Eksoten hallituksen päätökset 10.2.2016

Julkaistu: 12.2.2016 8:10
Päivitetty: 12.2.2016 8:01

Seuraavassa on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin hallituksen päätökset 10.2.2016 kokouksesta:


1. Kokouksen laillisuus ja päät​​​​​​​ösvaltaisuus


Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöy​​täkirjantarkastajien valinta


Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Tuija Nummela ja Sakari Paakkinen.

3. Ennakkotiet​​o vuoden 2015 tilinpäätöksestä


Päätös: Merkittiin tiedoksi.

4. Valtuuston päät​​östen 16.12.2015 täytäntöönpano


Päätös: Hyväksyttiin.

5. Etelä-Karjalan itsehallintoa​​​lueen valmistelu


Päätös: Eksoten edustajina itsehallintoalueen valmistelukokoukseen 22.2.2016 osallistuvat Eksoten valtuuston puheenjohtajisto, Eksoten hallitus, Eksoten toimitusjohtaja ja hänen nimeämänsä viranhaltijat.

6. Lyhytaikaisen perhehoi​​don toimintaohje


Päätös: Hyväksyttiin.

7. Hankintaoikaisu: K-s​​airaalan sprinklerurakka


Päätös: Hyväksyttiin. 

8. Uus-Parikkalan sitoutumattomien ja Parikkalan perussuomalaisten liukuesteitä koskeva valtuus​​toaloite


Päätös: Hyväksyttiin.

9. Tiedoksi merkittä​​​vät asiat


Päätös: Merkittiin tiedoksi.

10. Muut mahd​​olliset asiat


Päätös: Ei ollut.​Share