Vad gör du om du misstänker en coronavirusinfektion?

​​​​​(28.10.2021)​

​Aktuell information om coronaviruset och coronavirusvaccin 

Aktuell information ang coronavirusläget i Södra Karelien uppdateras varje vecka på Eksotes hemsida om coronavirus på finska, engelska och ryska. www.eksote.fi/Koronavirus/ 

Korona-info_kortti_A6_sv.jpg 

​​​OBS!
Coronavirusvacciner erbjuds utan tidsbokning nästa lördag​, den 30 oktober, i IsoKristiina köpcentrum, Eksotes vaccinationspunkt kl. 9-15. Alla invånare i Södra Karelen som inte fått sin första dos vaccin är välkomna.

Om du misstänker smitta av coronavirus

Symtomen hos en sjukdom, som orsakas av coronavirus, kan vara huvudvärk, störningar hos smak- och luktsinnet, snuva eller täppt näsa, hosta, andtäppa, kraftlöshet eller trötthet, muskelsmärtor, halsont eller sträv hals, feber, illamående, kräkningar och diarré. Kontakta hälsovården, om du har symtom, i synnerhet om du ännu inte är vaccinerad mot corona.

Eksotes (Södra Karelens social- och hälsovårdsdistrikt) rådgivning om coronavaccination och telefonen för tidsbokning betjänar från måndag till fredag klockan 9–16 på numret 05 352 2355.

Om du misstänker,  att har smittats av coronavirus eller du har blivit exponerad, gör så här:

1) Gör en elektronisk symtombedömning i tjänsten Omaolo eller kontakta välfärds- eller hälsostationen, (telefonnummer 05 352 7260 från måndag till fredag klockan 07.00–20.00) eller under jourtid akuthjälpen  tfn 116 117 (Välj 2, ifall ditt ärende är relaterat med coronaviruset).

2) Tjänsten Omaolo vägleder dig vid behov till Eksotes tidbokning för ett coronatest eller så bedöms det av en skötare per telefon om du behöver komma till mottagningen  och/eller för ett coronavirustest.

3) Strävan är att ta ett coronavirustest inom 1–2 dygn efter att symtomen börjat. Vår provtagning sker alltid med tidsbokning.

Personer som har lindriga symtom eller som blivit vaccinerade två gånger behöver inte uppsöka coronatestning, om de inte hör till exceptionella grupper.

Kom också ihåg de grundläggande anvisningarna för att förebygga smitta:

  • Se till att ha en bra handhygien och hygienen när du hostar.
  • Prioritera användningen av munskydd.
  • Undvik stora folksamlingar.
  • Ladda ner applikationen Koronavilkku i smarttelefonen.

Ta kontakt och boka tid för coronatest så här


Tidsbokning för provtagning

 Du kan antingen göra en elektronisk symtombedömning och boka tid för ett coronatest i tjänsten Omaolo eller kontakta per telefon närmaste hälso-/eller välfärdsstation (telefonnummer 05 352 7260 klockan 07.00–20.00 eller jourhjälpen tfn 116 117 (och välj  2, ifall ditt ärende är coronavirusrelaterat) för en eventuell provtagning av coronavirus. Skötaren bedömer per telefon om du behöver komma till mottagningen och/eller för ett coronavirustest. Man strävar efter att ta ett coronavirustest inom 1-2 dygn efter att symtomen börjat.

För ett coronatest via Omaolo kan både vuxna komma och personer under 15 år gamla, ifall en vårdnadshavare står i kontakt på hans eller hennes vägnar.

Vår provtagning sker genom tidsbokning. För att undvika att det uppstår anhopningar och bildas köer, kommer du väl till provtagningen punktligt på den tid som bokats, inte i förtid.

Provtagningen sker i Villmanstrand hos Armilan terveysasema (Armila hälsostation) i elementbyggnaden framför den nedre parkeringsplatsen. Följ vägvisarna!
Hos Honkaharju i Imatra sker provtagningen inomhus hos Honkaharjun terveysasema (Honkaharju hälsostation); följ vägvisarna. 

Till provtagningen ska man komma med munskydd för ansiktet och följa hygienreglerna. I entrén till provtagningen finns det också munskydd, ifall du inte har ett eget.

Resultaten av ett coronatest: Ett negativt resultat av coronatestet meddelas med ett automatiskt textmeddelande ungefär om ett par dagar efter att provet tagits. Ett svarsmeddelande skickas till alla vilkas svar på coronatestet är negativt och vilkas telefonnummer har införts i patientdatasystemet.

Om resultatet är positivt, blir du uppringd.

Kom till coronavaccineringen!

Du kan komma direkt till coronavaccinationen i Villmanstrand eller Imatra utan tidsbokning. Du kan också boka tid per telefon på numret 05 352 2355. (på finska eller engelska) eller via den elektroniska kommunikationstjänsten, (https://oma.hyvis.fi/login) om du har finska bankkoder.

De som är under 16 år  bokar tid per telefon på numret 05 352 2355 eller kan komma till vaccineringen utan att boka tid.

Vaccinationerna utan tidsbokning enligt följande:

  • ​Villmanstrand, IsoKristiina: vardagar klockan 9.00–14.30.
  • Imatra, ToriGalleria: vardagar klockan 13.00–16.00.

Kom ihåg att ta med dig ett finskt körkort eller en temporär personbeteckning, om du har en sådan.

 
Share