Eksote panostaa omaishoitoon

Julkaistu: 26.1.2017 8:50
Päivitetty: 26.1.2017 8:53

​Eksoten hallitus päätti tänään uusista omaishoitoa tukevista etuisuuksista. Eksotessa on jo vuosia ollut käytössä enemmän etuuksia omaishoitajille kuin laki määrää, muun muassa ennalta ehkäisevän omaishoidon tuki.

Eksoten hallitus päätti tänään, että myös ennaltaehkäisevää omaishoidon tukea saaville omaishoitajille myönnetään kaksi vapaapäivää tai palveluseteliä kuukaudessa. Palveluseteli on tarkoitettu omaishoitotilannetta tukevan palvelun ostoon. Lisäksi hallitus päätti, että koulunkäynnin vuoksi arkipäivät poissa kotoa asuvien nuorten omaishoitajille myönnetään kaksi vapaapäivää aiemman yhden päivän sijaan.

Ennaltaehkäisyä laajemmin kuin muualla Suomessa

Lakisääteisen omaishoidon tuen lisäksi Eksotessa on pitkään ollut käytössä ennaltaehkäisevä omaishoidon tuki, jota ei laajalti ole muualla Suomessa käytössä. Tätä tukea myönnetään silloin, kun hoitotilanne ja hoidon sitovuus ei vielä oikeuta omaishoidon tuen varsinaiseen tukeen, mutta selkeästi on havaittavissa, että omaishoitajan avulla hoidettava voi asua kotona ja omaishoitajan työpanos esimerkiksi vähentää tai poistaa kotihoidon tarvetta. 

Lisäksi jo aiemmin aloitettuja omaishoitajien hyvinvointitarkastuksia jatketaan edelleen.


Share