Asiointi ja vierailu Eksoten yksiköissä

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​(Päivitetty 5.5.2021)​​​​​​​​​​​

Vierailut sairaaloissa, osastoilla sekä asumisyksiköissä

Vierailuja koskevia ohjeita on lievennetty 5.5.2021 alkaen.
Jatkossa voi vierailla Etelä-Karjalan keskussairaalassa ja muilla vuodeosastoilla sekä asumisyksiköissä. 
Vierailuja suositellaan vain lähiomaisille 1 - 2 hengen ryhmissä. 
Lisätietoja alempana. 

Saavu vain terveenä, huolehdi käsihygieniasta ja turvavälistä​

Kaikilta vierailijoilta vaaditaan hyvää käsihygieniaa sekä kirurginen suu-nenäsuojus. Käsihuuhdetta tulee käyttää saapuessa ja lähtiessä sekä muutenkin tarpeen mukaan.

Potilaan omaisen tullessa THL:n liikennevalomallin mukaan muista kuin vihreistä maista (Avaa linkki ja katso ajantasainen tieto maista THL:n sivuiltahän ei voi vierailla sairaalassa ollessaan omaehtoisessa karanteenissa, paitsi erikseen hyvin tarkasti harkituissa tilanteissa. 

Vierailijoita ohjataan Eksoten tiloissa ohjekylteillä. 

Ekso​​ten asiakas- ja potilastiloissa niin henkilökunta, kuin asiakkaat, potilaat ja saattajatkin käyttävät kasvomaskia tai kirurgista suu-nenäsuojainta, mikäli heidän terveydentilansa sen sallii. Toimintaohjeen löydät ohjepankista >>

​​


Palveluasuminen, tehostettu palveluasuminen ja vanhainkodit


Viera​​​iluoh​​​je päivitetty 6.5.2021
Suosittelemme vierailut epidemiatilanteesta johtuen vain lähiomaisten kesken.

Vierailuja järjestettäessä on suositeltavaa ottaa huomioon seuraavia asioita:​ 

  • Vie​railulle tullaan vain terveenä ja oireettomana 
  • Vierailusta tulee aina sopia etukäteen asumisyksikön henkilökunnan kanssa. Henkilökunta ohjeistaa ja auttaa vierailuun liittyvissä asioissa. 
  • Vierailija pitää yli 2 m turvavälin muihin asukkaisiin ja henkilökuntaan aina, kun se on mahdollista.
  • Liikkuminen sisätiloissa tulee tapahtua suorinta tietä asukkaan asuntoon ja sieltä pois. Muualla yksikössä liikkuminen ei ole sallittua. 
  • Vierailijan tulee noudattaa hyvää käsihygieniaa ja käyttää vierailun yhteydessä kirurgista suu-nenäsuojusta.  
Emme suosittele asumisyksikköjen ulkopuolelle tapahtuvia vierailuja, mutta välttämättömissä tilanteissa noudatetaan voimassa olevia hygienia- ja turvaväliohjeita. Saattamisesta ja järjestelyistä sovitaan etukäteen henkilökunnan kanssa. 

Omaisten/läheisten yhteydenpito yksikköön mahdollistuu myös soittamalla tai etäyhteydellä. ​

Saattohoitotilanteissa annetusta ohjeistuksesta voidaan tapauskohtaisesti poiketa siitä henkilökunnan kanssa erikseen sopien. ​

Lisätietoja tarvittaessa:
Toimintayksikön esimieheltä tai toimipisteen vastaavalta.


​Sairaalavierailut (Etelä-K​arjalan keskussairaala ja perusterveydenhuollon vuodeosastot)


Viera​​​iluoh​​​je päivitetty 5.5.2021
Suosittelemme vierailut epidemiatilanteesta johtuen vain lähiomaisten kesken.

Osastoilla ja muissa Eksoten tiloissa vierailijoita ohjataan ohjekylteillä.

Eksotelta toivotaan, että hyväkuntoisten, pian kotiutuvien, potilaiden osalta suosittaisiin ensisijaisesti etäyhteydenottoa. Potilaalle voi soittaa tämän omaan puhelimeen tai ottaa yhteyttä mobiililaitteella. Videopuhelut ovat sallittuja ja suositeltuja.

Tapaamista ehdotetaan mahdollisuuksien mukaan ulkona. Muutoin vierailu tehdään potilaan omassa huoneessa. Sairaalan muissa tiloissa ei saa liikkua ja kanttiinissa vierailujen aikana käyminen ei ole sallittua.

Vierailijan tulee aina pitää kahden metrin turvaväli muihin potilaisiin tai vierailijoihin.

Päivystykseen ei vierailijoita​

Päivystyksen tilamme Etelä-Karjalan keskussairaalassa ovat edelleen kahteen osaan jaettuina koronavirusepidemian vuoksi ja emme pysty vierailijoiden suhteen noudattamaan turvavälejä. Tästä syystä vierailijoita ei voida ottaa päivystyksessä vastaan.

Saattajat pääsevät päivystyksessä vastaanottavaa hoitajaa pidemmälle vain, mikäli saattaja on päivystyksessä potilaan kannalta tarpeellinen esimerkiksi toinen lapsen vanhemmista, tulkki tai henkilökohtainen avustaja.

Päivystysosasto K4:llä vierailut vain erityistapauksissa kuten saattohoitotilanteissa. ​Näissä tapauksissa henkilökunta pyytää omaisia paikalle. 


Muut asiointiohjeet​​


Poliklinikoiden vastaanotot

Koronavirus Covid-19 tilanteen johdosta saattaja voi tulla vain välttämättömissä tapauksissa mukaan yksiköihin.
Muulloin saattajia pyydetään odottamaan sairaalan ulkopuolella. ​

Sairaalapapit
Sairaalapapit voivat kutsusta vierailla potilaiden ja asiakkaiden luona niin sairaaloiden osastoilla kuin hoivakodeissakin. Myös sairaalapapit käyttävät kirurgisia suu-nenäsuojia​.Share