nuorille maskit. Muut joukkoliikenteessä kulkevat lapset ja nuoret hankkivat maskit itse.

Valtakunnallisesti hallitus suosittelee korkeakoulujen siirtymistä etäopetukseen, kuitenkin huomioiden välttämättömän lähiopetuksen tarpeet.

Kansalaisopiston opetus keskeytetään siltä osin, kun se ei ole mahdollista toteuttaa etäopetuksena.​

Julkiset tilat:

​Tilannekuvaryhmä suosittelee kunnille julkisten tilojen rajoitettua käyttöä.

Museot on voitu​ avata rajoitetulla asiakasmäärällä 1.5.2021 alkaen.
 
Maakunnan kirjastot ovat auki tietyin rajoituksin. Kunnat tiedottavat kirjastojen turvallisuusohjeista. Kirjastoautojen toimintaa ei vielä suositella. Kirjastossa saa asioida vain asioiden hoitamisen kannalta välttämättömän ajan. Kirjaston asiakkaita kehotetaan vahvasti käyttämään maskia.

Nuorisotilojen ryhmätoiminta voidaan käynnistää 1–2 metrin turvaetäisyyksistä ja terveysturvallisuusohjeista huolehtien, jos ryhmän kokoonpano vakiintunut. Nuorisotiloja ei voida vielä avata avoimeen toimintaan. Toiminta tulee edelleen pyrkiä järjestämään lähikontakteja välttäen. Nuorisotiloja voidaan tarvittaessa käyttää yksilötapaamisiin, samoin Ohjaamojen toimintaa voidaan jatkaa kuuden henkilön rajoituksella.

Uimahallit ja kuntosalit pysyvät suljettuna 31.5.2021. Uimahallit ja urheilutilat saavat tilannekuvaryhmän suosituksen mukaan olla käytössä opetussuunnitelman mukaisen toiminnan sekä 2001 syntyneiden tai sitä nuorempien ryhmäharrastustoiminnan toteuttamiseen (10 hengen pienryhmässä) ja huippu-urheilijoiden käyttöön. 

Vuonna 2001 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ja nuorten ryhmäharrastukset:

2001 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ja nuorten harrastustoimintaa on tällä hetkellä mahdollista järjestää sisätiloissa 10 hengen pienryhmässä ja ulkotiloissa enintään 20 hengen pienryhmässä. Henkilömääriin sisältyy ryhmän ohjaaja(t). Toiminta pitää pystyä järjestämään aiemmin annettujen ohjeiden mukaisesti.

10.5.2021 alkaen on voitu ylemmästä jo poiketen palata 2001 syntyneiden ja sitä nuorempien harrastustoiminnassa normaaliaikojen ryhmäkokoihin sekä sisällä että ulkona tapahtuvassa harrastustoiminnassa, mikäli harrastusryhmä on vakiintunut ja perustuu aiempaan ennakkoilmoittautumiseen. Henkilöt ryhmässä eivät saa vaihtua. Ryhmän jäsenten tulee olla jälkikäteen jäljitettävissä ja toiminta tulee edelleen järjestää terveysturvallisesti huolehtien esimerkiksi käsihygieniasta ja muista voimassa olevista ohjeista.

Toukokuussa lasten ja nuorten ulkoharrastuksissa voidaan sallia lyhyet kontaktit harrastajien kesken. Turvavälistä tulee kuitenkin huolehtia pelitoiminnan ulkopuolella esimerkiksi vaatteiden vaihdon yhteydessä.

15.5.2021 alkaen lasten ja nuorten ottelu- ja pelitoiminta mahdollistetaan ulkotiloissa, mikäli OKM:n ja THL:n voimassa olevat terveysturvallisuussuositukset toteutuvat toiminnassa. Peleissä ei edellytetä kahden metrin turvaetäisyyden toteutumista, vaan lyhyet kontaktit ovat mahdollisia. Kaikkiin kohtaamisiin liittyy edelleen koronavirustartunnan riski. Ottelut ja pelit tulee edelleen järjestää ilman yleisöä.
 
Katso tarkemmat ohjeet harrastustoiminnan järjestämistä koskien alta.​

Vuonna 2001 syntyneiden ja sitä nuorempien ryhmäharrastustoiminnan järjestämistä tarkentava ohje:

Toiminta tulee aina järjestää terveysturvallisesti. Mikäli toimintaa järjestetään sisätiloissa, tulee lähikontakteja välttää ja huomioida kahden (2) metrin turvaetäisyydet. Ryhmät eivät saa sekoittua. Harrastustoiminnan järjestäjän vastuulla on toimia ohjeiden ja suositusten mukaisesti.

