Koronavirusrokotukset Eksoten alueella

​​​​(Päivitetty 20.1.2021)

Rokotusjärjestys (THL)
Rokotusjärjestys (Eksote)
Lisätietoja rokotteesta (THL)

Koronarokotteita tullaan antamaan ajanvarauksella. Pyydämme, etteivät alueen asukkaat soittaisi tällä hetkellä ajanvarausnumeroihimme kysyäkseen lisätietoja rokotteista, sillä puhelinpalvelumme ovat ruuhkautuneet viikolla 2 koronavirusrokotteeseen liittyvistä kyselyistä.

Kunhan koronarokotteita saadaan Etelä-Karjalaan lisää, tulee Eksote lähettämään rokotteeseen oikeutetuille henkilöille vuorollaan kirjeen, josta näkyy varattu aika sekä rokotuspaikka. Kirjeessä on myös ohjeet, miten toimia, ellei aika sovi. Rokotukset tullaan aloittamaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n ohjeistuksen mukaisesti iäkkäimmistä eli yli 80 vuotta täyttäneistä.

– Kirjeen lisäksi Eksotelta soitetaan iäkkäille, jotta varmistetaan, että kirje on tavoittanut vastaanottajan ja aika varmasti sopii. Jos aika ei sovi tai on jotakin muutakin huomioitavaa, käydään nämä puhelun aikana läpi. Eksote julkaisee vielä ennen rokotusten alkua puhelinnumeron, josta puhelut tulevat. Tällöin puheluun on turvallista vastata, kertoo koronarokotuksista vastaava Sari Kuitto Eksotelta.

Ensimmäiseksi rokotuspaikaksi valikoitui IsoKristiina useista syis​​tä


Toistaiseksi Eksote on rokottanut henkilöstöä ja hoivakotien asukkaita sekä Lappeenrannassa että Imatralla. Jos Euroopan lääkevirasto (EMA) antaa AstraZenecan rokotteelle myyntiluvan ja toimitukset sujuvat, niin väestön rokotukset voidaan mahdollisesti aloittaa helmikuun alkupuolella. Suunnitelmat laajentaa rokotuksia myös muihin kuntiin on tehty ja ne täsmentyvät rokotteiden saatavuuden mukaisesti.

– Toiveissa on, että saisimme merkittävän määrän rokotteita Etelä-Karjalaan helmikuussa ja olemme varautuneet massarokotuksien käynnistämiseen sitä mukaa, kun rokotteita saamme, sanoo Kuitto.

Lappeenrannassa keskeinen rokotuspaikka kauppakeskus IsoKristiinassa valittiin useista syistä.
– Koronarokottamisen prosessi on hyvin erilainen verrattuna siihen, mihin olemme aiemmin tottuneet. Emme voi rokottaa ollenkaan samalla tavalla kuin influenssarokotusten yhteydessä, sillä jonottamista, ruuhkia ja isoja ryhmiä on vältettävä kaikin mahdollisin keinoin, avaa Kuitto.

Eksote on testannut ajanvarauksella tapahtuvia rokotuksia syksyllä 2020 influenssarokotusten osalta sekä Lappeenrannassa kauppakeskus Oprissa, että Imatralla urheilutalolla.
– Syksyn influenssarokotukset olivat meille hyvä mahdollisuus oppia ja kehittyä. Nyt käytössä olevien rokotuspaikkojen sekä toimintamallien avulla meidän on mahdollista huolehtia turvaväleistä sekä turvallisesta rokottamisesta, kertoo Kuitto tyytyväisenä.
– Tilan on oltava turvaväleineen riittävän iso, sillä rokotettuja seurataan rokotuksen antamisen jälkeen. Tähän uuteen rokotteeseen kuuluu 15 minuutin seuranta allergisen reaktion takia, muistuttaa Kuitto.

Rokotukset maksuttomia ja vapaae​htoisia


Etelä-Karjalassa rokotukset terveydenhuoltohenkilökunnalle on aloitettu vuoden vaihteessa, hoivakodeissa ne on aloitettu viikolla 2 ja muita kansalaisia päästään vanhemmista ikäluokista lähtien rokottamaan rokotteiden saatavuuden mukaan aikaisintaan helmikuussa.

Koronarokotukset perustuvat vapaaehtoisuuteen ja ovat väestölle maksuttomia. Kansalaisilta toivotaan mahdollisimman myönteistä suhtautumista rokotuksiin, vaikka rokotus saattaakin herättää epäröintiä. Rokotteista pyritään jakamaan mahdollisimman paljon tietoa niin Eksoten kuin valtakunnallisesti THL:n, sosiaali- ja terveysministeriön sekä Lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskus Fimean kautta. Rokotukset perustuvat laumasuojaan ja mitä useampi rokotuksen ottaa, sitä tehokkaampaa rokottaminen on.​

Etelä-Karjalassa rokotukset​ hyvässä vauhdissa


Pitkäkestoinen tilanne aiheuttaa jatkuvaa huolta ja asettaa ihmisten henkisen sietokyvyn koetukselle. Kohti normaalimpaa arkea kuljetaan vaihe kerrallaan. Koronavirusrokotteiden on toivottu tuovan helpotusta tilanteeseen.

– Kun verrataan valtakunnallisia rokottamistilastoja, on tilanne Etelä-Karjalassa hyvä. Paikallisesti huolta aiheuttaa hitaaksi koettu aikataulu. Eksote kuitenkin rokottaa kaikki saamansa rokotteet viipymättä ja meidän on mahdollista kiristää tahtia sitä mukaa, kun rokotteita saadaan enemmän. Kaikissa Etelä-Karjalan kunnissa tulee olemaan rokotuspisteitä, kunhan saamme helpommin säilyviä rokotevalmisteita, vakuuttaa terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja Tuula Karhula.

