Lasten ja nuorten koronarokotukset


​(25.1.2022)

Rokotamme kaikkia 5 – 15- vuotiaita. Katso lisää rokotuksista, rokotuspaikoista ja ajanvarauksesta alemmista osioista.
 - 5 – 17- vuotiaat saavat 2 rokotusannosta 6 - 12 viikon rokotusvälillä.
 - Voimakkaasti immuunipuutteiset 12 – 17- vuotiaat saavat kolmannen rokoteannoksen kun toisesta rokotuksesta on kulunut vähintään 2 kuukautta.

Alaikäisen koronarokotustodistus: jos alaikäinen ei voi tulostaa koronarokotustodistustaan Omakannasta. Katso kuinka tulee toimia Linkki: Koronatodistukset  Alle 10 vuotiaan koronatodistus näkyy vanhemmalle toisen puolesta asioinnin kautta.

Eksoten potilastietojärjestelmä ei vielä mahdollista vanhemmille pääsyä 10 vuotiaan tietoihin vaikka nuori haluaisikin.

Missä rokotuksia annetaan?​​

5 – 11- vuotiaiden koronarokotukset Imatran ToriGalleriassa ja Lappeenrannan IsoKristiinassa. Rokotukset vain ajanvarauksella. Vanhemman tulee olla mukana rokotuspisteellä. Suostumus alaikäisen koronarokotukselle lomake tulee olla mukana ja täytettynä myös 12 – 15 vuotiaiden rokotukseen.

12 –​ 15 -vuotiaille rokotuksia annetaan Eksoten rokotuspisteillä. Walk in -päivistä tiedotetaan koronarokotusten etusivulla. Walk in -päiviin voi tulla hakemaan 1- 2 rokotuksia ilman ajanvarausta Walk-in rokotuksista

Miten rokotukseen saa varattua ajan?

      
5 – 9 vuotiaalle voi vanhempi varata rokotusajan lapsen puolesta asioiden Eksoten asiointipalvelun kautta Eksoten asiointipalvelu tai
5 – 15 vuotiaalle rokotusajanvarausnumerosta 05 352 2355 arkisin klo 7 - 17. Nuori voi varata ajan myös itse Eksoten asiointipalvelun kautta, jos hänellä on pankkitunnukset.

Rokotusajanvarausnumerosta voit saada tarvittaessa myös yleistä neuvontaa Eksoten alueen koronarokotuksista.

​Kuka päättää lapsen tai nuoren rokottamisesta​?

​​
Terveydenhuollossa alaikäinen voi päättää hoidostaan, myös rokotusten ottamisesta silloin, kun hän on kehitystasonsa mukaisesti siihen kykenevä (Potilaslaki 7 §). Jos nuori ei kykene tai halua päättää rokotuksestaan itse, rokottamiseen kysytään suostumusta huoltajilta. Jos nuorella on useampi kuin yksi huoltaja, suostumus tarvitaan kaikilta huoltajilta. Alaikäisen päätöskyvyn arvioi terveydenhuollon ammattihenkilö.

Potilaslaissa ei ole asetettu mitään varsinaista ikärajaa alaikäisen itsemääräämisoikeudelle. Ratkaisevaa on, kykeneekö nuori ymmärtämään hoidon tai siitä kieltäytymisen merkityksen ja vaikutuksen terveydelleen. 
 
Jotta lapsi tai nuori voi antaa pätevän suostumuksen rokottamiseensa, hänen pitää saada riittävästi ja ymmärrettävällä tavalla tietoa mm. koronavirustaudista, koronarokotuksesta ja koronarokotuksen mahdollisista haittavaikutuksista. Rokottaja arvioi tiedon- ja keskustelutarpeen laajuutta ja sisältöä lapsen tai nuoren yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Hänen tehtävänään on arvioida, kykeneekö lapsi tai nuori tekemään tässä asiassa itsenäisen päätöksen. Lapsen tai nuoren suostumuksen tulee olla vapaaehtoinen ja hänellä tulee olla yllä kuvattu kyky suostumuksen antamiseen.

5–15 -vuotiaan vanhempien / alaikäisen tulee täyttää  Suostumus alaikäisen koronarokotukselle.pdf -lomake.

Mitä rokotteita käytetään?


Rokotukset annetaan lapsille ja nuorille käytettäväksi hyväksytyillä Pfizerin ja Modernan valmisteilla. 