Korostamme jokaisen toimijan ja aikuisen vastuuta noudattaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja muiden viranomaisten ohjeita hygienia- ja muista järjestelyistä, joilla viruksen leviämistä ehkäistään. Aikuisten vastuulla on huolehtia, että myös lapset noudattavat ohjeita.

 • Toimintaan voi osallistua vain oireettomana
 • Toiminnassa tulee välttää lähikontakteja. Harjoitukset on pystyttävä järjestämään siten, että kaikki harrastajat ovat toisistaan yli kahden (2) metrin päässä. Turvavälin tulee sisällä poikkeuksetta toteutua koko harrastustoiminnan ajan ja ulkona mahdollisuuksien mukaan. Toukokuussa lasten ja nuorten ulkoharrastuksissa voidaan lisäksi sallia lyhyet kontaktit harrastajien kesken peli- ja ottelutoiminnan aikana. Turvaväleistä tulee kuitenkin huolehtia pelitoiminnan ulkopuolella esimerkiksi vaatteiden vaihdon yhteydessä.
 • Pukuhuoneita ei tule käyttää ulkoharrastuksissa, sisäharrastuksissa niiden käyttö tulee minimoida
 • Hyvää käsi- ja yskimishygieniaa noudatetaan
 • Työterveyslaitoksen siivousohjeet huomioidaan
 • Osallistujille annetaan tarvittavat ohjeet ja huolehditaan niiden noudattamisesta, vastuu on toiminnanjärjestäjällä
 • Toimitaan niin, että sairastumistapauksissa altistuneet voidaan jäljittää
 • Huomioidaan alueelliset ja valtakunnalliset rajoitukset ja suositukset

OKM ja THL ovat ohjeistaneet, mikäli lasten ja nuorten harrastustoimintaa leviämisvaiheessa toteutetaan, on erittäin tärkeää, että se toteutetaan sisällä vain ryhmän omana harrastus- tai harjoitustoimintana ilman kilpailutapahtumia, konsertteja, esityksiä, näytöksiä tai muita sellaisia tilanteita, joissa ryhmä joutuu kontaktiin muiden harrastusryhmien kanssa.

Myös opettajien, ohjaajien ja valmentajien tulisi olla aina samoja eikä vanhempien oleskelu harrastus- ja pukeutumistiloissa ole mahdollista.

Lisätietoa:

THL:n ja OKM:n ohje lasten ja nuorten harrastustoiminnan (ml. taiteen perusopetus) järjestämisestä, rajoittamisesta ja keskeyttämisestä valtioneuvoston periaatepäätöksen 26.1.2021 mukaisilla epidemiatasoilla (2.2.2021) (pdf, minedu.fi)

THL:n ja OKM:n ohje ​koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä julkisten tilojen käytössä (pdf, minedu.fi, päivitetty 11.2.2021)

​Aikuisten ryhmäharrastustoiminta

Kaikki ryhmäharrastustoiminta tulee keskeyttää kaikilta vuonna 2000​ syntyneiltä ja sitä vanhemmilta. Kuntouttava toiminta saa jatkua, mikäli sitä pystytään yli kahden metrin turvavälein ja muiden suositusten puitteissa toteuttamaan.

Aikuisten SM-tason ja 1. divisioonan ottelu- ja pelitoiminta:

Suositukset ja päätökset eivät koske ammattiurheilua, jolla tarkoitetaan sarjalisenssisopimukseen tai olympiakomitean urheilijasopimukseen perustuvaa urheilutoimintaa sekä A-maajoukkuetoi​mintaa silloin, kun sitä harjoitetaan ilman yleisön läsnäoloa. Käytännössä tämä tarkoittaa ammattiurheilun rajaamista huippu-urheiluun kattaen palloilulajeissa kaksi ylintä sarjatasoa, aikuisten A-maajoukkuetoiminnan sekä kansallisen lajiliiton valintajärjestelmän kautta kansainvälisiin arvokilpailuihin valmistautuvat urheilijat. Päätös ei koske myöskään nuorten maajoukkuetoimintaa sekä jalkapallon ja jääkiekon kolmanneksi ylimpiä kansallisia sarjatasoja, joissa pelaajat ovat kirjalliseen pelaajasopimukseen perustuen ammatinharjoittajia. ​Jalkapallossa tämä tarkoittaa miesten Kakkosta ja jääkiekossa miesten Suomi-sarjaa. Yksilölajeissa kilpa- ja huippu-urheilun määritelmä rajataan kuuluvaksi olympialajeihin, joissa urheilija kuuluu yleisessä sarjassa lajinsa 8 parhaan joukkoon maassamme ja nuorten sarjoissa (M ja N 20) urheilijoihin, jotka omaavat realistiset mahdollisuudet tulla valituksi lajin kansainvälisiin arvokilpailuihin (EM- ja MM-kilpailut).​