Rokotusjärjestys valtakunnallisesti annettu​


Valtioneuvoston asetus määrittää tarkasti sen, ketä milloinkin rokotamme. Ensimmäisenä Eksotessa rokotettiin teho-osaston työntekijöitä. Heidän jälkeensä rokotusvuorossa olivat myös koronapotilaita tai sellaisiksi vahvasti epäiltyjä hoitavat, heitä tutkivat tai heidän huolenpitoonsa liittyvät työntekijät, ensihoidossa ja päivystyksessä työskentelevät henkilöt, infektiovastaanottojen henkilökunta, koronanäytteenottojen henkilökunta sekä koronavirusdiagnostiikkaa tekevä laboratoriohenkilökunta.

Eksote aloitti viikolla 2 rokottamaan iäkkäitä hoivan asukkaita.
– Eksotessa siirryttiin asetuksen mukaisesti rokottamaan iäkkäiden henkilöiden sosiaalihuollon asumispalvelujen ja laitoshoidon tehostetun palvelun toimintayksikköjen eli ympärivuorokautisen hoivan henkilökuntaa ja asukkaita, kertoo Eksoten infektioylilääkäri Pekka Suomalainen.

Kun hoivan henkilökunta ja asukkaat saadaan rokotettua, tulevat vuoroon rajatusti muut kriittiset sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöön kuuluvat, kuten esimerkiksi elinsiirtoyksikköjen henkilökunta.

Väestön rokotukset alkavat iäkkäist​ä


Kun päästään rokottamaan laajemmin väestöä, saavat rokotteet ensimmäisenä yli 80-vuotiaat alueen asukkaat ja heidän omaishoitajansa. Eksoten alueella rokotetaan samanaikaisesti myös kotihoidon asukkaat ja työntekijät. Iäkkäiden ja riskiryhmäläisten rokotukset etenevät seuraavasti:

1)  ≥80-vuotiaat                                       

2) 75–79-vuotiaat

3) 70–74-vuotiaat

4) <70-vuotiaat, joilla on vakavalle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistava sairaus

5) <70-vuotiaat, joilla on vakavalle koronavirustaudille altistava sairaus

Kun riskiryhmäläiset on saatu rokotettua, pääsevät rokotuksiin halutessaan yli 50-vuotiaat ja viimeisimpinä kaikki halukkaat yli 16-vuotiaat kansalaiset.

Rokotuksiin vapaaehtoisesti ja ajanvarauksella


– Koronapandemia on koskettanut meistä jokaista eri tavoin. Ihmiset ovat koronapandemian aikana kokeneet niin taloudellisia kuin henkisiä vaikeuksia, tehneet uhrauksia ja kärsineet esimerkiksi yksinäisyydestä. Jaamme kaikki tämän saman kriisin ja nyt rokotusten avulla meillä on mahdollisuus pyrkiä kohti normaalimpaa arkea. Rokotuksiin osallistuminen on vapaaehtoista, mutta toivottavaa, kannustaa Karhula.

Väestön rokotukset tullaan hoitamaan ajanvarauksella.
– Henkilöstön rokotukset on hoidettu niin ikään ajanvarauksella ja ajanvarauskirjat on buukattu aina täyteen aikoja, peruutuspaikat täytetään nopeasti, eikä tyhjiä aikoja jätetä, vahvistaa Karhula.

– Olemme varautuneet erilaisiin skenaarioihin, koronan kanssa on totuttu varasuunnitelmien varasuunnitelmiin ja niitä on tehty nytkin alati muuttuvan tilanteen varalle, kertoo Karhula.

– Toistaiseksi esimerkiksi näyttää, että nyt myyntiluvan saaneet kaksi eri rokotetta purevat molemmat myös muuntuneisiin virusvariantteihin. Tilannetta seurataan kuitenkin tarkasti ja reagoimme aina tarpeen mukaan. Päätöksiä tehdään niin valtakunnallisesti kuin paikallisesti ryhmissä, joihin kuuluu laajasti asiantuntijoita. Tietotaitoa käyttäen pyrimme parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen ja tavoitteenamme on edetä rokotuksissa sitä mukaa, kuin rokotteita Etelä-Karjalaan saadaan. Meillä ei ole mitään syytä viivytellä, ynnää Suomalainen.

Eksote tiedottaa koronavirusrokotuksiin liittyvistä asioista aina tarpeen mukaan.

Linkkejä:


Kansalaisille tietoa koronarokottamisesta löytyy THL:n verkkosivuilta. THL uudistaa sivun sisältöä säännöllisesti: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/rokotteet-ja-koronavirus  

Rokotusannosten saapumista Suomeen seuraa ja koordinoi niin ikään THL:
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tilannekatsaus-koronaviruksesta

Lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskus Fimean koronasivu: https://www.fimea.fi/tietoa_fimeasta/ajankohtaista/koronavirus-covid-19-Eksoten tiedotteet koronarokotuksista:


13.1.2021 Koronarokotuksiin kutsutaan kirjeellä – rokotteeseen tai rokotuksiin liittyvissä kysymyksissä pyydetään nyt välttämään Eksoten ajanvarausnumeroihin soittamista Lue tiedote >>

8.1.2021 Koronarokotukset saatu käyntiin Etelä-Karjalassa – Eteneminen tapahtuu asetuksen mukaisesti ja rokotusaikoja jaetaan sitä mukaa, kun annoksia Etelä-Karjalaan saadaan Lue tiedote >>


Share