Asiointi ja vierailu Eksoten yksiköissä

​​​​​​​​​​​​​​​​​​(Päivitetty 12.3.2021)​​​​​​​​​​​

Vierailut sairaaloissa, osastoilla sekä ympärivuorokautisissa asumisyksiköissä

Vierailut sairaaloissa ja lyhytaikaisilla vuodeosastoilla on kielletty koronatilanteen vuoksi. Lisätietoja alempana. 
Asumisyksiköiden osalta vierailuohje on päivitetty sivuille 1.3.2021.​​

Saavu vain terveenä, huolehdi käsihygieniasta ja turvavälistä​

Kaikilta vierailijoilta vaaditaan hyvää käsihygieniaa sekä yksiköihin sisään tuleville annetaan vierailun yhteydessä kirurginen suu-nenäsuojus. Vierailijoiden tulee käyttää aina ensin käsihuuhdetta ja asettaa vasta sitten kirurginen suu-nenäsuojain kasvoille. Käsihuuhdetta tulee käyttää myös pois lähtiessä sekä muutenkin tarpeen mukaan.

Potilaan omaisen tullessa THL:n liikennevalomallin mukaan muista kuin vihreistä maista (Avaa linkki ja katso ajantasainen tieto maista THL:n sivuiltahän ei voi vierailla sairaalassa ollessaan omaehtoisessa karanteenissa, paitsi erikseen hyvin tarkasti harkituissa tilanteissa. 

Vierailijoita ohjataan Eksoten tiloissa kylteillä. 

Ekso​​ten asiakas- ja potilastiloissa niin henkilökunta, kuin asiakkaat, potilaat ja saattajatkin käyttävät kasvomaskia tai kirurgista suu-nenäsuojainta, mikäli heidän terveydentilansa sen sallii. Toimintaohjeen löydät ohjepankista >>

​​

Hoivan vuodeosastot ja asumisyksiköt


Vierailuohje asumisen yksiköihin (päivitetty 1.3.2021)

Etelä-Karjala on siirtynyt koronavirus-epidemiatilanteessa leviämisvaiheeseen. Suosittelemme mahdollisuuksien mukaan välttämään vierailuja asumisyksiköissä.

Vierailtaessa asumisyksiköissä tulee ehdottomasti noudattaa seuraavia vierailuohjeita:

  • Vierailija ei saa tulla Eksoten asumisyksiköihin sairaana tai jos epäilee altistuneensa koronavirukselle
  • Vierailusta tulee aina sopia etukäteen asumisyksikön henkilökunnan kanssa
  • Vierailujen aikana tulee noudattaa turvavälejä (vähintään 2 m)
  • Vierailulle voi saapua vain 1-3 vierailijaa kerrallaan
  • Suositellaan mahdollisimman lyhytkestoisia vierailuja
  • Liikkuminen sisätiloissa tulee tapahtua suorinta tietä asukkaan asuntoon ja sieltä pois. Muualla yksikössä liikkuminen ei ole sallittua. 
  • Vierailijan tulee noudattaa hyvää käsihygieniaa ja käyttää vierailun yhteydessä kirurgista suu-nenäsuojusta. 

    Emme suosittele asumisyksikköjen ulkopuolelle tapahtuvia vierailuja, mutta välttämättömissä tilanteissa noudatetaan voimassa olevia hygienia- ja turvaväliohjeita. Saattamisesta ja järjestelyistä sovitaan etukäteen henkilökunnan kanssa.

Omaisten/läheisten yhteydenpito yksikköön mahdollistuu myös soittamalla tai etäyhteydellä. Yksikön henkilökunnalta saa toimipistekohtaiset yhteystiedot. 

Saattohoitotilanteissa annetusta ohjeistuksesta voidaan tapauskohtaisesti poiketa siitä henkilökunnan kanssa erikseen sopien. 

Lisätietoja tarvittaessa:
Toimintayksikön esimieheltä tai toimipisteen vastaavalta.


Vierailut Hoivan perusterveydenhuollon vuodeosastoilla kielletään edelleen toistaiseksi (päivitetty 1.3.2021)

Etelä-Karjala on siirtynyt koronavirus epidemiatilanteessa leviämisvaiheeseen. Vierailukielto osastollamme jatkuu toistaiseksi.

Omaisten yhteydenpito yksikköön mahdollistuu soittamalla tai etäyhteydellä myös vierailukiellon aikana. 

Saattohoitotilanteissa annetusta vierailukiellosta voidaan tapauskohtaisesti poiketa. Tuolloin omaiset voivat vierailla potilaan luona henkilökunnan kanssa tapaamisesta etukäteen sopien, asianmukaisesti tapaamisessa suojautuen sekä noudattaen henkilökunnan antamia ohjeita.

Lisätietoja tarvittaessa

Toimintayksikön esimieheltä tai toimipisteen vastaavalta.​Sairaalavierailut (Etelä-K​arjalan keskussairaala ja perusterveydenhuollon vuodeosastot)

Vierailukielto on voimassa sairaaloihin ja lyhytaikaisille vuodeosastoille kiihtyneen koronatilanteen takia (4.12. alkaen).

Kielto koskee keskussairaalan, Honkaharjun, Armilan, Savitaipaleen, Taipalsaaren ja Parikkalan vuodeosastoja.

Kielto ei kuitenkaan koske lastentautien, synnytyksien eikä kriittisessä tilanteessa olevien potilaiden ja saattohoitopotilaiden vierailijoita. Synnytys- ja naistentautien osasto​​​​​​a koskevat vierailuohjeet löydät täältä.

Päivystysosasto K4:llä vierailut vain erityistapauksissa kuten saattohoitotilnateet ja näissä tapauksissa henkilökunta pyytää omaisia paikalle. 

Päivystykseen ei myöskään voida ottaa vierailijoita vastaan.
Saattaja pääsee päivystyksesssä 
vastaanottavaa hoitajaa pidemmälle vain, mikäli saattaja on päivystyksessä potilaan kannalta tarpeellinen esimerkiksi toinen lapsen vanhemmista, tulkki tai henkilökohtainen avustaja.

Vieraile vain sovitusti ja terveenä. 
​​​

Muut asiointiohjeet​


Poliklinikat 

Asioidessasi poliklinikoiden vastaanotoilla sairaalassa sinulle soitetaan etukäteen, mikäli ​tulet ensikäynnille. Jos käyt poliklinikalla tiheästi, soittoja ei tehdä, mutta sinua muistutetaan ohjeista käyntiesi yhteydessä.

Saattajat eivät pääse Etelä-Karjalan keskussairaalassa mukaan yksiköihin. Saattajia pyydetään odottamaan sairaalan ulkopuolella. 

Sairaalapapit

Sairaalapapit voivat kutsusta vierailla potilaiden ja asiakkaiden luona niin sairaaloiden osastoilla kuin hoivakodeissakin. Myös sairaalapapit käyttävät kirurgisia suu-nenäsuojia​.Share