Jos ottelut/pelit pelataan ns. tyhjille katsomoille (paikalla ei ole yleisöä), kyse ei ole yleisötilaisuudesta. Tällöin peliä ei ole kielletty aluehallintoviraston määräyksen nojalla.

Mikäli paikalla on yleisöä, tilaisuutta koskee aluehallintoviraston määräys yleisömäärästä. Ottelu- ja pelitoiminta sallitaan aikuisten SM-, 1-div- ja U20-joukkueille, mikäli peleihin ja otteluihin/turnauksiin osallistuu eteläkarjalainen joukkue.​

Matkustaminen:

Matkustamista Suomen ja Venäjän välillä tulee välttää. 

Kaikkea ​liikkumista leviämisvaiheessa oleville alueille suositellaan välttämään. Kaikkea matkustamista tulee välttää.

Hallitus suosittelee välttämään tarpeetonta matkustamista muualle paitsi maihin, joita maahantulon rajoitukset eivät koske. Matkustamiseen liittyvät karanteeniasiat, uusimmat matkustustiedotteet sekä​ ajantasaiset ohjeet löytyvät asiasta vastaavien sivuilta:

 

 
Riskimaista saapuva maahantulija ohjataan terveystarkastukseen
Aluehallintoviraston päätöksen mukaan terveystarkastukseen osallistuminen voi olla pakollista tai vapaaehtoista. Maahantulopisteen viranomaiset ohjeistavat tästä tarkemmin.
Tietoa rajanylityspaikoista, joille aluehallintovirastot ovat määränneet pakollisia terveystarkastuksia, löydät Aluehallintoviraston sivuilta: https://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta#accordion-mTD6W4UKNDbW

 
Riskimaat ovat m​aita, joissa koronanvirustaudin ilmaantuvuus on yli 25 tapausta 100 000 asukasta kohden 14 vuorokauden aikana. Jos olet kahden viikon aikana ennen Suomeen tuloa oleskellut tällaisessa maassa, sinut ohjataan terveystarkastukseen. Voit tarkistaa riskimaat THL:n kartasta. Punaiset ja harmaat maat ovat riskimaita. Vihreällä merkityt maat eivät ole. Siirry katsomaan: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/matkustaminen-ja-koronaviruspandemia 
Terveystarkastuksessa selvitetään, voiko sinulla olla koronatartunta. Samalla tarkistetaan koronatestitodistus tai todistus sairastetusta taudista.

 
Jos rajanylityspaikalla on pakollinen terveystarkastus, sinun pitää osallistua siihen, vaikka olisit saanut kaksi annosta koronarokotetta. Sinulta kysytään myös todistusta negatiivisesta koronatestistä. Näin siksi, että ​vielä ei tiedetä, kuinka hyvin rokote estää virusta tarttumasta ihmisestä toiseen.

Jos kieltäydyt terveystarkastuksesta, voit saada rangaistuksena sakkoa tai enimmillään kolme kuukautta vankeutta terveydensuojelurikkomuksesta.​

 
Omaehtoinen ka​​ranteeni
​THL ohjeistaa: Jos saavut Suomeen maasta, joka on liikennevalomallissa punainen tai harmaa, suosittelemme 14 vuorokauden omaehtoista karanteenia Suomeen saavuttaessa. ​​​​​Suositeltavaa on, että et mene työpaikalle tai muualle kod​in ulkopuolelle, vaan pysyt kotona. Näin suojaat muita tart​unnalta. Sovi työnantajasi kanssa toimintatavoista 14 päivän ajan matkalta paluusi jälkeen.

