Vad gör du om du misstänker en coronavirusinfektion?

​​(13.8.2021)​

​​​Coronasituationen har förvärrats även i Södra Karelen. Aktuell information uppdateras varje vecka på Eksotes webbplats om coronavirus på finska, engelska och ryska. www.eksote.fi/Koronavirus/ 

Aktuell information om coronaviruset och coronavirusvaccin 

- Boka tid och gå för att ta coronavaccin! -

I Södra Karelen erbjuds Coronavirusvaccinet till alla som fyllt 12 år.​

I Finland används för närvarande följande coronavirusvaccin; BioNTech-Pfizers Comirnaty mRNA-vaccin, Modernas Spikevax mRNA-vaccin samt AstraZenecas Vaxzevria-adenovirusvektorvaccin.

Tiden för vaccinationen kan bokas genom att ringa upp numret 05 352 2355. Kommunikationen på numret sker på finska eller på engelska.

Platsen för vaccinationen i Villmanstrand är affärscentret Kauppakeskus Iso Kristiina och i Imatra är platsen för vaccinationen torggalleriet Imatran torigalleria. De andra vaccinationsställena inom Södra Karelens område ser du här: https://adminsp2013.eksote.fi/Koronavirus/koronarokotukset/rokotuspaikat/Sivut/default.aspx (endast på finska)​

- Kom ihåg att använda munskydd och att desinficera händerna! -

Antalen smittade har ökat i början av sommaren i Södra Karelen och en del patienter som insjuknat i corona har tagits in för vård på sjukhus. Det är ytterst viktigt att följa hygienanvisningarna och alltid använda munskydd vid butiksbesök och i övriga inomhusutrymmen, där det finns mycket människor.

Det är viktigt att coronavaccinera sig, så att vi kan minska coronavirussjukdomen inom Södra Karelens område. Coronavaccinet skyddar synnerligen väl mot den allvarliga formen av coronasjukdomen.

Det är kostnadsfritt och frivilligt att låta vaccinera sig mot corona.​

----------------------

Aktuellt om coronaviruset (Institutet för hälsa och välfärd)

Påklädning av munskydd​ (YouTube, Åbo stad. 1.4 minuter)​​

Vad gör du om du misstänker en coronavirusinfektion?​

Om du oroar dig för exponering för coronavirus eller infektion, gör en symtombedömning för coronavirus i Omaolo. Med hjälp av enkäten får du snabbt en tillförlitlig bedömning av behovet av behandling eller sinnesro om oron är ogrundad. Symtombedömningen fungerar för närvarande endast på finska.

​Om du har symtom som stämmer in på coronavirusinfektion:

Kontakta jourhjälpen 116 117 för eventuell provtagning för coronavirus. Sjukskötaren bedömer per telefon ditt behov av att komma till mottagningen och/eller för coronavirustest. Man strävar efter att ta coronavirustestet inom 1–2 dygn efter symtomens början. Eksote har för närvarande möjlighet att testa alla med typiska symtom för coronaviruset. Efter testet och om man har symtom ska man stanna hemma och efter att symtomen gått över ännu en symtomfri dag.

Symtom på coronavirusinfektion är: 

  • akut luftvägsinfektion (ett symtom räcker: feber, hosta, halsont, snuva, andnöd, lukt-/smakförlust) eller
  • diarré/buksmärta utan annan uppenbar anledning​​

Vid behandling av luftvägsinfektion är vila ofta den bästa medicinen. Dessutom kan du prova inandning av ånga och läkemedel som sänker febern.

Förhindra virusinfektioner - minska rörlighet och undvik kontakter m​ed människor

Du kan förhindra virusinfektioner med god handhygien, hosta i en pappersnäsduk och sedan kasta näsduken i papperskorgen. Om du inte har en näsduk, hosta eller nys i den övre delen av ärmen, INTE i händerna. ​​​

Tvätta alltid händerna med tvål, gnugga händerna i minst 20 sekunder

  • när du kommer inomhus
  • innan du lagar mat och äter
  • efter toalettbesök eller blöjbyte
  • när du har snutit dig, hostat eller nyst
  • när du har rört vid samma ytor som en person med förkylning

Ansiktsmask rekommenderas i området, vilket gäller för alla offentliga lokaler, inklusive exempelvis butiker, köpcentrum, banker, bibliotek, kyrkor och kulturinstitutioner.

Rekommendationen om ansiktsmasker gäller även kollektivtrafik, skoltransporter, tillställningar, publikevenemang, inomhushobbyer och andra fritidsaktiviteter samt privata fester.

Dessutom rekommenderas att masker används när man går på coronatest och vid hemresa därifrån och när man återvänder från ett riskland.

Var du får information och samtalshjälp​

Riksomfattande telefonrådgivning tfn 0295 535 535 (vard. 8–21, lör 9–15)

Telefonrådgivningen ger allmän information om coronaviruset. Rådgivningen ger inte hälsoråd eller vägledning vid akuta symptom som hör till jouren.

Om coronaviruset skrämmer dig eller orsakar ångest och du känner att du behöver samtalshjälp som stöd för ditt psykiska välbefinnande kan du ringa antingen Eksotes jour för psykisk hälsa och droger 05 352 4610 (dygnet runt) eller social- och krisjour 040 651 1828 (dygnet runt). 

Kristelefonen hos föreningen Psykisk hälsa har jour på numret 09 2525 0111 på finska 24/7.

Eksotes övriga tjänster​​

Social- och hälsovårdstjänsterna kontaktas i första hand via telefon.

Eksote påminner om att om du lider av andningssymtom eller är förkyld får du inte besöka mottagningar eller till exempel socialkontoret.  Share