Asiointi ja vierailu Eksoten yksiköissä

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​(Päivitetty 8.10.2021)​​​​​​​​​​​

Vierailut Etelä-Karjalan keskussairaalan ja perusterveydenhuollon osastoilla

​​Vierailuja suositellaan vain 1 - 2 hengen ryhmissä. 

Saavu vain terveenä ja  huolehdi käsihygieniasta.
Osastollakin vierailijat käyttävät kirurgista suu-nenäsuojusta. 
Käsihuuhdetta tulee käyttää saapuessa ja lähtiessä sekä muutenkin tarpeen mukaan.

​Eksotelta toivotaan, että hyväkuntoisten, pian kotiutuvien, potilaiden osalta suosittaisiin ensisijaisesti etäyhteydenottoa. Potilaalle voi soittaa tämän omaan puhelimeen tai ottaa yhteyttä mobiililaitteella. Videopuhelut ovat sallittuja ja suositeltuja.

Vierailu tehdään potilaan omassa huoneessa. Sairaalan muissa tiloissa vältetään liikkumista  ja kanttiinivierailut eivät ole suositeltuja.

Päivystykseen ei vierailijoita​

Covid-tilanteesta johtuen emme voi vielä ottaa vierailijoita vastataan päivystyksen tiloissa.​Potilaan kannalta tarpeellinen saattaja esimerkiksi toinen lapsen vanhemmista, tulkki tai henkilökohtainen avustaja voi tulla päivystykseen mukaan. 

Päivystysosasto K4:llä vierailut vain sovitusti, koska osastolla hoidetaan Covid-potilaita.


Vierailut palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen yksiköissä sekä vanhainkodeissa

Vierailuja järjestettäessä on suositeltavaa ottaa huomioon seuraavia asioita:​ 

  • Vie​railulle tullaan vain terveenä ja oireettomana 
  • Vierailijan tulee noudattaa hyvää käsihygieniaa ja käyttää vierailun yhteydessä kirurgista suu-nenäsuojusta.  ​
  • Vierailusta toivotaan sovittavan etukäteen asumisyksikön henkilökunnan kanssa. Henkilökunta ohjeistaa ja auttaa vierailuun liittyvissä asioissa. 
  • Vierailu toivotaan tapahtuvan asiakkaan omissa tiloissa. Emme tässä vaiheessa suosittele yhteistiloissa oleskelua.​​

Asiointiohjeita


Poliklinikoiden vastaanotot
Saavu vain terveenä ja  huolehdi käsihygieniasta.
Poliklinikoillakin asioivat käyttävät kirurgista suu-nenäsuojusta. 
Käsihuuhdetta tulee käyttää saapuessa ja lähtiessä sekä muutenkin tarpeen mukaan.

Potilaan kannalta tarpeellinen saattaja voi tulla mukaan poliklinikalle. 
Share