Suositeltavaa on, että lapsi ei osallistu varhaiskasvatukseen, kun hän on omaehtoisessa karanteenissa. ​Perusopetuksessa olevan lapsen on suositeltavaa jäädä kotiin. Sovi opetuksen järjestäjän kanssa opetuksen erityisjärjestelyistä.​​

Etätyö:

Kaikkia Etelä-Karjalan työnantajia suositellaan järjestämään etätyötä kaikissa sellaisissa työtehtävissä, joissa se on tilapäisestikin mahdollista. Mikäli etätyö ei ole mahdollista, suositellaan, että työnantaja ohjeistaa kasvomaskin käyttöön kaikissa työtiloissa, vaikka turvavälien pitäminen olisi mahdollista. Ruokailuja ja kahvitaukoja tulee porrastaa. Työ- ja virkamatkoja sekä lähikoulutustilaisuuksia ei suositella.

Toimielimiä koskeva etäkokous​suositus on astunut voimaan 25.2.2021.

Tapahtumat:

Tapahtumia ei suositella järjestettäväksi. Etelä-Karjalassa voi järjestää alle kuuden hengen tilaisuuksia, mikäli pystyy noudattamaan ehdottoman tarkasti ja kaikilta osin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä.​

Tapahtumajärjestäjille lisätietoa Aluehallintoviraston sivuilta: https://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta​

 

​Yleiset kaikkia koskevat valtakunnalliset suositukset​​:

 • Jos sinulla on hengitystieinfektioon viittaavia oireita, pysy kotona ja seuraa Eksoten toimintaohjeita. Yhteystiedot ja toimintaohjeet löydät ​Alueelliset toimintaohjeet -siv​ulta >>. Alle kouluikäiset lapset voivat sairastaa kotona. Kouluikäisten ja aikuisten tulee hakeutua koronavirustestiin.
 • Infektio-oireisena ei saa osallistua varhaiskasvatukseen, mennä kouluun tai työpaikalle eikä liikkua julkisissa paikoissa. Tapahtumiin osallistuminen sairaana tai edes lieväoireisena on ehdottomasti kielletty.
 • Käytä kasvomaskia alueellisen ohjeen mukaan.
 • Pese kädet, yski hihaan.
 • Kaikki lähikontaktit toisiin ihmisiin, jotka eivät ole välttämättömiä, on syytä jättää tässä tilanteessa pois.​
 • Lataa ja ota käyttöön Koronavilkku.

Suositukset kootusti työnantajille:

 • Kaikkia Etelä-Karjalan työnantajia suositellaan järjestämään etätyötä kaikissa sellaisissa työtehtävissä, joissa se on tilapäisestikin mahdollista. 
 • Mikäli etätyö ei ole mahdollista, suositellaan, että työnantaja ohjeistaa kasvomaskin käyttöön kaikissa työtiloissa, vaikka turvavälien pitäminen olisi mahdollista. Ruokailuja ja kahvitaukoja tulee porrastaa. 
 • Työ- ja virkamatkoja sekä lähikoulutustilaisuuksia ei suositella.​
 • Asiakaspalvelupisteet tulee varustaa suojaplekseillä. Asiakaspalvelutyötä tekeville tulee työnantajan jakaa maskit tai suojavisiirit työntekijöille, jotka joutuvat työskentelemään alle 2 metrin päässä muista ihmisistä.
 • Eksotelta toivotaan lisäksi, että työntekijät voisivat sairastaa esimiehensä luvalla omalla ilmoituksella, ja ettei sairaspoissaolotodistusta tarvitsisi hakea lyhyiden poissaolojen vuoksi. Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) tiedotti keväällä, että yritysten on hyvä ohjeistaa henkilöstöään siitä, miten oireita saaneiden halutaan toimivan. Lisätietoja >>

Rajoituksia ja suosituksia alue​ellisesti ja valtakunnallisesti


Rajoitusten ja suositusten tavoitteena on hidastaa ja estää koronaviruksen leviämistä Suomessa, turvata terveydenhuollon kapasiteetti ja kantokyky kaikkialla maassa sekä suojella erityisesti riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä.

Voimassa on sekä koko Suomea koskevia että alueellisia rajoituksia ja suosituksia. Alueelliset rajoitukset ja suositukset riippuvat siitä, missä epidemian vaiheessa alue on. Rajoituksia ja suosituksia voidaan tehdä myös määräajaksi. Hallituksen suositukset eivät ole oikeudellisesti sitovia.

