Anna palautetta

​​​​ 

Kiitos arvokkaasta palautteestasi ja kehittämisideastasi!

Anna palautetta Eksoten palveluista oheisen linkin takaa avautuvan kyselyn kautta: https://link.webropolsurveys.com/S/87EAD7902FC159CA

Eksote uudistaa palautejärjestelmää ja tällä hetkellä emme voi vastata tämän kyselyn kautta tulleisiin palautteisiin. Älä siis laita yhteystietojasi lomakkeeseen. Jos et ole tyytyväinen saamaasi hoitoon, ota ensisijaisesti yhteyttä suoraan hoitavaan yksikköön tai tarvittaessa myös sosiaali- ja potilasasiamieheen. Voit myös tarvittaessa tehdä muistutuksen yksikköön (ohjeet/linkki alempana)

HUOM! Palautekysely toimii kaikilla tuetuilla selaimilla (älä käytä Internet Explorer -selainta). Palautelomake avautuu uuteen ikkunaan.

Palautekyselyllä et voi hoitaa henkilökohtaisia hoito- tai asiakassuhteeseen liittyviä asioita Eksotessa. Myöskään sähköpostissa tietosuoja ei ole riittävä salassa pidettävän tiedon välittämiseksi. Älä koskaan lähetä salassa pidettäviä tietoja sähköisellä palautekyselyllä tai sähköpostilla.​

​Kirjallinen muistutus tai kantelu

Mikäli asiakassuhteessa et ole tyytyväinen saamaasi hoitoon, ota ensisijaisesti yhteyttä suoraan hoitavaan yksikköön tai tarvittaessa myös potilasasiamieheen. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaana sinulla on oikeus tehdä kirjallinen muistutus tai kantelu, jos olet tyytymätön palveluun, hoitoon tai kohteluun. Lisäksi mahdollisissa potilas-, lääke- ja esinevahingoissa voit hakea korvausta. Lisätietoa ja lomakkeet ovat ​Eksoten sivustolla Tyytymättömyys palveluun tai hoitoon​.

​​Vaaratapahtumailmoitus

Potilas on hoitoprosessin keskiössä ja näkee erilaiset tilanteet kaikkein parhaiten prosessin alusta loppuun. Jos havaitset, että hoitosi aikana on sattunut jokin vaaratapahtuma, voit tehdä vaaratapahtumailmoituksen. Ilmoituksen voit tehdä nimettömänä, mutta jos haluat ilmoitukseesi vastauksen, laita mukaan yhteystietosi. Vaaratapahtumailmoitukset menevät potilasturvallisuuskoordinaattorillemme, joka käy ilmoituksen läpi asianosaisen yksikön kanssa tai lähettää ilmoituksen edelleen oikeaan yksikköön käsiteltäväksi. 

Voit ottaa vaaratapahtuman havaitessasi asian puheeksi myös hoitohenkilökunnan kanssa. Etenkin, jos asia on korjattava välittömästi. Esimerkiksi, jos epäilet, että saamasi lääkkeet eivät ole oikein, ilmoita siitä hoitohenkilökunnalle heti.

Tapahtumista ilmoittaminen auttaa meitä parantamaan toimintaamme ja tapojamme niin, että uusilta vastaavilta tapahtumilta voitaisiin välttyä​.Share