จะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรหากสงสัยว่าจะติดเชื้อไวรัสโคโรนา?

(27.5​.2021)

​สถานการณ์ของไวรัสโคโรนาแย่ลงในเขต Etelä-Karjala ด้วย จะมีการลงข้อมูลที่ทันเหตุการณ์ในเว็บไซต์เกี่ยวกับไวรัส Eksote ทุกสัปดาห์เป็นภาษาฟินนิช, อังกฤษ และ รัสเซีย http://www.eksote.fi/Koronavirus/

ไวรัสโคโรน่า: การปกปัอง และ คำแนะนำสำหรับผู้ป่วย​ (THL)


Putting on a mask​ (Turku)​

จะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรหากสงสัยว่าจะติดเชื้อไวรัสโคโรนา?

หากกำลังกังวลเรื่องการสัมผัสกับไวรัสโคโรนาหรือการติดเชื้อ ให้ทำการประเมินอาการของไวรัสโคโรนาในเว็บไซต์ Omaolo โดยการตอบแบบสอบถามจะสามารถทำให้ได้รับการประเมินที่รวดเร็วและน่าเชื่อถือได้ต่อความจำเป็นในการรับการรักษาและเพื่อให้ได้รับความสบายใจและลดความกังวลที่ไม่จำเป็น ในขณะนี้สามารถทำการประเมินอาการได้ในภาษาฟินนิชเท่านั้น

ทำแบบสอบถามการประเมินอาการที่นี่ >>

ในสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตรายต่อชีวิต โทรศัพท์ไปที่หมายเลข 112

หากคุณมีอาการที่ตรงกับการติดเชื้อไวรัสโคโรนา:

ให้ติดต่อหมายเลขให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน 116 117 เพื่อรับการตรวจหาเชี้อไวรัสโคโรนาที่อาจมีขึ้น พยาบาลจะประเมินทางโทรศัพท์ถึงความจำเป็นของคุณในการไปให้ตัวอย่างสารคัดหลั่ง และ/หรือ การตรวจไวรัสโคโรนา โดยการตรวจไวรัสโคโรนาจะพยายามตรวจภายในเวลา 1-2 วันหลังการเริ่มมีอาการ ในขณะนี้ Eksote สามารถทำการตรวจทุกคนที่มีอาการทั่วไปได้ หลังการตรวจ ให้ทุกคน รวมทั้งผู้ที่มีอาการ อยู่บ้าน และเมื่ออาการหมดลงก็ให้อยู่บ้านต่ออีกหนึ่งวัน

อาการของการติดเชื้อโคโรนาคือ: 

  • การติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจอย่างเฉียบพลัน (อาการเพียงหนึ่งอาการก็เพียงพอ: มีไข้, ไอ, เจ็บคอ, มีน้ำมูก, หายใจติดขัด, สูญเสียประสาทการรับกลิ่น/รส) หรือ
  • ท้องเสีย/ปวดท้องโดยไม่มีสาเหตุอื่นที่แน่ชัด

ส่วนมากแล้ว สิ่งที่ดีที่สุดในการรักษาอาการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจคือการพักผ่อน นอกจากนี้คุณสามารถทดลองใช้การหายใจเอาไอน้ำเข้าไป หรือ ใช้ยาลดไข้

 

ป้องกันการติดเชื้อไวรัส - ลดการสัญจรไปมา และ หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้อื่น

คุณสามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัสได้ด้วยการรักษาสุขอนามัยของมือที่ดี, ไอจามใส่กระดาษทิชชูและทิ้งกระดาษทิชชู่ลงถังขยะหลังจากนั้น หากคุณไม่มีผ้าเช็ดหน้าหรือกระดาษทิชชู ให้ไอหรือจามใส่แขนเสื้อส่วนบนของคุณ อย่าไอจามใส่มือ