  • 5 – 11 vuotiaille tarjotaan erikseen tälle ikäryhmälle tarkoitettua Biontech-Pfizerin Comirnaty-rokotetta
  • 12 – 17 vuotiaille tytöille tarjotaan Biontech-Pfizerin Comirnaty-rokotetta tai Modernan Spikevax -rokotetta
  • 12 – 17vuotiaille tarjotaan Biontech-Pfizerin Comirnaty-rokotetta
Lasten ja nuorten rokotukset näillä rokotteilla ovat jo alkaneet laajasti Yhdysvalloissa, Kanadassa sekä useissa Euroopan maissa.  

Rokotetta annetaan yhteensä kaksi annosta. Toinen annos annetaan pääsääntöisesti 6–12 viikkoa ensimmäisen annoksen jälkeen. 

Lisätietoja rokotteista: THL/ mRNA-rokotteet
Lisätietoja rokotuksista: THL: usein kysyttyä lasten ja nuorten rokotuksista

          Minkä ikäisenä saa rokotuksen?​​

​​

Rokotus voidaan antaa vain jos täyttänyt vaadittavan iän ja on oikeutettu rokotukseen.

5 – 11 vuotta täyttänyt voi saada rokotuksen tai on täyttänyt 12 vuotta. Rokotetta ei voi saada ennen kuin on täyttänyt vaadittavan iän. Rokotusohjeet voi kysyä omalta neuvola- tai kouluterveydenhoitajalta.

Hyötyykö terve 12–15-vuotias koronarokotuksesta?

Koronatauti on lapsilla ja nuorilla yleensä lievä. Tiedetään, että riskiryhmiin kuuluvilla nuorilla vakava tauti on yleisempi kuin muilla saman ikäisillä. Harvinaisissa tapauksissa koronavirus voi kuitenkin aiheuttaa myös terveelle nuorelle vakavan koronataudin tai jälkitaudin. Nuorilla on raportoitu myös pitkäkestoisia oireita koronataudin jälkeen, mutta aiheesta on vasta vähän tutkimustietoa.

Koronarokotus vähentää viruksen tarttumista ihmisestä toiseen. Siksi rokotusten avulla on myös mahdollista lieventää erityisesti lapsiin ja nuoriin kohdistuvien rajoitusten tarvetta. Esimerkiksi koulunkäyntiin ja harrastuksiin kohdistuvat rajoitukset vaikuttavat lasten hyvinvointiin voimakkaasti.

Rokotus on kaikille vapaaehtoinen.

Ovatko koronarokotteet turvallisia?

​​
– Suomessa on rokotettu yli 20 000 12–15 -vuotiasta. Fimealta saatujen tietojen mukaan näistä on tehty yhteensä 26 haittavaikutusilmoitusta, joista kuudessa haitta on ilmoitettu vakavaksi ja näistä yksi on johtanut sairaalahoitoon. Pääsääntöisesti rokotteet aiheuttavat tälle ikäryhmälle samanlaisia paikallisoireita, kuin aikuisille. Voi ilmetä rokotuskohdan punotusta, kutinaa, käden kipua, kuumetta tai pahoinvointia, kertoo Eksoten terveyspalvelujen johtaja Tuula Karhula.

Paikallis- ja yleisoireet alkavat yleensä parin vuorokauden sisällä rokottamisesta. Ne menevät ohi muutamissa tunneissa tai vuorokausissa. Niitä voi hoitaa kuume- ja kipulääkkeellä, kuten ibuprofeenilla, naprokseenilla tai parasetamolilla. Paikallis- ja yleisoireet eivät estä jatkorokotuksia.

Koronarokotus vähentää viruksen tarttumista ihmisestä toiseen. Siksi rokotusten avulla on myös mahdollista lieventää erityisesti lapsiin ja nuoriin kohdistuvien rajoitusten tarvetta.

– On ymmärrettävää, että uusi rokote herättää huolta. Näitä lapsille ja nuorille annettavia mRNA-rokotteita on kuitenkin annettu nyt miljoonia annoksia ympäri maailmaa. Tutkimuksia on tehty ja niitä tehdään koko ajan lisää, hyötyjä ja haittoja arvioidaan tutkittuun tietoon pohjautuen, kertoo Karhula.