 

Toimenpi​teet ja toimivaltainen viranomainen


 
​​Toimenpide​ ​Toimivaltainen viranomainen
​Määrääminen karanteeniin​Kunnan tai kuntayhtymän tartuntataudeista vastaava lääkäri
​Etätyösuositus​Valtakunnallisesti ja alueellisesti STM, VM ja THL, paikallisesti kunta/kuntayhtymä. Työnantajat vastaavat menettelytavoista.
​Kasvomaskisuositus​Valtakunnallisesti ja alueellisesti THL. Kunta/kuntayhtymä voi antaa laajemman suosituksen. Työpaikoilla työnantajat.
​Suositus vierailujen turvallisuudesta (ikääntyneiden ja riskiryhmien suojaaminen)​Terveyden- tai sosiaalihuollon toimintayksikön johtaja, kunta tai kuntayhtymä
​Poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtyminen​Opetuksen järjestäjä eli kunta, valtio, rekisteröitynyt yhdistys tai säätiö
​Ravitsemisliikkeen aukioloajan, anniskeluajan ja asiakaspaikkamäärän rajoittaminen​Valtioneuvosto päättää STM:n esityksestä. AVI valvoo.
​Julkisten tilojen sulkeminen​Valtio, kunta/kuntayhtymä, julkiset ja yksityiset yhteisöt
​Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden, oppilaitosten, päiväkotien, asuntojen ja vastaavien tilojen sulkeminen​Kunta tai usean kunnan alueella AVI
​Rajat ylittävän matkustamisen rajoittaminen​Rajaviranomaiset valtioneuvoston päätösten mukaisesti
​Yleisötilaisuuksien rajoittaminen tai kieltäminen​​Kunta ja usean kunnan alueella AVI
​Suositukset yksityistilaisuuksien rajoittamisesta​​Kunnat ja kuntayhtymät​
​Matkustajamäärän väliaikainen rajoittaminen liikennevälineissä​​Liikenne- ja viestintävirasto, kunnan tai sairaanhoitopiirin suosituksesta
​Asiakkaiden käyttöön tarkoitettujen elinkeino- tai muun toiminnan tilojen sulkeminen​Kunta tai AVI

Lähde ja lisätietoja: https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset​

 

 

Koronavirusnäytteenoton tilanne

 
 • Koronavirusnäytteiden vastausviive on tällä hetkellä yhdestä kahteen vuorokautta.​​​
 • Koronaviruste​stejä ​tehdää​n myös​ lieväoireisille. Tee oirearvio osoitteessa omaolo.fi​ ja saat ajan näytteenottoon oirearvion kautta tai soita ​arkipäivisin hyvinvointi- tai terveysasemalle ja muina aikoina päivystysap​uun 11​6 117. Soittaessasi koronaan liittyvissä asioissa ​valitse 2.​​​ ​Lisää ohjeita​ Alueelliset toi​mintaohjeet-sivulla ​>>​​ ​​​​

Etelä-Karjalan keskussairaalan ​tilanne

Vierailut Eksoten yksiköissä

​​​ ​​
 • ​​​Ajantasaiset ohjeet asiointia ja vierailua varten voit lukea Asiointi ja vierailu -sivulta.​ Sovithan vierailusta aina ​etukäteen ja noudathan yksikkökohtaisia ohjeita? Toimimalla annettujen oh​jeiden mukaan suojelet lähimmäistäsi koronavirustartunnalta.​

Ajankohtaiset muistutukset


 • Tällä hetkellä on tärkeää huolehtia hyvästä käsihygieniasta, turvavälistä ja maskin käytöstä. Kaikki lähikontaktit toisiin ihmisiin, jotka eivät ole välttämättömiä, on syytä jättää tässä tilanteessa pois. Noudata viranomaisten antamia suosituksia ja jaa oikeaa ja ajantasaista tietoa eteenpäin.​

 • ​​Muistutamme, että lapsia koskevan ohjeen lieventyminen koskee vain alle kouluikäisiä. Moni aikuinenkin on ​ajatellut voivansa palata töihin lievin flunssaoirein tai yhden oireettoman päivän jälkeen. Lievin flunssaoirein tulee kuitenkin sekä lasten että aikuisten pysyä kotonaan.​​​ Löydät ajantasaiset pdf-muotoiset ohjeet ohjepankista >> 

 • Eksote suosittelee lataamaan Koronavilkku-sovelluksen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on julkaissut sen 31.8.2020. Saat ladattua sovelluksen ​www.koronavilkku.fi -sivustolta. Lisätietoja ja ohjeita Koronavilkku-sovelluksesta ​myös Eksoten sivuilla >>