ล้างมือด้วยสบู่เสมอ ถูมืออย่างน้อยเป็นเวลา 20 วินาที

·         เมื่อคุณกลับจากข้างนอกอาคารสู่ในอาคาร

·         ก่อนการทำอาหารและการกินอาหาร

·         หลังการเข้าห้องน้ำ หรือการเปลี่ยนผ้าอ้อม

·         หลังการสั่งน้ำมูก ไอ หรือจาม

·         เมื่อคุณสัมผัสพื้นผิวเดียวกับบุคคลที่เป็นไข้หวัด

ในพื้นที่นี้ มีคำแนะนำในการให้ใส่หน้ากาก ซึ่งครอบคลุมในพื้นที่สาธารณะทุกแห่ง เช่น ร้านค้า, ศูนย์การค้า, ธนาคาร, ห้องสมุด, โบสถ์ และ ศูนย์วัฒนธรรมต่าง ๆ

คำแนะนำในการใส่หน้ากาก ครอบคลุมถึงในระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ, รถรับส่งของโรงเรียน,  กิจกรรมงานต่าง ๆ, การจัดงานอีเวนท์ที่มีผู้เข้าร่วม, กิจกรรมงานอดิเรกในอาคาร และ กิจกรรมการใช้เวลาว่างอื่น ๆ รวมทั้งงานเลี้ยงส่วนตัวด้วย

นอกจากนี้ ยังแนะนำให้ใส่หน้ากากขณะที่กำลังไปกลับจากการตรวจไวรัสโคโรนา และเมื่อกลับจากประเทศที่เสี่ยงด้วย

จะได้รับรายละเอียดและการพูดคุยให้ความช่วยเหลือจากที่ไหน

หมายเลขโทรศัพท์ให้คำปรึกษา ระดับประเทศ โทร. 0295 535 535 (วันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8–21 น., เสาร์ 9–15 น.)

โทรศัพท์ให้คำปรึกษาจะให้รายละเอียดทั่วไปเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา โทรศัพท์ให้คำปรึกษาจะไม่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพ หรือคำแนะนำเกี่ยวกับอาการเฉียบพลันที่ฉุกเฉินต่าง ๆ

หากรู้สึกหวาดกลัวและกังวลเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา และรู้สึกว่าต้องการการพูดคุยเพื่อให้ความช่วยเหลือทางด้านจิตใจ สามารถโทรศัพท์ไปที่ หมายเลขบริการฉุกเฉินเกี่ยวกับสุขภาพจิตและสิ่งเสพติดของ Eksote หมายเลข 05 352 4610 (ตลอดทั้งวัน) หรือหมายเลขฉุกเฉินด้านบริการสังคมและวิกฤต 040 651 1828 (ตลอดทั้งวัน)

หมายเลขฉุกเฉินของสมาคมส่งเสริมสุขภาพจิต (Mielenterveysseura) หมายเลข 09 2525 0111 เป็นภาษาฟินนิช 24/7 (ตลอดทั้งวัน)​​ 

บริการอื่น ๆ ของ Eksote​​

ให้ติดต่อไปยังฝ่ายบริการสังคมและสาธารณสุขทางโทรศัพท์เป็นอันดับแรก

Eksote ขอย้ำว่า ผู้ที่ป่วยด้วยโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ หรือ เป็นไข้หวัด จะไม่สามารถมาพบเจ้าหน้าที่ หรือไปที่สำนักงานบริการสังคมได้


ความช่วยเหลือในการไปซื้อของที่ร้านค้าและร้านขายยา

หากคุณกำลังกักตัว และไม่สามารถไปซื้อของที่ร้านค้าหรือร้านขายยาได้เอง ให้ขอความช่วยเหบือจากญาติหรือเพื่อนของคุณ หากคุณไม่ได้รับความช่วยเหลือจากพวกเขา สามารถขอคำแนะนำได้จากผู้ประสานงานของ Eksote โทร. 040 139 0366 หรือ เป็นภาษาอังกฤษที่หมายเลข 05 667 788 Share