Eksoten hallituksen päätökset 24.2.2016

Julkaistu: 25.2.2016 13:50
Päivitetty: 25.2.2016 13:55

Seuraavassa on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin hallituksen päätökset 24.2.2016 kokouksesta:


1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus


Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta


Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Sinikka Poskiparta ja Pentti Salenius.

3. Tilannekatsaus Apotti- ja UNA-hankkeista


Päätös: Merkittiin tiedoksi.

4. Seurantaraportti 1/2016


Päätös: Merkittiin tiedoksi.


5. Lainavaltuudet maksuvalmiuden turvaamiseksi vuonna 2016


Päätös: Hyväksyttiin.

6. Johdannaissopimusten tekovaltuudet ja talousarviolainen ottamisvaltuudet vuonna 2016


Päätös: Hyväksyttiin.

7. Omaishoidon myöntämisperusteet


Päätös: Hyväksyttiin.

8. Omaishoidon tuen hoitopalkkiot 2016


Päätös: Hyväksyttiin.

9. Tilojen vuokraaminen Lappeenrannan VPK ry:ltä ensihoidon käyttöön


Päätös: Hyväksyttiin.

10. Turvakodin siirtyminen Lappeenrannasta Imatralle


Päätös: Hyväksyttiin.

11. Tiedoksi merkittävät asiat


Lisättiin kokouksessa tiedoksi merkittäviin asioihin: 
Asunto Oy Lappeenrannan SaimaanSwingin 12.2.2016 päivätty, Itä-Suomen hallinto-oikeudelle tehty valitus Lappeenrannan kaupungin rakennuslautakunnan rakennuslupapäätöksestä (2015-806), joka koskee K-sairaalan muutoslupaa 405-2015-806.​

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

12. Muut mahdolliset asiat


Päätös: Ei ollut.​Share