Kasvomaskien jakelupisteet vähävaraisille Eksoten alueella:


 
Iso apu – palvelukeskukset (ma-pe klo 9–​12):

 
Esterinkatu 10, Imatra
Kauppakatu 63, Lappeenranta

 
Aikuisten keskukset (ma-ti klo 13–15, ke 1316, to-pe 1315):

 
Tainionkoskentie 1 (2. krs), Imatra
Valtakatu 51, 3. krs., Lappeenranta

 
Terveys- ja hyvinvointiasemat:

 
Armilan terveysasema (ke klo 9–12)
Honkaharjun terveysasema (ke klo 9–12)
Joutsenon hyvinvointiasema (ke klo 9–12)
Lauritsalan hyvinvointiasema (ke klo ​12–13)
Lemin hyvinvointiasema (ke klo 9–11)
Luumäen hyvinvointiasema (ke klo 9–11)
Parikkalan hyvinvointikeskus (ke klo 9–11)
Rautjärven hyvinvointiasema (ke klo 9–11)
Ruokolahden hyvinvointiasema (ke klo 9–11)
Sammonlahden hyvinvointiasema (ke klo 9–12)
Savitaipaleen hyvinvointiasema (ke klo 9–11)
Taipalsaaren hyvinvointiasema (ke klo 9–11)


 

Tietoa selkokielellä?​​​​​​


Koronavirus COVID-19 selkokielellä (THL)
Koronavirus COVID-19 selkokielellä (EKSOTE)

Koronavirustauti lukuina


Taulukossa kerrotaan Eksoten alueella otettujen testien lukumäärä, todetut koronavirustartunnat, sairaalahoidossa olevat potilaat ja mahdollisia lisähuomioita testauksiin liittyen. Viikonloppuisin taulukkoa ei päivitetä. Tarkastele sivua >>

Sairaanhoitopiirikohtaiset tartuntamäärät päivittyvät THL:n kartta​sovellukseen ​automaattisesti noin kahden päivän viiveellä.​ ​

 ​

Kuinka toimia, jos epäilet koronavirustartunt​aa?​


 

Yhteystiedot ja toimintaohjeet löydät Alueelliset toimintaohjeet -siv​ulta >>


Muut tukea tarjoavat Eksoten päivystykselliset palvelut​

Jos kaipaat keskusteluapua, tukea, ohjausta ja neuvontaa erilaisissa sosiaalisissa hätä- ja kriisitilanteissa, voit soittaa Eksoten mielenterveys- ja päihdepalvelujen päivystysnumeroon 05 352 4610 (24/7).​​​​​

Turvakoti:
Pappilanpolku 1 D, 55120 Imatra
Turvakoti sijaitsee Lasten ja nuortenkoti Mansikkarinteen yhteydessä.
Voit ottaa yhteyttä mihin vuorokauden aikaan tahansa.
puh. 040 351 6477 ​
Sosiaalisissa hätä- ja kriisitilanteissa tulee ensisijaisesti olla yhteydessä edellä mainittuihin, virka-aikaisiin palveluihin. Virka-ajan ulkopuolella kaikkien ikäryhmien kiireelliseen sosiaaliseen hätään ja kriis​itilanteeseen vastaa:
Sosiaali- ja kriisipäivystys ​(24/7) puh. 040 651 1828.

​Sosiaali- ja kriisipäivystyksestä saa kriisiapua koronapandemian aiheuttamaan pelkoon tai ahdistukseen sekä tehdään lastensuojelullista arviointia, annetaan tukea ja apua perheille akuuteissa tilanteissa.


Eksoten mielenterveys- ja päihdepalvelujen päivystys- ja palvelunumero (24/7)
puh. 05 352 4610.​

 

Valtakunnallinen puhelinneuvonta puh. 0295 535 535 ja chat (a​​rk. 8​–21, la 9–15)


Valtakunnallinen tekstiviestineuvonta puh. 050 902 0163


Puhelin-, chat- ja tekstiviestineuvonta tarjoaa yleistä tietoa koronaviruksesta. Tekstiviestineuvonta on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät esimerkiksi kuulovamman tai muun syyn takia voi käyttää puhelinta.

Puhelin-, chat- ja tekstiviestineuvonnasta saa uudesta koronaviruksesta yleistä tietoa, joka perustuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivujen tietoihin. Neuvontanumeroista ei saa terveysneuvontaa eikä ohjausta päivystyksellisissä akuuteissa oireissa.​


Share