– Rokotuskeskustelu menee turhaan ääripäiden väliseksi taisteluksi. Useimmiten rokotteen turvallisuutta pohtivat ovat ihan tavallisia vanhempia tai lapsia. Tärkeää olisi, että juuri heillä olisi mahdollisuus tehdä päätös rokottamisesta tai rokottamatta jättämisestä luotettavaan tietoon nojaten. Tietoa kannattaa hakea THL:n sivuilta ja tutustua myös lähteisiin, jotka THL:nkin sivuilla mainitaan, neuvoo Karhula.​

Miten lapsen tai nuoren kanssa olisi hyvä keskustella koronarokotuksista?​​


Omien perheenjäsenten kanssa on hyvä keskustella rokottamisesta neutraalisti. 
Terveydenhuollossa alaikäinen voi päättää hoidostaan, myös rokotusten ottamisesta silloin, kun hän on kehitystasonsa mukaisesti siihen kykenevä (Potilaslaki 7 §). Potilaslaissa ei ole asetettu mitään varsinaista ikärajaa alaikäisen itsemääräämisoikeudelle. Ratkaisevaa on, kykeneekö nuori ymmärtämään hoidon tai siitä kieltäytymisen merkityksen ja vaikutuksen terveydelleen. 
 
Jotta lapsi tai nuori voi antaa pätevän suostumuksen rokottamiseensa, hänen pitää saada riittävästi ja ymmärrettävällä tavalla tietoa mm. koronavirustaudista, koronarokotuksesta ja koronarokotuksen mahdollisista haittavaikutuksista.

Koronarokottamisesta voi keskustella myös rokottajan kanssa ja omat huolet onkin hyvä tuoda esiin. Rokottaja voi keskustella rokotteista ja rokottamiseen liittyvistä asioista rokotettavan tai hänen vanhempansa kanssa. Rokottaja pystyy tarvittaessa kertomaan, mitä rokottamattomuus tarkoittaa yksilö- ja väestötasolla. Hän osaa myös antaa rokottamiseen ja rokotustilanteisiin liittyviä ohjeita​.


Koronapandemia on saanut liikkeelle valtavan määrän disinformaatiota eli virheellistä ja harhaanjohtavaa tietoa. Perheissä voi olla tarpeellista käsitellä medialukutaidon ja mediakriittisyyden aihepiirejä. Esimerkiksi valheellisia, aidolta näyttäviä tilastoja liikkuu tällä hetkellä nuorten suosimilla sosiaalisen median alustoilla.

THL: https://thl.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet-ja-uutiset/naista-merkeista-tunnistat-vaaran-tiedon-verkossa

Koronaviruspandemia on johtanut disinformaation ja valeuutisten leviämiseen, mikä heikentää viruksen vastaisten toimien tehoa.​ Lisätietoja: Euroopan parlamentti ​/ Disinformaatio​

Eksote pyytää sekä perheitä, että koulujen henkilökuntaa tarkkailemaan mahdollista painostamista suuntaan tai toiseen. Lapsilla ja nuorilla tulisi olla mahdollisuus päättää rokotuksestaan ilman lähipiirin painostamista.​

Kouluja kehotetaan toimimaan koronarokotus-aiheen käsittelyssä Opetushallituksen linjauksen mukaan. https://www.oph.fi/fi/usein-kysyttya/miten-koronarokotuksia-kasitellaan-opetuksessa-ja-voiko-nuori-paattaa-itse

 

THL webinaari YouTubessa​​


THL järjesti 12.8.2021 webinaarin: Kysy 12–15-vuotiaiden koronarokotuksista!  

https://www.youtube.com/watch?v=ARlLV386YLY

THL:n webinaarissa on tietoa pitkittyneistä koronaoireista, lasten ja nuorten osuudesta haittavaikutusilmoituksista sekä tilastotietoa lasten sairastumisesta ja tehohoidon tarpeesta Suomessa. Webinaarissa myös myokardiittiin liittyvää tietoa.

Usein kysyttyjä kysymyksiä


Tiedetäänkö koronarokotteista tarpeeksi, jotta nuorten rokottaminen on turvallista?  
THL/ Viisi kysymystä ja vastausta nuorten koronarokotuksista

 
Mistä 12–15-vuotiaille annettavat koronarokotteet tulevat?
THL/ Viisi kysymystä ja vastausta nuorten koronarokotuksista

Miksi koronarokotteista on tehty Suomessa paljon haittailmoituksia? Pystytäänkö kaikki ilmoitukset käsittelemään?​ THL/ Viisi kysymystä ja vastausta nuorten koronarokotuksista

S
aako nuori koronarokotuksen syntymävuoden vai syntymäpäivän perusteella? THL/ Viisi kysymystä ja vastausta nuorten koronarokotuksista


Linkkejä​​

 


Share