Eksoten hallituksen päätökset 9.3.2016

Julkaistu: 11.3.2016 8:50
Päivitetty: 11.3.2016 8:58

Seuraavassa on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin hallituksen päätökset 9.3.2016 kokouksesta:


1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus


Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta


Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Leena Kohvakka-Turja ja Marjut Kuvaja-Kukkonen.

3. Palvelusopimus Imatra


Päätös: Hyväksyttiin.

4. Palvelusopimus Lappeenranta


Päätös: Hyväksyttiin.

5. Palvelusopimus Lemi


Päätös: Hyväksyttiin.

6. Palvelusopimus Luumäki


Päätös: Hyväksyttiin.

7. Palvelusopimus Parikkala


Päätös: Hyväksyttiin.

8. Palvelusopimus Rautjärvi


Päätös: Hyväksyttiin.

9. Palvelusopimus Ruokolahti


Päätös: Hyväksyttiin.

10. Palvelusopimus Savitaipale


Päätös: Hyväksyttiin.

11. Palvelusopimus Taipalsaari


Päätös: Hyväksyttiin.

12. Eksoten edustaja, varajäsen Saimaan talous ja tieto Oy:n hallituksessa


Päätös: Hyväksyttiin.

13. Päivystyksen yleislääkärityövoiman tarjouskilpailun aloittaminen


Päätös: Hyväksyttiin.

14. Hankintapäätös, kemian-immunokemian reagenssien suorahankinta


Päätös: Hyväksyttiin.

15. Tiedoksi merkittävät asiat


Päätös: Merkittiin tiedoksi.

16. Muut mahdolliset asiat


Etelä-Karjalan maakuntauudistuksen valmistelu

Etelä-Karjalan maakuntahallitus on 29.2.2016 pyytänyt Eksotea nimeämään jäsenet Etelä-Karjalan maakuntauudistuksen valmistelua ohjaavaan ohjaus- ja seurantaryhmään. Ohjaus- ja seurantaryhmän varapuheenjohtajaksi on nimitetty Eksoten hallituksen puheenjohtaja Marja-Liisa Vesterinen.

Ohjaus- ja seurantaryhmälle asiat valmistelevaan valmistelutyöryhmään on jäseneksi nimitetty Eksoten toimitusjohtaja Pentti Itkonen.

Hallitus päättää esittää Eksoten edustajiksi Etelä-Karjalan maakuntauudistuksen valmistelua ohjaavaan ohjaus- ja seurantaryhmään Eksoten hallituksen puheenjohtajan Marja-Liisa Vesterisen, I varapuheenjohtajan Katri Pullin, II varapuheenjohtajan Ilpo Hakulan ja Eksoten hallituksen jäsenet Ilpo Heltimoisen ja Leena Kohvakka-Turjan.

Päätös: Hyväksyttiin.Share